Home

Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii ,,consolidare Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – corp C1 – Săli cursuri” din Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 381 – 391, Sector 6, Bucureşti Anexa la HCL 34 din 27.03.2012 – se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6

34 27.03.2012

AtasamentDimensiuneData publicării
hot 34 din 27.03.2012.pdf867.23 KB15 November 2021