Home

Dezbatere publica privind proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, regulamentului de organizare si functionare ale directiei generale de politie locala sector 6

Dezbatere publica privind proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, regulamentului de organizare si functionare ale directiei generale de politie locala sector 6

În temeiul art. 7 alin. (9) și alin. (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, aducem la cunoștința cetățenilor Sectorului 6, organizarea ședinței publice pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentulului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, inițiat de dl Ciprian Ciucu Primarul Sectorului 6 al Municipiului București în data de 02.09.2021, ora 14.30 în sala de consiliu din cadrul Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149.

Pentru participare (înscrierea) la ședința publică, vă rugăm să ne transmiteți solicitările dumneavoastră la sediul Primăriei Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6, Biroul Unic sau pe e-mail: [email protected], în atenția Direcția Comunicare Publică.

Pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, seria și numărul actului de identitate, doresc/nu doresc luarea cuvântului.

Modalitatea de centralizare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, editabil (word) pe adresa de e-mail [email protected], în atenția Direcția Comunicare Publică, cu specificarea articolului/alineatului la care se referă modificarea/completarea, până la data de 01.09.2021, orele 14.00.

Accesul în sală se va face pe baza documentului de identitate, începând cu ora 14.15, în limita locurilor disponibile.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timp alocat luării cuvântului: 3 minute pentru fiecare solicitant.