Home

Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, Bucureşti, identificat conform planului Anexă

ARHIVĂ HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Arhiva Hotarari Consiliu Local
Hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea- Cantină socială” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”-Ghencea
28 February 2023
HCL 297 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 52/28.03.2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată ECO-COMPLEX VEST S.R.L., cu modificările și completările ulterioare
21 December 2023
HCL 296 - HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Construire imobile cu destinația de Bancă de alimente cu regim de înălțime P+1E, Cantină și Cabină de poartă cu regim de înălțime parter” 
21 December 2023
HCL 295 - Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 44/28.02.2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., cu modificările și completările ulterioare
21 December 2023
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor către/între unitățile subordonate ale Sectorului 6 al Municipiului București/entități juridice la care Sectorul 6 este asociat unic
21 December 2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Sectorului 6 al municipiului București cu Inspectoratul Școlar  al Municipiului București, în vederea derulării și finanțării în parteneriat a olimpiadelor  si competițiilor sportive școlare din Municipiul București, care se desfășoară pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al municipiului București
21 December 2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, la data de 29 noiembrie 2023
21 December 2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice - faza Studiu de Fezabilitate, actualizată și a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, actualizați, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și Modernizare Sistem Rutier Drumul Roţii – Sector 6, București"
21 December 2023
HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizare sistem rutier strada Amilcar C. Săndulescu”
21 December 2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici, aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare  Sistem Rutier str. Amilcar. C. Săndulescu"
21 December 2023