Home

Arhiva Proiecte de hotărâre

ARHIVĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Lista Arhiva Proiecte Aflate In Dezbatere
20 November 2023
Proiect de hotarare NR. 277/20.11.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/26.07.2022 privind aprobarea Programului Local actualizat de Reabilitare Termică Sector 6, precum și aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții cuprinse în program, precum și a altor obiective de investitii publice, cu modificarile si completarile ulterioare
17 November 2023
Proiect de hotarare Nr. 276/17.11.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023
17 November 2023
Proiect de hotarare NR. 275/17.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 179/28.08.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei
17 November 2023
Proiect de hotarare NR. 274/17.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 173/28.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Memoriu general pentru obiectivul de investiție Lucrări de modernizare – reparații interioare Grădinița nr. 208
17 November 2023
Proiect de hotarare NR. 273/17.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 144/29.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Memoriu tehnic justificativ pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție structurală la Grădinița nr. 208”
17 November 2023
Proiect de hotarare NR. 272/17.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 174/28.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentației - Memoriu general pentru obiectivul de investiție Lucrări de modernizare – reparații interioare Grădinița nr. 230
17 November 2023
Proiect de hotarare NR. 271/17.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 94/18.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Memoriu tehnic justificativ pentru execuția lucrărilor de intervenție structurală la obiectivul de investiții Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București
17 November 2023
Proiect de hotarare NR. 270/17.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220/09.10.2023 privind aprobarea documentației - Memoriu tehnic justificativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de intervenție structurală pt Grădinița nr. 274
14 November 2023
Proiect de hotarare NR. 263/14.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Memoriu tehnic justificativ pentru execuţia lucrărilor de intervenție structurală la obiectivul de investiții Școala gimnazială nr. 117 și Grădinița nr. 170 din Sectorul 6 al Municipiului București
07 November 2023
Proiect de hotarare NR. 259/07.11.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului
06 November 2023
Proiect de hotarare Nr. 258/06.11.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023
03 November 2023
Proiect de hotarare Nr. 255/03.11.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat, faza PT, cu valorile finale și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa Îngerașii”
03 November 2023
Proiect de hotarare nr. 256/03.11.2023 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 168/S/AC4/07.03.2022, aferent proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, cod SMIS 124845
30 October 2023
Proiect de hotarare Nr. 254/30.10.2023 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 170/06.06.2022, aferent proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, cod SMIS 124717
30 October 2023
Proiect de hotarare NR. 253/30.10.2023 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 224/08.09.2022, aferent proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, cod SMIS 124720
30 October 2023
Proiect de hotarare Nr. 252/30.10.2023 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 171/06.06.2022, aferent proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz - Sfânta Maria”, cod SMIS 124718
30 October 2023
Proiect de hotarare Nr. 251/30.10.2023 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 167/S/AC4/07.03.2022, aferent proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Sfântul Calinic de la Cernica (fostă Școala Gimnazială nr. 164)”, cod SMIS 124703
27 October 2023
Proiect de hotarare Nr. 250/27.10.2023 privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 2/27.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2023 – 2024
25 October 2023
Proiect de hotarare Nr. 248/25.10.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ REAMENAJARE PARC TIMIȘOARA CU TERENURI DE SPORT”
25 October 2023
Proiect de hotărâre Nr. 249/25.10.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023