Home

Organizăm licitație pentru 15 spații comerciale, în Piețele Valea Ialomiței, Gorjului și Păcii

Știri

Organizăm licitație pentru 15 spații comerciale, în Piețele Valea Ialomiței, Gorjului și Păcii

2023-10-31

Organizăm licitație publică pentru 15 spații comerciale din trei piețe gestionate de Administrația Comercială Sector 6, în data de 27.11.2023, la ora 09.00.

Licitația va avea loc la sediul Administrației Comerciale Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

11 dintre aceste spații se află în Piața Valea Ialomiței, recent reabilitată și modernizată (foto sus cu șantierul), două în Piața Gorjului și două în Piața Păcii. 

Cele 15 spații sunt:

 1. spațiu în suprafață de 12.71 mp - Piața Valea Ialomiței,
 2. spațiu în suprafată de 22.32 mp - Piața Valea Ialomiței,
 3. spațiu în suprafată de 52.57 mp - Piața Valea Ialomiței,
 4. spațiu în suprafată de 22.28 mp - Piața Valea Ialomiței,
 5. spațiu în suprafată de 11.58 mp - Piața Valea Ialomiței,
 6. spațiu în suprafată de 11.35 mp - Piața Valea Ialomiței,
 7. spațiu în suprafată de 7.49 mp - Piața Valea Ialomiței,
 8. spațiu în suprafată de 10.76 mp - Piața Valea Ialomiței,
 9. spațiu în suprafată de 26.26 mp - Piața Valea Ialomiței,
 10. spațiu în suprafată de 22.65 mp - Piața Valea Ialomiței,
 11. spațiu în suprafată de 38.95 mp - Piața Valea Ialomiței,
 12. spațiu în suprafată de 4 mp - Piața Gorjului,
 13. spațiu în suprafată de 14 mp - Piața Gorjului,
 14. spațiu în suprafată de 5 mp - Piața Păcii,
 15. spațiu în suprafată de 5 mp - Piața Păcii.

Planurile petru spații sunt:

 1. Cele 11 spații din Piața Valea Ialomiței,
 2. Un spațiu de 4 mp din Piața Gorjului,
 3. Un spațiu de 14 mp din Piața Gorjului,
 4. Un spațiu de 5 mp din Piața Păcii,
 5. Un spațiu de 5 mp din Piața Păcii.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini, care se obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6 se poate achiziționa Caietul de Sarcini, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. El poate fi luat de la Biroul Reruse Umane al Administrației Comerciale Sector 6.

Costul unui exemplar este de 200 de lei. Ei vor fi achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2023, ora 14.00

Data-limită de depunere a ofertelor: 24.11.2023, ora 12.00

Toate ofertele vor fi depuse la sediul Administrației Comerciale.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.