Home

Proiect raport de specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice Locale privind avizarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la populație, Sector 6