Home

Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/lucrări/servicii/proiecte de interes public

191 31.08.2017

AtasamentDimensiuneData publicării
HCL-S-6-nr-191.pdf571.12 KB13 September 2021