Home

Compartiment Suport IT

Compartiment Suport IT

Compartimentul Suport IT administrează rețeaua existentă, instalează, administrează, optimizează aplicaţiile server, configurează, administrează platformele soft de bază și aplicaţiile tip back office (desktop / laptop – utilizator autoritate).

Stabileşte pachetul de programe şi drepturi necesar conform fişei de post al angajatului institutiei.

Răspunde de inventarul mijloacelor sw/hw din cadrul institutiei, asigură managementul resurselor hardware și de rețea ale institutiei.
 

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5