Home

Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local

Hotarare pentru aprobarea procedurii privind înhumarea persoanelor adulte decedate pe raza sectorului 6, cu aparţinători care nu îşi pot îndeplini obligaţiile familiale din cauza unor situaţii deosebite, precum şi desemnarea unei instituţii care să realizeze acţiunea de sigilare a locuinţelor în care au locuit persoanele decedate 

28 November 2023

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 267/31.10.2019 privind înfiinţarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Orşova prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi „Orşova

28 November 2023

Hotarare privind aprobarea modalității de gestiune directă prin darea în administrare a anumitor activități ale serviciului public de salubrizare din Sectorul 6 al Municiupiului București către Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, în conformitate cu prevederile Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și aprobarea Caietelor de sarcini pentru darea în administrare în regim de gestiune directă a activităților de salubrizare stradală, inclusiv deszăpezire, de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

28 November 2023

Hotarare privind aprobarea proiectului pilot pentru realizarea și amplasarea indicatoarelor de informare cu semnificația ”Pentru sănătatea copiilor oprește motorul când staționezi”

28 November 2023

Hotarare pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 219/2023 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, conform H.C.L. al Sectorului 6 nr. 124/2022 a 53 spații comerciale aflate în administrarea Administrației Comerciale Sector 6

28 November 2023

Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024,  pentru terenul situat la adresa str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 40, sector 6, București

28 November 2023

Hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa Drumul Valea Cricovului, nr. 143, sector 6, București

28 November 2023

Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2023 - februarie 2024                               

 

28 November 2023

Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/26.07.2022 privind aprobarea Programului Local actualizat de Reabilitare Termică Sector 6, precum și aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții cuprinse în program, precum și a altor obiective de investiții publice  de interes local, cu modificările și completările ulterioare

21 November 2023