Home

Proiecte cu finanțări nerambursabile

Proiecte cu finanțări nerambursabile

În ultimii ani, Sectorul 6 s-a dezvoltat enorm. Sunt reabilitate, construite de la zero și dotate școli, creșe, grădinițe, locuințe pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție, sunt anvelopate blocuri de locuințe, se refac și se modernizează drumuri și multe, multe altele.

Toate acestea costă substanțial, însă din respect pentru banul public, căutăm să atragem cât mai multe fonduri nerambursabile posibile: POIM, POCA, POR, PNRR, „ELENA”, „Anghel Saligny”.

Peste 800 de milioane de lei, bani nerambursabili, atrași în 2023

Pentru a acționa cât mai eficient, în cadrul Primăriei Sectorului 6 a fost înființată o Direcție de Fonduri Externe, specializată pe identificarea și atragerea de finanțări din surse externe (europene sau naționale). Rezultatele nu au întârziat să apară. Dacă în 2019 au fost obținute doar 2 milioane de lei din fonduri externe, iar în 2020 doar 3 milioane de lei, în 2022 am atras 121 de milioane de lei, iar în 2023 peste 800 de milioane de lei. Sunt bani câștigați, nerambursabili, care se duc în investiții ce cresc calitatea vieții locuitorilor acestui sector.

Când am preluat mandatul la Primăria Sectorului 6, existau 9 proiecte pe fonduri europene. În momentul de față (n.r. martie 2023) sunt 53, aflate în diverse stadii: unele sunt în implementare sau finalizate. Iar bugetul total al finanțărilor atrase pentru Sectorul 6 se ridică, anul acesta, la 839 de milioane de lei, bani nerambursabili. În premieră pentru bugetul Sectorului 6 în 2023, din totalul investițiilor, 57% reprezintă bani din fonduri externe”, explică primarul Ciprian Ciucu.

Prin PNRR, am obținut peste 82 de milioane de lei nerambursabili pentru dotarea a 69 de unități de învățământ din Sectorul 6. Acestea vor avea mobilier nou, echipamente și aparatură pentru laboratoare, cabinete, săli de sport și ateliere, inclusiv dotări IT.

Proiectul se află la stadiul de semnare a contractului de finanțare, astfel că termenul de finalizare va fi stabilit în funcție de data de semnare a contractului.

În ultima perioadă, am anvelopat 43 de blocuri de locuințe din Sectorul 6, cu bani obținuți prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Mai exact, lucrările au costat în total 161.831.448 de lei, din care 94.871.535 de lei au fost bani nerambursabili.

Lucrările la aceste blocuri au fost finalizate, însă am început o altă rundă de anvelopări (14 blocuri). De această dată prin PNRR, de unde am obținut 117.260.014 lei, nerambursabili 100%. Termenul de finalizare este primăvara anului 2025.

Alte 40 blocuri sunt în prezent în lucru, dar cu bani de la bugetul local.

Nu ne oprim aici! Pregătim documentația necesară accesării de fonduri prin noul program regional București-Ilfov 2021-2027, pentru a anvelopa alte 100 de blocuri. Lista cu ordinea blocurilor ce urmează a fi reabilitate o găsiți AICI.

Am obținut prin PNRR 15.792.851 de lei, 100% nerambursabili, pe care îi folosim la ridicarea unei clădiri de tip locuință rezidențială multifamilială, eficientă din punct de vedere energetic, destinată tinerilor din Sectorul 6 care părăsesc sistemul de protecție socială.

Va fi situată pe strada Lt. Col. Constantin Marinescu, nr. 6, pe o suprafață de 2.010 mp.

Termenul de finalizare: 31.12.2025.

Prin PNRR, am obținut 15.513.643 de lei, 100% nerambursabili, pentru construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6. Sunt ansambluri de containere unde se intră pe bază de cartelă, fiecare ansamblu având alocate un număr de apartamente. Se colectează separat deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale.

Termen de finalizare: 31.12.2024.

Obiectivul proiectului este consolidarea capacității administrative a Primăriei Sectorului6 și simplificarea procedurilor prin dezvoltarea de strategii locale în domeniul transformării digitale și al energiei verzi. Astfel, vom digitaliza arhiva instituțională (462 de metri liniari de documente) și vom îmbunătăți competențele personalului implicat în aceste domenii.

Buget total: 3.653.288 de lei, din care 3.580.222 de lei nerambursabili, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Termenul de finalizare: 02.09.2023.

Primăria Sectorului 6 continuă activitatea de digitalizare! După ce a fost implementat proiectul „Primărie fără hârtie I și implicarea cetățenilor în planificarea strategică a Sectorului 6", am primit finanțare europeană și pentru digitalizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (DGASPC). Aceasta este a doua instituție ca volum de cereri depuse de cetățeni. Mormane întregi de hârtii se înregistrează zilnic, astfel că fluxul lor va fi informatizat.

Sursă de finanțare: Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Buget total: 2.995.605 de lei, din care 2.885.956 de lei nerambursabili.

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (PNI), reabilităm sistemul rutier de pe următoarele drumuri:

 • Valea Largă - în curs de derulare a procedurii de achiziții pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Buget total: 57.094.023 lei, din care 18.692.443lei nerambursabili;
 • Osiei - lucrările sunt în curs de execuție. Buget total: 17.583.963 lei, din care 6.307.556 lei nerambursabili;
 • Drumul Belșugului - a fost întocmit studiul de fezabilitate, urmează procedura de expropriere;
 • Drumul Roții - a fost întocmit studiul de fezabilitate;
 • Strada Boja - a fost emisă HCL privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului generl estimativ, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;
 • Strada Viscolului - a fost întocmit studiul de fezabilitate, urmează procedura de expropriere;
 • Perimetrul cuprins între Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu și Str. Dezrobirii - lucrări în curs de finalizare.

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (PNI), extindem rețeaua de canalizare și de alimentare cu apă de pe următoarele străzi:

 • Strada Drenajului - este în curs de elaborare documentația tehnică. Buget total: 1.868.509 lei, din care 1.677.178 lei nerambursabili;
 • Drumul Mănăstirea Sihăstria – este în curs de elaborare documentația tehnică. Buget total: 2.496.393 lei, din care 2.288.852 lei nerambursabili;
 • Drumul Mănăstirea Văratec – a fost întocmit studiul de fezabilitate. Buget total: 1.333.799 lei, din care 1,157,869 lei nerambursabili;
 • Drumul Mănăstirea Govora - este în curs de elaborare documentația tehnică. Buget total: 790.765 lei, din care 629.315 lei nerambursabili.
 • Drumul Roții - a fost întocmit studiul de fezabilitate.

 

Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe

Calea Plevnei, nr. 147-149

Telefon: 0376.204.430

E-mail: [email protected]