Home

Direcția Generală Investiții Publice

Direcția Generală Investiții Publice

Imaginați-vă o mică gospodărie, cu toate nevoile ei. Îi trebuie apă, căldură, gaze, diverse reparații sau reamenajări, atât la interior, cât și la exterior. Trebuie plătite servicii medicale, de educație, cheltuieli de întreținere, trebuie cumpărate bunuri de strictă necesitate etc.

Exact la fel, însă la o scară mult mai mare, stau lucrurile la nivelul unei primării care administrează un sector. Direcția Generală Investiții Publice se ocupă de achiziționarea lucrărilor de tot felul, serviciilor sau produselor cuprinse în lista obiectivelor de investiții. De asemenea, derulează, monitorizează și finalizează contractele privind obiectivele de investiții și urmărește realizarea tuturor lucrărilor edilitare care se execută în Sectorul 6.

Are în subordine Unitatea Management Proiect Spital, cea care se ocupă de una dintre cele mai mari investiții din Sectorul 6, Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte, Serviciul Planificare Investiții.

Sectorul 6 nu a avut niciodată un spital generalist. Până acum! Se construiește pe Bd. Timișoara, nr. 101E, pe o suprafață de 25.000 mp.

Unitatea special creată în cadrul Direcției Generale Investiții Publice:

 • asigură suport compartimentelor/direcțiilor din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 și experților finanțatori în vederea obținerii avizelor, aprobărilor și autorizațiilor necesare implementării proiectului spital;
 • asigură suport tehnic în vederea derulării procedurilor de achiziție publică și întocmește referate de necesitate/note justificative privind lansarea achizițiilor publice de servicii, produse și lucrări;
 • gestionează eficient bugetul alocat pentru cheltuielile realizate;
 • elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape, precum și la finalizarea acestora;

participă la controlul calității lucrărilor în faze determinante.

 • Prin Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Investiții Publice întocmește și actualizează strategia și programul anual de achiziții publice doar pe baza notelor de fundamentare emise de compartimentele de specialitate; Întocmește strategia de contractare specifică fiecărei proceduri de atribuire, postează în SEAP documente care fac parte din documentația de atribuire, întocmeşte şi publică pe SICAP anunţurile de participare. Derulează achiziţiile directe, în baza documentelor justificative transmise de către direcțiile inițiatoare, întocmite conform legislației în domeniul achizițiilor.
 • Prin Serviciul Urmărire Contracte, monitorizează, supervizează și verifică în teren derularea contractelor de investiții din categoria construcții civile, infrastructură rutieră, reabilitare, precum şi prestările de servicii conexe acestora, până la faza încheierii recepţiei finale.

Stabilește și fundamentează cât de necesară este o anumită investiție, ce priorități există, câți bani pot fi cheltuiți, astfel încât resursele financiare alocate să fie utilizate cât mai bine.

Principalele responsabilități

 • Întocmește și actualizează strategia anuală de achiziții publice;
 • Gestionează bugetul alocat pentru cheltuieli de investiții, atât pentru Primăria Sectorului 6, cât și pentru instituțiile publice locale beneficiare;
 • Evaluează și selectează obiectivele/acțiunile de investiții. De asemenea, întocmește situații privind stadiul realizării obiectivelor și acțiunilor de investiții publice;
 • Avizează oportunitatea angajării de cheltuieli cu investiții și achiziții de către structurile descentralizate, dacă acestea depășesc pragul valoric stabilit prin dispoziția primarului Sectorului 6;
 • Elaborează și structurează direcțiile de acțiune privind politicile investiționale ce urmează a fi aplicate, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite;
 • Analizează propunerile ordonatorilor secundari de credite privind alocarea fondurilor bugetare pentru obiective de investiții, programe sau categorii de cheltuieli;

Monitorizează derularea programelor de investiții aprobate.

Primăria Sectorului 6, Calea Plevnei, nr. 147-149

Telefon: 0376 204 319

e-mail: [email protected]

Aveți acasă deșeuri din categoria celor periculoase? Din septembrie 2023, le colectăm gratuit, în pubela ROȘIE!

