Home

Termeni si conditii privind utilizarea aplicatiei mobile a Primariei Sectorului 6

Termeni si conditii privind utilizarea aplicatiei mobile a Primariei Sectorului 6

Termeni si conditii privind utilizarea aplicatiei mobile “eSector 6” apartinând Primariei Sectorului 6 al Municipiului Bucuerști

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

 1. Informatii Generale

Utilizarea aplicatiei mobile “eSector 6” (denumită în continuare „aplicatie mobilă”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor, iar continuarea utilizării reprezintă acordul utilizatorului cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, date ce vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de către Primaria Sectorului 6 determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice și nu este imputabil instituției sus menționate. De asemenea, in cazul refuzului de a furniza datele cu caracter personal solicitate, functionalitatea aplicatiei mobile va fi limitata.

 1. Definirea noțiunilor utilizate

    Consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

    Serviciu electronic – un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Primăria Sectorului 6;

    Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică, identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

    Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

    Operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

    Utilizator – persoana fizica cu domiciliul stabil aflat pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti care instaleaza, se inregistreaza si utilizeaza aplicatia mobila “Primaria Sectorului 6”, disponibila pentru sistemele de operare Android si Apple iOS

 1. Informații despre serviciile oferite

Prin intermediul secţiunilor sale, aplicatia “eSector 6”  oferă utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări, ştiri referitoare la întreaga activitate a Primăriei Sectoului 6 şi posibilitatea accesării serviciilor administratiilor locale.

Cu o interfață prietenoasă și foarte ușor de accesat și utilizat, aplicația mobila este disponibilă pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone), prin simpla instalare si inregistrare.

Primaria Sctorului 6 al Municipiului Bucuresti poate sa modifice acești Termeni și condiții de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea folosirii aplicației „ eSector 6”, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni și condiții de utilizare, sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări.

Aplicația „ eSector 6” este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii incidentelor raportate pe domeniul public. În cazul utilizării aplicației de către persoane minore, aceasta poate fi descărcată și utilizată doar împreună cu, sau sub supravegherea părinților sau a tutorelui, care răspund pentru acţiunile minorului.

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti vă pune la dispoziție aplicația „ eSector 6” în mod gratuit. Primaria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nu este responsabilă de percepția unor costuri suplimentare atunci când utilizați aplicatia mobila „ eSector 6”. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră.

Este posibil ca aplicația „ eSector 6” să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de operatorul/furnizorul de internet (WiFi local sau date mobile) din tara respectiva/roaming. Posibilitatea de a descărca aplicația „ eSector 6” poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca aplicatia mobila „ eSector 6” să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către aplicatia mobila „ eSector 6” fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației mobile „ eSector 6”.

 1. Proprietate Intelectuală

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai aplicației „ eSector 6”, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. Aplicatia mobila „ eSector 6” este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația „ eSector 6” nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti și apar în aplicația „ eSector 6”, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot fi sau nu asociați cu aplicatia mobila “eSector 6”.

 1. Drepturile și obligațiile părților contractante

Primăria Sectorului 6, în calitate de detinator al aplicatiei “eSector 6” își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestei aplicatii, precum și Politica de Confidențialitate și Termenii și conditiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care i-ați agreat să îi respectați.

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti întreţine aceasta aplicatie mobila pentru a înlesni accesul public la informaţii și servicii privind activităţile sale. La semnalarea eventualelor erori, se va încerca, în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nu își asumă nicio răspundere cu privire la informația cuprinsa in aceasta aplicatie mobila.

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motiv. De asemenea, Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti de a respecta legislația în vigoare. De asemenea, neangajarea răspunderii nu poate exclude obligațiile Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti impuse de lege.

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.

În cazuri excepționale, Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu aplicația „ eSector 6”, chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

Obligatiile proprietarului aplicatiei mobile ” eSector 6”:

    -va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului aplicației;

    -va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a aplicației; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori (persoane fizice cu domiciliul stabil aflat pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti care instaleaza si/sau utilizeaza aplicatia), pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

    -pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, se pot modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Informaţia oferită:

    -este exclusiv de natură generală;

    -poate conţine legături web spre alte site-uri, asupra cărora Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate;

    -nu este în mod obligatoriu atotcuprinzatoare, completă, corectă sau actualizată.

