Home

Hotarare privind validarea Procesului verbal încheiat la data de 20.07.2017 prin care s-a stabilit preţul de achiziţie în valoare de 105.000 (unasutăcincimii) Euro pentru imobilul-teren în suprafaţă de 416,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, şi împuternicirea Primarului Sectorului 6, a Directorului Direcţiei Generale Economice şi a Şefului Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ să semneze actele de vânzare-cumpărare a acestui imobil-teren

190 31.08.2017

AtasamentDimensiuneData publicării
HCL-S-6-nr-190.pdf715.18 KB13 September 2021