Home

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC ȘI LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUȚIE

Accesul la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. Persoanele interesate de aceste informaţii pot să întocmească o cerere, care va fi depusă la la Registratura Birou Unic Sector 6 – Primăria Sector 6 din strada Calea Plevnei nr.147-149Telefon: (0376) 204 319, Program de lucru: Luni, Marţi, Joi – 09.00–15.00; Miercuri – 10.00–17.00; Vineri – 09.00–12.00.

Informaţiile vă vor fi furnizate în termenul legal de 30 zile.

Totodată, cei interesaţi pot găsi informaţiile de interes public online, navigând website-ul oficial al Primăriei Sector 6 Bucureşti.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)  din  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiilede interes public, cu modificările și completările ulterioare, „Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.”

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5

AtasamentDimensiuneData publicării
Lista-informatii-de-interes-public.pdf1.79 MB21 March 2022