Home

Transparență totală în delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Sectorul 6

Știri

Transparență totală în delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Sectorul 6

2022-05-03

Delegarea prin concesionare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Sectorul 6 se desfășoară cu transparență totală, după publicarea caietului de sarcini (chestiune fără precedent), după organizarea unei consultări publice deschise în urmă cu două luni cu toți salubriștii interesați, după ce caietul de sarcini a fost trimis la verificare la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, precum și la experți ai Băncii Mondiale, contractați de ANAP. 

“Un plus de transparență nu strică niciodată! Este ambiția mea ca acest contract să fie rezultatul unei proceduri de achiziție transparente și corecte.
Toată documentația referitoare la concesionarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Sectorul 6 are la bază un studiu de fundamentare temeinic lucrat, am lucrat la el cu experți independenți specializați pe deșeuri și un regulament foarte clar! Am muncit mult, un an la toată procedura și în sfârșit acum este gata!
Iar procedura de achiziție este internațională, cu publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, a declarat Primarul Ciprian Ciucu. 

Valoarea totala estimată a contractului: 993.646.925 RON, fără TVA, durata este de 120 de luni.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 27.06.2022, orele 12:00. 

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse  la Sectorul 6 al Municipiului București (Calea Plevnei nr. 147 – 149).

Activitățile serviciului de salubrizare care fac obiectul delegării sunt:

  • colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; 
  • colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

  • deșeuri menajere, respective, fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticle), deșeuri verzi de la case, deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale;
  • deșeuri similar provenind din activități comerciale din industrie și instituții, respective fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;
  • deșeuri din piețe;
  • deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe;

Numărul de locuitori ai Sectorului 6 al Municipiului București este de 339.828 locuitori cu rezidență în anul 2020, iar numărul de gospodării individuale este de circa 8.645 

Cantitatea estimată pentru primul an de operare de deșeuri menajere care urmează să fie colectată din Sectorul 6 al Municipiului București este de circa 90.145 tone/an. 

Din cantitatea estimată de deșeuri menajere pentru primul an de operare în Sectorul 6 al Municipiului București:

  • Circa 64.492 tone/an reprezintă deșeuri reziduale ce vor fi colectate separat și vor fi transportate la o instalație de tartare mecanică autorizată;
  • Circa 23.582 tone/an reprezintă deșeuri reciclabile ce vor fi colectate separat și vor fi transportate la o stație de sortare autorizată din apropierea Municipiului București;
  • Circa 361 tone/an reprezintă deșeuri verzi ce vor fi colectate separat de la jumătate din gospodăriile individuale și vor fi transportate la o stația de compostare/instalație de tratare biologică autorizată, situată în apropierea Municipiului București;

Cantitatea estimată pentru primul an de operare de deșeuri similare care urmează a fi colectată din Sectorul 6 al Municipiului București este de circa 32.452 tone/an. 

Va fi necesară sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (menajere, similare, din piețe și din coșurile stradale). În ceea ce privește sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat, cantitățile ce vor trebui sortate depind în mod direct de succesul
implementării colectării separate, respectiv de asigurarea ratelor minime de capturare stabilite. Deșeurile se vor sorta în stații de sortare autorizate.

Anunțul privind procedura de atribuire poate fi accesat la următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100015640