Home

Raport privind consultarea pieţei referitoare la achiziția centralizată de servicii de întreținere, reparații și inspecții tehnice pentru autovehicule

Raport privind consultarea pieţei referitoare la achiziția centralizată de servicii de întreținere, reparații și inspecții tehnice pentru autovehicule

UCA Sectorul 6 al Municipiului București a publicat anunțul nr. MC1027086, având ca obiect cercetarea primară pentru achiziția centralizată de servicii de întreținere, reparații, inspecții tehnice și alte servicii conexe pentru autovehicule, pe pagina de internet www.e-licitatie.ro rubrica Consultarea pieței, precum și pe pagina de internet https://www.primarie6.ro/primarie_sector6/node/11969.

 

1. Calendarul  interacțiunii cu operatorul economic, publicat în anunțul MC1027086:

 • Termen exprimare interes pentru participare la cercetarea primară de piață – 07.12.2023;
 • Dată limită transmitere invitații participare la cercetarea primară de piață – 08.12.2023;
 • Perioadă interacțiuni structurate cu operatorii economici – 11.12.2023 – 15.12.2023.

2. Descrierea modalității de desfășurare:

 • Operatorul economic care și-a exprimat interesul de a participa la cercetare a primit  o invitație la o interacțiune cu o durată estimată de o oră, în vederea discutării, detalierii informațiilor transmise ca răspuns la anunțul publicat sub numărul MC1027086.
 • Acesta a completat chestionarul în cauză și l-a retransmis către UCA, pe e-mail.
 • Discuțiile cu operatorul economic, pe baza informațiilor incluse în chestionarul returnat, s-au realizat prin mijloace electronice, în conformitate cu precizările din anunț.

3. Participanți:

În perioada precizată a fost înregistrat interesul pentru participare și a avut loc interacțiune online cu:

 • Techart Connections SRL

4. Aspectele  abordate prin intermediul chestionarului, dată de intrare în discuțiile structurate cu operatorul economic:

 • Perspectiva operatorului economic în legătură cu piața în cadrul căreia prestează servicii de tipul celor incluse în scopul achiziției, inclusiv relațiile din cadrul lanțului de aprovizionare,
 • Perspectiva operatorului economic cu privire la serviciile de tipul celor incluse în scopul achiziției, caracteristicile acestora și aspectele de conformitate,
 • Perspectiva operatorului economic privind formarea prețurilor, principalele influențe asupra nivelului prețurilor, intensitatea și frecvența manifestării acestora,
 • Instrumente și mecanisme pentru controlul calității, pentru conformitate și sustenabilitate, inclusiv aspecte și practici de mediu,
 • Infrastructura pentru punerea la dispoziția clienților a serviciilor de tipul celor incluse în scopul achiziției, inclusiv soluții tehnologice și de suport/ platforme online pentru relația cu clienții,
 • Instrumente și mecanisme utilizate pentru gestionarea relațiilor cu clienții, gestionarea plângerilor, asistență, capacități de monitorizare a contractelor.

5. Subiecte abordate în cadrul consultării și informații relevante obținute de la operator:

 • Piața pe care realizează tranzacții cu servicii din gama inclusă în scopul achiziției
 • Lanțul de aprovizionare cu piesele de schimb și riscuri asociate
 • Formarea prețurilor, principalele influențe asupra nivelului prețurilor, intensitatea și frecvența manifestării acestora
 • Instrumente și mecanisme la nivelul lanțului de aprovizionare pentru asigurarea calității, inclusiv controlul calității, pentru conformitate și sustenabilitate, în special aspecte și practici de mediu: opțiunile de produse verzi, aprovizionarea responsabilă sau inițiativele de reciclare
 • Soluții tehnologice și de suport/ platforme online pentru relația cu clienții: comenzi, gestionarea stocurilor disponibile, facturarea electronică și nivelul de dificultate în utilizarea acestora
 • Instrumente și mecanisme utilizate pentru gestionarea relațiilor cu clienții, gestionarea reclamațiilor, asistență, capacități de monitorizare a contractelor
AtasamentDimensiuneData publicării
Chestionar27.2 KB23 November 2023
anunțul inițial privind consultarea pieței privind achiziția centralizată service auto138.33 KB18 January 2024