Home

Cererile pentru ajutorul de încălzire pot fi depuse, în Sectorul 6, din 23 octombrie

Știri

Cererile pentru ajutorul de încălzire pot fi depuse, în Sectorul 6, din 23 octombrie

2023-10-19

Și în acest an, autoritățile vor acorda ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024. Cetățenii Sectorului 6 pot depune cererile din data de 23 octombrie.

Cine poate primi ajutor pentru încălzire

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu un venit mediu net lunar de maxim 1.386 lei pe membru de familie, respectiv 2.053 lei, în cazul persoanelor singure. 

Pot primi ajutor consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, cel principal utilizat.

Locuitorii Sectorului 6 pot depunde cererile de la 23 octombrie, până la data de 20 noiembrie 2023 pentru a primi ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece. În cazul în care cererile sunt depuse după 20 noiembrie, ei nu vor mai primi ajutorul pe lunile care au trecut.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face prin dispoziţie a primarului Sectorului 6, după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Ce acte trebuie depuse pentru a primi ajutor financiar

Ajutor se acordă pe baza unei cererei și a unei declarații pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

În cerere, beneficiarul trebuie să menționeze componența familiei, veniturile realizate, datele furnizorului de energie, codul de client și locul de consum. Persoanele care depun cerere pentru ajutor la energie electrică sunt obligate să declare și numărul de camere al locuinței.

Alte acte necesare la dosar, pe lânge cerere și declarația pe proprie răspundere, sunt:

 • actul de identitate al solicitantului și, după caz, al celorlalți membri ai familiei;
 • acte care dovedesc veniturile (cum ar fi: adeverință de salariu, talon de pensie sau de șomaj, extras de cont);
 • documentul care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței (cum ar fi: act de proprietate, contract de închiriere);
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor din familie, numele şi prenumele acestora, codul de client al furnizorului și codul locului consum/POD;
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani (dacă este cazul);
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ (dacă este cazul);
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului (dacă este cazul);
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator (dacă este cazul);

Persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică trebuie să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

Solicitanții care au domiciliul legal pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, însă au reședința pe raza Sectorului 6, vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu au depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor.

Unde se depun cererile

Toate cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se vor depune:

 • prin e-mail, la adresa: [email protected];
 • la sediile Direcției Generale pentru Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 6 din Str. Floare Roșie, nr. 7A sau Bd. Timișoara, nr. 21.

Programul de lucru cu publicul, la sediile DGASPC Sector 6 este următorul:

 • luni, marți, joi și vineri - 09.00 - 13.00;
 • miercuri - 13.00 - 18.00.

Cum se calculează cuantumul ajutorului de încălzire

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz. Suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat şi se calculează după cum urmează:

 1. 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 10. 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 11. 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Pentru informații suplimentare, puteți accesa pagina asistentasociala6.ro, la rubrica Serviciul Ajutor Social – Ajutoare pentru încălzirea locuinței.