Home

Raport privind consultarea pieţei referitoare la achiziția centralizată de combustibili (motorină si benzină) pentru parcul auto, utilaje și alte echipamente

Raport privind consultarea pieţei referitoare la achiziția centralizată de combustibili (motorină si benzină) pentru parcul auto, utilaje și alte echipamente

UCA Primăria Sectorului 6 al Municipiului București a publicat anunțul nr. MC1027026, având ca obiect achiziția centralizată de combustibili (motorină si benzină)  pentru parcul auto, utilaje și alte echipamente, publicat pe pagina de internet www.e-licitatie.ro rubrica Consultarea pieței, precum și pe pagina de internet https://www.primarie6.ro/primarie_sector6/node/11953.

1. Calendarul  interacțiunii cu operatorul economic, publicat în anunțul MC1027026:

 • Termen exprimare interes pentru participare la cercetare primară de piață – 29.11.2023;
 • Dată limită transmitere invitații participare la cercetare primară de piață – 29.11.2023;
 • Perioadă interacțiune structurată cu operatorul economic – 04.12.2023 – 08.12.2023.

2. Descrierea modalității de desfășurare:

 • Operatorul economic care și-a exprimat interesul de a participa la discuții a primit o invitație la o interacțiune cu o durată estimată de o oră, în vederea discutării, detalierii informațiilor transmise ca răspuns la anunțul publicat sub numărul MC1027026.
 • Discuțiile cu operatorul economic s-au derulat pe baza întrebărilor incluse în chestionar, prin mijloace electronice, pe platforma Microsoft Teams, în conformitate cu precizările din anunț.

3. Participanți:

În perioada precizată  a fost înregistrat interesul pentru participarea la discuții și s-au realizat discuții cu operatorul economic:

 • Rompetrol Downstream

4. Aspectele  abordate prin intermediul chestionarului, dată de intrare în discuțiile structurate cu operatorul economic:

 • Perspectiva în legătură cu piața pe care realizează tranzacții cu produse din gama inclusă în scopul achiziției;
 • Perspectiva asupra lanțului de aprovizionare și riscuri asociate;
 • Perspectiva privind formarea prețurilor, principalele influențe asupra nivelului prețurilor, intensitatea și frecvența manifestării acestora;
 • Instrumente și mecanisme la nivelul lanțului de aprovizionare utilizate pentru asigurarea calității, inclusiv controlul calității, pentru conformitate și sustenabilitate, în special aspecte și practici de mediu: opțiunile de produse verzi, aprovizionarea responsabilă sau inițiativele de reciclare;
 • Soluții tehnologice și de suport/ platforme online pentru relația cu clienții: comenzi, gestionarea stocurilor disponibile, facturarea electronică și nivelul de dificultate în utilizarea acestora;
 • Instrumente și mecanisme utilizate pentru gestionarea relațiilor cu clienții, gestionarea reclamațiilor, asistență, capacități de monitorizare a contractelor.

5. Subiecte abordate în cadrul consultării și informații relevante obținute de la operator:

 • Piața pe care realizează tranzacții cu produse din gama inclusă în scopul achiziției
 • Lanțul de aprovizionare și riscuri asociate
 • Formarea prețurilor, principalele influențe asupra nivelului prețurilor, intensitatea și frecvența manifestării acestora
 • Instrumente și mecanisme la nivelul lanțului de aprovizionare pentru asigurarea calității, inclusiv controlul calității, pentru conformitate și sustenabilitate, în special aspecte și practici de mediu: opțiunile de produse verzi, aprovizionarea responsabilă sau inițiativele de reciclare
 • Soluții tehnologice și de suport/ platforme online pentru relația cu clienții: comenzi, gestionarea stocurilor disponibile, facturarea electronică și nivelul de dificultate în utilizarea acestora
 • Instrumente și mecanisme utilizate pentru gestionarea relațiilor cu clienții, gestionarea reclamațiilor, asistență, capacități de monitorizare a contractelor.

 

AtasamentDimensiuneData publicării
Chestionar28.79 KB20 November 2023
Anunțul inițial, privind consultarea pieței135.37 KB18 January 2024