Obligațiile utilizatorului:

Utilizatorul este de acord să respecte următoarele obligații, incluzând (fără a se limita):

    -responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau în numele utilizatorului;

    -garantarea veridicității datelor furnizate;

    -neutilizarea aplicatiei mobile în scopuri speculative, a generării de rezevări false sau frauduloase;

    -interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii – obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul aplicației mobile, cu excepția utilizării în scop personal și necomercial a unei singure copii a informației conținută în aplicație;

   – utilizatorul aplicatiei mobile “eSector 6” nu are dreptul să folosească (în forma existentă sau modificată) în scop comercial conținutul aplicației;

  -utilizatorul aplicatiei mobile “eSector 6” nu are dreptul să înlăture notificarea despre drepturile de autor și/sau marca înregistrată de pe copiile conținutului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare;

    -utilizatorul aplicatiei mobile “eSector 6” nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagină cu pagină a conținutului aplicației. Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate către detinatorul de drept al aplicatiei mobile “eSector 6;

    -este interzisă utilizarea acestei aplicații pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelăciune, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere răspunderii civile sau penale;

    -este interzisă utilizarea aplicației mobile în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul aplicației pe propria răspundere tinând cont de prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații. În cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă că Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti va fi absolvită de orice răspundere.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestei aplicatii mobile și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, fără a se limita, la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

 1. Drepturi de autor

Conținutul și design-ul aplicatiei mobile “eSector 6”, precum și bazele de date accesibile prin intermediul său și experiența de utilizare a acestuia sunt în administrarea Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (direct sau prin terte parti) și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

Primaria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este unicul proprietar al aplicatiei mobile “eSector 6” si a domeniului de internet primarie6.ro. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația „ eSector 6” nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti și apar în aplicația „ eSector 6”, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot fi sau nu asociați cu aplicatia mobila “eSector 6”.

Utilizatorii aplicatiei mobile “eSector 6” înțeleg faptul că sunt responsabili de orice conținut publicat de către aceștia pe platforma oferită de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti și că sunt singurii care pot fi trași la răspundere de autoritățile competente pentru încălcarea oricărui act normativ, indiferent că vorbim de comentariile publicate, operele încărcate pe platforma sau orice alt tip conținut.

 1. Datele cu caracter personal/ Politica de confidențialitate

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care folosesc formularele de contact sau inscriere din aplicație.

Se consideră că orice informaţie furnizată de utilizator reprezintă consimţământul expres ca datele personale să fie folosite de utilizatorii operatorului/proprieratului aplicatiei mobile, în conformitate cu atribuţiile legale.

Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale: nume, CNP, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail și date de ordin tehnic: IP, versiune browser, versiune sistem de operare, data și ora accesării aplicației, paginile vizitate, fara a se rezuma la acestea.

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti utilizează datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

    -pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limtat ale aplicației;

    -pentru a coresponda, a efectua plăți;

    -pentru livrarea serviciilor publice solicitate.

Dacă utilizați aplicația, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi adresa de e-mail și parola, și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțunile desfășurate pe aplicație cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care utilizatorul suspectează că, din diverse motive imputabile sau nu utilizatorului, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va notifica imediat detinatorul/administratorul aplicatiei “eSector 6”  pentru a bloca accesul la cont și a genera cât mai rapid un nou set de date de acces.

Pentru asigurarea securității și disponibilității informațiilor și serviciilor furnizate in aplicatia mobila “eSector 6”, Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti monitorizează traficul de Internet spre și dinspre aplicație în scopul de a detecta eventualele încercări de acces neautorizat sau modificare neautorizată a informației. Prin accesarea și navigarea pe această aplicație, utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la monitorizarea și înregistrarea activităților lor.

 1. Utilizarea aplicației

Prin descărcarea și folosirea aplicației „ eSector 6”, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat cu aplicația „ eSector 6”. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu aplicația „ eSector 6” sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu aplicația „ eSector 6”. De asemenea, sunteți de acord să nu:

 • pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți aplicația „ eSector 6”;
 • folosiți aplicația „ eSector 6” în scopuri ilegale;
 • revindeți sau exportați software-ul asociat cu aplicația „ eSector 6”.

 

Primaria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nu promovează și nu recomandă sau tolerează folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația „ eSector 6” în timpul desfășurării unor astfel de activități. Primaria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

 1. Contact

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de funcționare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației „ eSector 6”, nu ezitați să ne contactați la telefon 037 620 4323 sau prin email la adresa [email protected].