Home

Arhiva Proiecte de hotărâre

ARHIVĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Lista Arhiva Proiecte Aflate In Dezbatere
31 December 2021
Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere in funcțiune si exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București
29 December 2021
Proiect de hotarare privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2021
29 December 2021
Proiect de hotarare privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2021
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sadinei nr. 24U”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 491 mp, proprietate privată persoană fizică
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sadinei nr. 24T”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 489 mp, proprietate privată persoane fizice
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sadinei nr. 22H”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe individuale înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.880 mp, proprietate privată persoană juridică
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 82-86”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.461 mp, proprietate privată persoană juridică
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 183-185”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 9.167 mp, proprietate privată persoană juridică
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 34A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.292 mp, proprietate privată persoană juridică
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare
27 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “REGENERAREA URBANĂ A TROTUARULUI NORDIC AL STRĂZII DRUMUL TABEREI – TRONSON 1, Sector 6, BUCUREŞTI”
21 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, versiunea initiala data publicarii
20 December 2021
Proiect de hotarare prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 pentru înființarea unei instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 6, denumită Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6
17 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea repartizării orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
16 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
15 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor oprite și/sau staționate neregulamentar în parcajele publice de reședință și parcările publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, a vehiculelor care ocupă parcajele adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor fără stăpân ori abandonate pe terenuri a
15 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București
15 December 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
14 December 2021
Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
14 December 2021
Proiect de hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea aprobării încheierii acordului de cooperare între Sectorul 6 al municipiului București din România și municipiul Cahul din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune