Home

Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local

Hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 la Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea  de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții şi autorități publice din sistemul național de asistență socială și a cheltuielilor legate de proiect

 

14 June 2024

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investițiiCentrală fotovoltaică on grid 99,9kWp” – Clădire civilă administrativă    și activități de asistență socială (S+P+2E), Aleea Istru nr. 4B, sector 6, București

14 June 2024

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie - august 2024                               

 

14 June 2024

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 14.06.2024

14 June 2024

Hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de parteneriat în scopul asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și European Social Network (ESN), alături de un consorțiu format din: SOS Children’s Villages International, Fuenlabrada City Council (Spania) SAMU (Spania), pentru aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului „We train to care and protect” (WTCP), ID: SEP-211056984, în cadrul cererii de proiecte finanțate de Comisia Europeană - apelul „Prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor - CERV-2024-DAPHNE

30 May 2024

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 116 din data de 24.05.2024 privind aprobarea și finanțarea proiectului „Grădinița de vară” 2024

30 May 2024

Hotărâre privind aprobarea demersurilor pentru înființarea unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 cu nivel de învățământ preșcolar, cu denumirea Grădinița ,,Albinuțele”, cu sediul în București, Str. Centurii nr. 4, Sector 6

24 May 2024

Hotărâre pentru aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Sectorului 6 a proiectelor culturale în anul 2024

24 May 2024

Hotărâre de preluare prin novație, de către Sectorul 6 al Municipilui București, a contractelor de furnizare de servicii de telefonie fixă/mobilă și internet încheiate la nivelul instituțiilor publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 cât și la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al municipiului București

24 May 2024