Home

Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local

ARHIVĂ HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Arhiva Hotarari Consiliu Local
HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare
07 January 2021
HCL 184 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
17 August 2022
HCL 185 – Hotarare privind sancționarea faptelor săvârșite de persoane fizice sau persoane juridice în legătură cu depozitarea, expunerea și comercializarea mărfurilor pe domeniul public și alte locuri neautorizate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6
17 August 2022
HCL 186 – Hotarare privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot acorda subvenții din bugetul local al sudiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2023
17 August 2022
HCL 187 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pentru construirea şi amplasarea unui număr de 150 de construcţii provizorii pentru comercializarea florilor şi presei pe raza Sectorului 6 al municipiului București
17 August 2022
HCL 188 – Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București – Runda II – Lot 1” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5 și a cheltuielilor legate de proiect , abrogata prin HCLS6 nr. 252/2022
17 August 2022
HCL 189 – Hotarare pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6
17 August 2022
HCL 190 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6
17 August 2022
HCL 191 – privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
17 August 2022
HCL 192 – privind reorganizarea Administrației Comerciale Sector 6
17 August 2022