Home

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizare sistem rutier strada Amilcar C. Săndulescu”