Home

Hotarare privind aprobarea criteriilor aplicabile în anul 2024 la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, depuse de categoriile de solicitanți prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007