Home

Hotarare pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare

97 08.05.2018

AtasamentDimensiuneData publicării
HCL - 97_1.pdf3.24 MB14 September 2021