Home

Închiriem patru spații pentru comercializarea de produse alimentare sau băuturi pe Trotuarul Nordic al Parcului Drumul Taberei. Ce documente sunt necesare

Știri

Închiriem patru spații pentru comercializarea de produse alimentare sau băuturi pe Trotuarul Nordic al Parcului Drumul Taberei. Ce documente sunt necesare

2024-05-14

Ai un food truck cu produse alimentare sau băuturi? Între 1 iunie și 31 octombrie, poți veni cu el pe Trotuarul Nordic al Parcului Drumul Taberei.

Primăria Sectorului 6, prin Administrația Comercială Sector 6, organizează o procedură concurențială, pentru alocarea a două spații, cu suprafață individuală de 30 mp, pentru activitatea de bar (comercializare băuturilor cu conținut scăzut și mediu de alcool, ceai, apă, sucuri îmbuteliate,etc.) și două spații, cu suprafață individuală de 20 mp, pentru alimentație publică (înghețată, gogoși, clătite, pizza, hotdog, etc.).

Harta cu poziționarea spațiilor se găsește aici.

Prețul de pornire pentru un loc este de 6 lei/mp/zi.

Data limită de depunere a ofertelor este 27 mai, ora 12.00. În aceeași zi, la ora 13.00, ele vor fi deschise. Şedinţa publică se va organiza la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Ofertele privind participarea la procedura concurențială se depun direct la Administrația Comercială Sector 6 (Șoseaua Virtuții 148, etaj 1), până la 27.05.2024, de luni până joi între orele 08.00 și 16.00, iar vineri, între orele 08.00 și 14.00, sau prin curier, după data apariţiei anunţului, până la data de 27.05.2024, ora limită de depunere 12.00.

Documentele pentru participare

Documentele care se vor depune, la sediul Administrației Comerciale Sector 6 (Șoseaua Virtuții 148, etaj 1), sunt:

  1. Cerere de înscriere, unde va specifica numărul locației pentru care licitează (așa cum apare pe harta locației);
  2. Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
  3. Certificat Constatator din care să rezulte codul CAEN care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului  respectiv, furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică (înghețată, gogoși, clătite, pizza, hotdog, etc), și baruri (băuturi cu conținut scăzut de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate,etc.);
  4. Lista cu produsele și prețurile comercializate;
  5. Fotografii color cu produsele comercializate (între 5 și 10)  și cu standul de comercializare (minim 3 poze);
  6. Contract cu o firmă specializată pentru colectarea și preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
  7. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
  8. Declarație;
  9. Dovada achitării garanției de participare*.

*Garanția de participare reprezintă echivalentul a două chirii (preț de pornire al licitației), valoare calculată raportat la prețul minim solicitat pentru tarif/mp/lună fără TVA x suprafața imobilului. Ea se va plăti în contul RO77TREZ7065006XXX017853. 

Furnizor : ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6
CUI: 44801922 ATRIBUT SPECIAL: RO
Sediul: SOS. VIRTUTII, NR. 148, ETAJ 1, BUCURESTI, SECTOR 6
Cod Iban: RO77TREZ7065006XXX017853
Banca: TREZORERIA SECTOR 6

Documentația pentru procedură poate fi obținută de la Registratura Administrației Comerciale Sector 6, gratuit.

Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, iar pe plicul cu documente se va nota:

Către: Administrația Comercială Sector 6, șos. Virtuții, 148, etaj 1, sector 6

„Documente de calificare la procedura concurențială organizată pentru atribuirea unor amplasamente la evenimentul Street Food - Parc Drumul Taberei”.

Denumire ofertant..................................... CUI..............................

Adresa ofertantului.....................................Telefon ofertant .

Tipul de comerț pentru care se depune documentația și numărul parcelei, după caz, cu menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA - 27.05.2024 ora 13.00.

Condiții de participare

Toate condițiile de participare, precum și pașii procedurii se găsesc aici:

Regulament privind acordarea în sistem concurențial a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de foodtruck-uri în zona Trotuar Nordic - Parc Drumul Taberei