Home

Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Dumitriu”, în cadrul Programului Național ”Masă Sănătoasă”

Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Dumitriu”, în cadrul Programului Național ”Masă Sănătoasă”

DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Sectorul 6 Al Municipiului București

 • Adresa poștală: Calea Plevnei nr. 147 - 149, Sector 6, Localitatea București, Cod poștal 060013, România,
 • Persoană/e de contact: Marius Marin Petrescu, Florica Bălan,
 • Telefon: +400376 204 319, interior 393,
 • E-mail: [email protected]

DESCRIEREA ACHIZIȚIEI PUBLICE

În vederea prestării Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Dumitriu”, în cadrul Programului Național”Masă Sănătoasă”, sunt necesare următoarele activități principale:

Obiectul achiziției îl consituie pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar – masă caldă pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Ion Dumitriu” din București, în locul de desfășurare a cursurilor, dupa cum urmează:

 1. 514 elevi învățământ primar, program estimativ de livrare: 10.45 – 11.00,
 2. 360 elevi învățământ gimnazial, program estimativ de livrare: 13.45 – 14.00.

Se va livra suport alimentar – masă caldă:

 • Fel de bază cu garnitură 350 gr din care 150 gr. carne fără os și o chiflă/50 gr. sau pâine și salată 100 gr;
 • Un desert la alegere.

Notă: Livrarea pentru elevii din Școala ”Ion Dumitriu” se va face în cutii termoizolante separate pentru fiecare clasă, exact pe numărul de elevi care se va raporta zilnic, conform Hotărârii de Guvern.

DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este până la sfârșitul anului bugetar 31.12.2024, în perioada desfășurării activității didactice, operatorul economic având obligația de a asigura zilnic pregătirea, prepararea și livrarea suportului alimentar – masă caldă pentru elevii care frecventează cursurile (fizic sau online), în cantitățile și conținutul caloric stabilit prin Hotărârea nr. 24/2024 privind instituirea Programului naţional "Masă sănătoasă".

 • Cantități necesare estimate: (de la semnarea contractului și până la 31.12.2024) = 874 elevi * 113 zile
 • Număr maxim de porții = 98.762
 • Valoarea estimată maximă / porție: 13,76 lei fără TVA.

Această valoare estimată a fost calculată ţinând seama de faptul că valoarea maximă alocată/ beneficiar este de 15 lei cu TVA, conform Hotărârii nr. 24/11.01.2024, art. 2 alin.(1).

Oferta nu poate depăşi valoarea de 13,76 lei fără TVA/ porţie. Orice ofertă care depăşeşte valoarea maximală de 13,76 / porţie va fi respinsă ca inacceptabilă.

DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR

Ofertele se vor depune la data de 03.04.2024, ora 12.00.

Ofertele pot fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147 - 149, Sector 6, Localitatea Bucuresti, Cod postal 060013, România, în termenul de depunere a ofertelor, respectiv 03.04.2024, ora 12.00. (Notă: dintr-o eroare, în invitație a fost trecută aici ora 14.00).

Ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare semnate și ștampilate vor fi depuse în plicuri închise/ sigilate la adresa anterior menționată și vor fi însoțite de Formularul Scrisoare de inaintare a ofertei și Împuternicire (după caz).

Pe plic se va mentționa numele ofertantului, tipul documentelor (Documente de calificare, Propunere tehnică, Propunere financiară), denumirea procedurii și sintagma “A nu se deschide până la data de 03.04.2024, ora 12.00”.

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor prezenta în plicuri distincte, fiecare din aceste fiind însoțite de un opis.

Totodată, în documentația depusă va fi inclus și un stick USB / CD care va conține și varianta editabilă a documentelor pentru a facilita, astfel, evaluarea ofertelor.

Ofertele pot fi depuse și în format electronic la adresa [email protected].

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita, în procesul de negociere și originalele documentelor depuse de ofertanți.

Ofertele transmise în format electronic trebuie să aibă atașată semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, și pot să fie incluse în mai multe e-mailuri separate.

Se va transmite, totodată, și o varianta editabilă a documentelor pentru a facilita, astfel, evaluarea ofertelor.

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări până la data de 02.04.2024.Autoritatea va răspunde prin e-mail la fiecare solicitare de clarificări primită.

CONDITII DE PARTICIPARE

Condițiile de participare pe care ofertantul trebuie să le îndeplineasăc se regăsesc în Fișa de date, anexată la prezenta invitație de participare, și se vor îndeplini ca atare.

PREZENTAREA OFERTEI

Prezentarea ofertei se va realiza respectând cerințele din Fișa de date și Caietul de sarcini, anexe la prezenta invitație de participare. Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite prin e-mail la adresa [email protected].

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR

Trei luni de la termenul limită de depunere a ofertelor.

 

AtasamentDimensiuneData publicării
Invitație și fișă de date791.06 KB29 March 2024
Caiet de sarcini223.25 KB29 March 2024
Modele formulare49.23 KB29 March 2024
Contract servicii de catering35.69 KB29 March 2024
Strategia de contractare659.34 KB29 March 2024