Home

Integritatea instituțională

Integritatea instituțională

Compartimentul Integritate a fost înființat prin H.C.L. S6 nr. 191/17.08.2022 și funcționează în subordinea Serviciului Corp Control, Activități Speciale și Integritate, având următoarele atribuții principale:

 • Iniţiază și asigură coordonarea tuturor demersurilor ce au drept scop promovarea eticii, integrităţii, a bunei guvernări și a prevenirii corupţiei/ incidentelor de integritate la nivelul Primăriei Sectorului 6 și al instituțiilor/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Promovează și asigură implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Primăriei Sectorului 6 și al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acesteia;
 • Monitorizează și evaluează modul de implementare a măsurilor prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie și în planurile de acţiuni proprii ale Primăriei Sectorului 6 și ale instituțiilor/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 şi propune măsuri concrete pentru eficientizarea acestora;
 • Evaluează modul de implementare a măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție la nivelul fiecărei structuri din cadrul Primăriei Sectorului 6 și întocmește rapoartele specifice și raportează progresele înregistrate în implementarea măsurilor;
 • Asigură coordonarea/punerea în aplicare a prevederilor metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităţilor la corupţie în rândul personalului Primăriei Sectorului 6 și al instituțiilor/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6;

Mai multe informații legate de activitatea Compartimentului Integritate pot fi consultate aici

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

Sectorul 6 al Municipiului București a obținut în luna aprilie 2023 certificarea sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită.

Ce este ISO 37001 Sisteme de Management Anti-Mită ?

Acest standard internațional reflectă bunele practici internaţionale anti-mită și este conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să combată mita şi să se conformeze legilor anti-corupție şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită a fost obținută în cadrul proiectulului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cadrul proceselor de precertificare și certificare, la nivelul instituției noastre au fost realizate următoarele:

 1. A fost evaluat contextul instituțional specific al Sectorului 6 – cultura organizațională, percepțiile despre fenomenul corupției, nevoile de instruire etc), rezultatul fiind Analiza contextului instituțional și a stadiului actual de implementare a măsurilor de prevenire a corupției
 2. Au fost elaborate/ actualizate (după caz) și aprobate procedurile de lucru necesare la nivel instituțional și alte documente relevante:
 • Procedura de sistem privind identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 (PS-05)
 • Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 (PS-06)
 • Procedura de sistem privind prevenirea conflictelor de interese la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 (PS-07)
 • Procedura de sistem privind avertizarea în interes public (PS-13)
 • Codul de etică și conduită profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București
 • Procedura operațională privind consilierea etică a funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria Sectorului 6 (PS-11)
 • Manualul de proceduri pentru implementarea sistemului de management anti-mită al Sectorului 6 conform SR ISO 37001:2027 sisteme de management anti-mită
 • Suportul de curs „Sistemul de management anti-mită ISO 37001:2016”
 • Instrucțiune de lucru privind clauzele anticorupție în contracte
 • Plan de comunicare internă și externă anticorupție.
 1. A fost asigurată evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, fiind elaborate și aprobate registre de riscuri la nivelul fiecărei structuri, cât și registrul general la nivelul aparatului de specialitate al primarului.
 2. A fost informat și instruit personalul-cheie implicat în implementarea standardului ISO 37001 la nivelul S6.
 3. A fost realizat un audit de pre-certificare, realizat de către un organism independent.
 4. A fost realizat auditul de certificare, finalizat în data de 3 aprilie 2023 cu acordarea certificării ISO 37001 de către organismul de certificare CERTIND SA.

În formularul de mai jos, puteţi semnala posibile nereguli privind etica, integritatea şi abuzurile profesionale de care aţi luat cunoştinţă şi care privesc angajaţii Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Pentru situaţiile care nu intră în sfera de competenţă a Serviciului Corp Control, Activități Speciale și Integritate, vă rugăm să transmiteți sesizarea pe Portalul de Servicii Digitale: AICI