Home

Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 309, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitare de stat

Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 309, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitare de stat

Date privind autoritatea contractantă:

Sectorul 6 Al Municipiului București,

 • Adresa postala: Calea Plevnei nr. 147 - 149, Sector 6, Localitatea Bucuresti, Cod postal 060013, Romania
 • Persoană/e de contact: Marius Marin Petrescu, Florica Bălan, 
 • Telefon: +400376 204 319, interior 393
 • Email: [email protected]

Descrierea achiziției publice

În vederea Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 309, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitare de stat, sunt necesare următoarele activități principale:

Obiectul achiziției îl consituie pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar – masă caldă pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 309 din București, în locul de desfășurare a cursurilor, dupa cum urmează:

 • 389 elevi învățământ primar, din care:
  • în containere – 301 elevi;
  • în Școala Ion Dumitriu – 88 elevi (o clasă -20 elevi, o clasă 16 elevi, o clasă 19 elevi, o clasă 18 elevi, o clasă 15 elevi);
  • Program estimativ de livrare: 09.45 – 10.00

Notă: Livrarea pentru elevii din Școala Ion Dumitriu se va face în cutii termoizolante separate pentru fiecare clasă, exact pe numărul de elevi care se va raporta zilnic, conform Hotărârii de Guvern.

 • 322 elevi învățământ gimnazial, în containere.
  • Program estimativ de livrare: 13.45 – 14.00

Se va livra suport alimentar – masă caldă:

 • Fel de bază cu garnitură 350 gr din care 150 gr. carne fără os și o chiflă/50 gr sau pâine și salată 100 gr;
 • Un desert la alegere

Tipul contractului propus

Contract servicii catering

Durata contractului

Durata contractului: 08.01.2024 până la sfârșitul anului școlar – iunie 2024, în perioada desfășurării activității didactice, operatorul economic având obligația de a asigura zilnic pregătirea, prepararea și livrarea suportului alimentar – masă caldă pentru elevii care frecventează cursurile (fizic sau online), în cantitățile și conținutul caloric stabilit prin Normele Metodologice de aplicare  a prevedrilor OUG nr.77/2023.

Cantități necesare estimate: (începând cu data de 08.01.2024), 711 elevi * 104 zile, număr maxim de porții = 73.944

Valoarea estimată

1.017.469,44 lei fără TVA, respectiv 1.109.041,69 lei cu TVA.

Valoarea estimată maximă / porție: 13,76 lei fără TVA.

Această valoare estimată a fost calculată luând în considerare intrarea in vigoare de la 01.01.2023 a modificărilor la Codul fiscal, prin care se modifică TVA-ul aferent serviciilor de catering, ţinând seama de faptul că valoarea maximă alocată/ beneficiar este de 15 lei cu TVA, conform OUG nr. 77/2023, art. 1 alin. (1). 

Oferta nu poate depăşi valoarea de 13,76 lei fără TVA/ porţie.

Orice ofertă ca re depăşeşte valoarea maximală de 13,76 / porţie va fi respinsă ca inacceptabilă.

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail achiziț[email protected] sau la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, București. În cazul în care ofertele se vor depune la sediul autorității contractante se va solicita la Registratură să fie menționată ora depunerii ofertei precum și faptul că acesta va avea ca și destinatar Serviciul Achiziții Publice.

Condiții de participare

Condițiile de participare pe care ofertantul trebuie să le îndeplineasăc se regăsesc în Fișa de date, anexată la prezenta invitație de participare, și se vor îndeplini ca atare. 

Prezentarea ofertei

Prezentarea ofertei se va realiza respectând cerințele din Fișa de date și Caietul de sarcini, anexe la prezenta invitație de participare. Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite prin e-mail la adresa [email protected].

Dată limită de depunere oferte

21.12.2023, ora 14.00

 

AtasamentDimensiuneData publicării
Invitație și fișă de date481.8 KB19 December 2023
Caiet de sarcini718.44 KB19 December 2023
Contract servicii de catering35.26 KB19 December 2023
Modele formulare49.21 KB19 December 2023