Home

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Memoriu tehnic justificativ pentru execuția lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de intervenție structurală, aferenți obiectivului de investiție „Școala Gimnazială nr. 309” din Sectorul 6 al Municipiului București