Home

Direcții

DIRECȚII

Lista Directii
Directia Generala Servicii Publice Locale
Direcția Generală Servicii Publice Locale

Directia Generala Investitii Publice
Direcția Generală Investiții Publice

Directia Generala Arhitect Sef si Planificare Teritoriala
Direcția Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială

Directia de Informatizare a Serviciilor Publice
Direcția de Informatizare a Serviciilor Publice

Departamentul Proiecte cu Fonduri Externe
Departamentul Proiecte cu Fonduri Externe

Directia Economica
Direcția Economică

Direcția Relații cu Publicul și Managementul Documentelor
Direcția Relații cu Publicul și Managementul Documentelor

Directia Administratie Publica si Resurse Umane
Direcția Administrație Publică și Resurse Umane

Compartimentul Juridic si Contencios Administrativ
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Compartimentul Corp Control
Serviciul Corp Control, Activități Speciale și Integritate

Serviciul Autoritate Tutelara
Serviciul Autoritate Tutelară

Compartimentul Mass Media și Campanii de Comunicare
Compartimentul Mass Media și Campanii de Comunicare

Compartimentul Relatii cu Minoritatile Etnice
Compartimentul Relații cu Minoritățile Etnice

Compartimentul Registrul Agricol
Compartimentul Registrul Agricol

Compartimentul Audit Public Intern
Compartimentul Audit Public Intern