Home

Transparenta decizionala

Transparență decizională

Anunț dezbatere publică - Buget 2024

Norme specifice de funcționare a unității de achiziții centralizate Sector 6

-------

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – SIPOCA 35

  • Ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a Procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și asigurarea transparenței decizionale (.doc/.pdf)
  • Procedură de sistem (.doc/.pdf)