Home

Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local

Hotărâre privind aprobarea executării de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a obiectivului de investiții: Desființare construcții, reconformare spațială, consolidare, amenajare peisagistică, amenajare drum ocazional carosabil, circulații auto și pietonale, amenajare spații de recreere, culturale, educative, sport și comerț și organizare executare lucrări pentru obiectivul: PARCUL LACUL MORII parte din proiectul ”Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”

 

28 March 2024

Hotărâre pentru stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru un beneficiar asistat în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, pentru anul 2024

28 March 2024

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a documentației - Memoriu general actualizat pentru obiectivul de investiție: Lucrări de modernizare – reparații interioare Grădinița nr. 208

28 March 2024

Hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a documentației - Memoriu general actualizat pentru obiectivul de investiție: Lucrări de modernizare – reparații interioare Grădinița nr. 230

 

28 March 2024

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea schimbării destinației imobilelor (C1, C2 și teren), identificate cu numărul cadastral 247153, situate în București, Sector 6, strada Răsadniței nr. 59, din spații destinate activităților didactice, în spații destinate construirii unui centru social multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii și trecerea din administrarea Administrației Școlilor Sector 6 în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  

28 March 2024

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare străzi, alei, trotuare și parcări în zona delimitată de Splaiul Independenței – Str. Doina Cornea –  Str. Nicolae Cesărescu Economu –  Parcul Politehnica (microzona 24 – Nord – Est) – Obiect 14Alee f.n. adiacentă străzii Alexandru Borneanu sublocotenent”

28 March 2024

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare străzi, alei, trotuare și parcări în zona delimitată de Splaiul Independenței – Str. Doina Cornea – Str. Nicolae Cerescu Economu – Parcul Politehnica (microzona 24 – Nord – Est) – Obiect 12 - Strada Alexandru Iacobescu”

28 March 2024