Începând cu 23 septembrie 2023, puteți aduce deșeurile periculoase de uz casnic la 5 centre de colectare cu aport voluntar din Sectorul 6:

 • Str. Poarta Sărutului intersecție cu Valea Ialomiței (ANL1);
 • Str. Pasărea în Văzduh intersecție cu Pupăza cu Moț (ANL2);
 • Bd. 1 Mai nr. 49 (lângă Auchan);
 • Bd. Timișoara nr. 35;
 • Str. Liniei intersecție cu str. Timonierului

Containerele roșii, destinate acestui tip de deșeuri vor rămâne permanent în aceste puncte de colectare.

Ce intră în categoria deșeurilor periculoase

În categoria deșeurilor periculoase de uz casnic intră o gamă variată de produse pe care le avem cu toții în gospodărie:

 • Vopsea pe bază de ulei sau latex;
 • Spray-uri de vopsea;
 • Diluant de vopsea, lacuri;
 • Substanțe pentru etanșare;
 • Spray-uri de gândaci, insecte și rozătoare;
 • Îngrășăminte, pesticide, erbicide;
 • Spray-uri cu aerosoli;
 • Produse de curățenie;
 • Lac de unghii și acetonă;
 • Combustibili;
 • Azbest;
 • Lichid de frână;
 • Ulei auto;
 • Toner de imprimantă;
 • Baterii;
 • Solvenți, lipici;
 • Ciment;
 • Becurile fluorescente;
 • Seringi;
 • Medicamente,

De ce sunt periculoase aceste deșeuri?

Fiindcă pot fi explozive, cancerigene și/sau ecotoxice. Să luăm ca exemplu bateriile, de care ne folosim zi de zi. Devenite deșeuri, sunt extrem de nocive. Acestea conțin metale grele toxice, precum: mercur, cadmiu, nichel și plumb. După utilizare, bateriile continuă să genereze substanțe toxice și pot polua mediul pentru 50 de ani.  O baterie cu diametrul de 2 centimetri poate contamina un metru pătrat de sol! Mercurul este cea mai periculoasă substanță din baterii, elimină compuși cancerigeni în contact cu apa; Plumbul afectează sistemul nervos și organele excretoare și reproducătoare, iar nichelul poate cauza probleme de piele și afectează căile respiratorii;  Cadmiul este cancerigen și produce leziuni grave; Litiul, prezent în unele baterii, poate afecta grav sistemul nervos, rinichii, căile respiratorii și inima.

Gestionarea ineficientă a deșeurilor periculoase poate avea efecte negative grave: îmbolnăviri în lanț, contaminarea resurselor planetei sau catastrofe ecologice. Altfel spus: mult mai multe probleme de mediu pentru copiii și nepoții noștri! Iar unele puteau fi prevenite de noi, părinții și bunicii lor!

Contribuie ACUM la un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare!

 

Ne bucurăm că în comunitatea noastră avem persoane care iubesc animalele și își doresc să le ofere o viață mai bună. Dar...
Pâinea sau resturile alimentare aruncate pe spațiile verzi și pe trotuare nu ajung la păsările sau animalele comunitare, cum s-ar putea crede. În schimb, aceste resturi atrag și îngrașă șobolanii, care se înmulțesc rapid și pot deveni un adevărat pericol pentru sănătatea noastră. 

ȘTIAI CĂ

-    Păsările din zona noastră nu sunt dependente de alimentația umană. Ele au dezvoltat abilități pentru a-și asigura hrana, iar o dietă bazată pe pâine albă, covrigi sau pufuleți poate fi dăunătoare pentru sănătatea păsărilor. Acestea pot dezvolta o boală numită „aripa de înger”, afecțiune care se manifestă printr-o poziție nefirească a aripilor.
-    Dar nu doar șobolanii sunt atrași de resturile de mâncare aruncate pe jos. Pisicile comunitare sunt și ele tentate să se hrănească, iar aceasta nu este o soluție benefică nici pentru sănătatea lor.