Home

Direcția Economică

Direcția Economică

Direcția Generală Economică asigură managementul financiar al instituției, prin gestionarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Sectorului 6 şi al Consiliului Local al Sectorului 6.

Are în subordine:

 • Serviciul Buget-Financiar,
 • Serviciul Contabilitate,
 • Direcția Management Economic Interinstituțional și Administrativ (cu Serviciul Administrativ Logistică și Protocol și cu Serviciul Management economic).

Câteva dintre principalele atribuții

Pe baza datelor furnizate de Serviciul Management Economic – Compartimentul Coordonare Instituții Publice și Salarizare:

 • coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru aparatul de specialitate, serviciile publice și activitățile de interes local, ordonatori de credite secundari și terțiari de la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6;
 • centralizează proiectul bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 și rectificările acestuia;

După aprobarea de către autoritatea deliberativă, introduce bugetul:

 • în FoxPro (programul Ministerului de Finanțe) și îl transmite către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate a Municipiului București, în termen de 5 zile de la aprobare,
 • în Forexebug – sistemul național de raportare;

Întocmește pentru aparatul de specialitate al primarului și centralizează la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 proiectul bugetului consolidat pentru anul următor și estimările pentru următorii trei ani.

Gestionează sumele alocate Sectorului 6 din fonduri la dispoziţia Guvernului.

Întocmeşte zilnic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul consolidat pentru aparatul de specialitate.

Câteva dintre principalele atribuții

 • Efectuează facturarea cheltuielilor de întreţinere și a chiriilor, urmărește încasarea acestora, precum şi virarea la bugetul local în termen legal a sumelor încasate, după caz;
 • Asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi transmite către departamentul juridic documentaţia în vederea recuperării acestora;
 • Întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale privind activitatea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti;
 • Urmăreşte facturarea la timp a operatorilor economici-parteneri contractuali ai instituţiei, după caz;
 • Ţine evidenţa contractelor spaţiilor comerciale vândute în baza Legii 550/2002, rmărește încasarea contractelor cu plata în rate, aplică dobânzii şi penalităţi aferente, întocmește şi eliberează facturile aferente acestora, după caz<
 • Întocmeşte ordinele de plată, efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul public consolidat.

Prin Serviciul Management Economic din subordine:

 • Urmăreşte realizarea bugetelor instituțiilor subordonate şi propune măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare şi executare a acestora;
 • Realizează documentaţia financiară necesară și inițiază contractarea de împrumuturi sau garantării de împrumuturi interne sau externe, pentru finanţarea unor lucrări de interes public;
 • Asigură coordonarea instituţiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea fundamentării, elaborării și transmiterii către Serviciul Buget-Financiar, respectiv Serviciul Contabilitate a diverselor situații/rapoarte financiar-contabile;
 • Solicită instituţiilor/ serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 și centralizează situații cu privire la angajamentele bugetare, angajamentele legale, plăți efectuate, precum și alte informații financiar-contabile necesare.

Mai multe atribuții ale Direcției Economice găsești în ROF-ul Primăriei Sectorului 6.

Primăria Sectorului 6, Calea Plevnei, nr.147-149

Telefon: 0376 204 319

E-mail: [email protected]

Aveți acasă deșeuri din categoria celor periculoase? Din septembrie 2023, le colectăm gratuit, în pubela ROȘIE!

Începând cu 23 septembrie 2023, puteți aduce deșeurile periculoase de uz casnic la 5 centre de colectare cu aport voluntar din Sectorul 6:

 • Str. Poarta Sărutului intersecție cu Valea Ialomiței (ANL1);
 • Str. Pasărea în Văzduh intersecție cu Pupăza cu Moț (ANL2);
 • Bd. 1 Mai nr. 49 (lângă Auchan);
 • Bd. Timișoara nr. 35;
 • Str. Liniei intersecție cu str. Timonierului

Containerele roșii, destinate acestui tip de deșeuri vor rămâne permanent în aceste puncte de colectare.

Ce intră în categoria deșeurilor periculoase

În categoria deșeurilor periculoase de uz casnic intră o gamă variată de produse pe care le avem cu toții în gospodărie:

 • Vopsea pe bază de ulei sau latex;
 • Spray-uri de vopsea;
 • Diluant de vopsea, lacuri;
 • Substanțe pentru etanșare;
 • Spray-uri de gândaci, insecte și rozătoare;
 • Îngrășăminte, pesticide, erbicide;
 • Spray-uri cu aerosoli;
 • Produse de curățenie;
 • Lac de unghii și acetonă;
 • Combustibili;
 • Azbest;
 • Lichid de frână;
 • Ulei auto;
 • Toner de imprimantă;
 • Baterii;
 • Solvenți, lipici;
 • Ciment;
 • Becurile fluorescente;
 • Seringi;
 • Medicamente,

De ce sunt periculoase aceste deșeuri?

Fiindcă pot fi explozive, cancerigene și/sau ecotoxice. Să luăm ca exemplu bateriile, de care ne folosim zi de zi. Devenite deșeuri, sunt extrem de nocive. Acestea conțin metale grele toxice, precum: mercur, cadmiu, nichel și plumb. După utilizare, bateriile continuă să genereze substanțe toxice și pot polua mediul pentru 50 de ani.  O baterie cu diametrul de 2 centimetri poate contamina un metru pătrat de sol! Mercurul este cea mai periculoasă substanță din baterii, elimină compuși cancerigeni în contact cu apa; Plumbul afectează sistemul nervos și organele excretoare și reproducătoare, iar nichelul poate cauza probleme de piele și afectează căile respiratorii;  Cadmiul este cancerigen și produce leziuni grave; Litiul, prezent în unele baterii, poate afecta grav sistemul nervos, rinichii, căile respiratorii și inima.

Gestionarea ineficientă a deșeurilor periculoase poate avea efecte negative grave: îmbolnăviri în lanț, contaminarea resurselor planetei sau catastrofe ecologice. Altfel spus: mult mai multe probleme de mediu pentru copiii și nepoții noștri! Iar unele puteau fi prevenite de noi, părinții și bunicii lor!

Contribuie ACUM la un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare!

 

Ne bucurăm că în comunitatea noastră avem persoane care iubesc animalele și își doresc să le ofere o viață mai bună. Dar...
Pâinea sau resturile alimentare aruncate pe spațiile verzi și pe trotuare nu ajung la păsările sau animalele comunitare, cum s-ar putea crede. În schimb, aceste resturi atrag și îngrașă șobolanii, care se înmulțesc rapid și pot deveni un adevărat pericol pentru sănătatea noastră. 

ȘTIAI CĂ

-    Păsările din zona noastră nu sunt dependente de alimentația umană. Ele au dezvoltat abilități pentru a-și asigura hrana, iar o dietă bazată pe pâine albă, covrigi sau pufuleți poate fi dăunătoare pentru sănătatea păsărilor. Acestea pot dezvolta o boală numită „aripa de înger”, afecțiune care se manifestă printr-o poziție nefirească a aripilor.
-    Dar nu doar șobolanii sunt atrași de resturile de mâncare aruncate pe jos. Pisicile comunitare sunt și ele tentate să se hrănească, iar aceasta nu este o soluție benefică nici pentru sănătatea lor.