Home

Proiecte de hotărâre

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse în scris la sediul Primăriei Sector 6, din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6 – Biroul Unic sau pe adresa de e-mail [email protected].

______________

Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotărâre puse în dezbatere este de 10 zile de la data primei publicări online.

Lista Proiecte Aflate In Dezbatere
24 November 2023
Proiectul 279
Proiect de hotarare NR. 279/24.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 179/28.08.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare
21 November 2023
Proiectul 278
Proiect de hotarare Nr. 278/21.11.2023 privind aprobarea proiectului pilot pentru realizarea și amplasarea indicatoarelor de informare cu semnificația ”Pentru sănătatea copiilor oprește motorul când staționezi”
Proiectul 278

Proiectn de hotarare Nr. 278/21.11.2023 privind aprobarea proiectului pilot pentru realizarea și amplasarea indicatoarelor de informare cu semnificația ”Pentru sănătatea copiilor oprește motorul când staționezi”.

16 November 2023
Proiectul 261
Proiect de hotarare Nr. 261/13.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6, caracter normativ
Proiectul 261

Proiect de hotarare Nr. 261/13.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6, caracter normativ 

 

15 November 2023
Proiectul 269
Proiect de hotarare Nr. 269/15.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa Drumul Valea Furcii, nr. 142, sector 6, București
Proiectul 269

Proiect de hotarare Nr. 269/15.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024,  pentru terenul situat la adresa Drumul Valea Furcii,nr. 142, sector 6, București

15 November 2023
Proiectul 268
Proiect de hotarare Nr. 268/15.11.2023 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa str. Nicolae Cesărescu Economu, nr. 16, sector 6, București
Proiectul 268

Proiect de hotarare Nr. 268/15.11.2023  privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa str. Nicolae Cesărescu Economu, nr. 16, sector 6, București

15 November 2023
Proiectul 267
Proiect de hotarare Nr. 267/15.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa Drumul Valea Cricovului, nr. 132, sector 6, București
Proiectul 267

Proiect de hotarare Nr. 267/15.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024,  pentru terenul situat la adresa Drumul Valea Cricovului,   nr. 132, sector 6, București

15 November 2023
Proiectul 266
Proiect de hotarare Nr. 266/14.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa Drumul Valea Cricovului, nr. 143, sector 6, București
Proiectul 266

Proiect de hotarare Nr. 266/14.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa Drumul Valea Cricovului,    nr. 143, sector 6, București

14 November 2023
Proiectul 264
Proiect de hotarare NR. 264/14.11.2023 pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 219/2023 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, conform H.C.L. al Sectorului 6 nr. 124/2022 a 53 spații comerciale aflate în administrarea Administrației Comerciale Sector 6
Proiectul 264

Proiect de hotarare NR. 264/14.11.2023 pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 219/2023 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, conform H.C.L. al Sectorului 6 nr. 124/2022 a 53 spații comerciale aflate în administrarea Administrației Comerciale Sector 6.

14 November 2023
Proiectul 265
Proiect de hotarare Nr. 265/14.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat la adresa str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 40, sector 6, București
Proiectul 265

Proiect de hotarare Nr. 265/14.11.2023 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024,  pentru terenul situat la  adresa str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 40, sector 6, București

13 November 2023
Proiectul 262
Proiect de hotarare NR. 262/13.11.2023 privind aprobarea modalității de gestiune directă prin darea în administrare a anumitor activități ale serviciului public de salubrizare din Sectorul 6 al Municiupiului București către Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, în conformitate cu prevederile Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și aprobarea Caietelor de sarcini
Proiectul 262

Proiect de hotarare NR. 262/13.11.2023 privind aprobarea modalității de gestiune directă prin darea în administrare a anumitor activități ale serviciului public de salubrizare din Sectorul 6 al Municiupiului București către Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, în conformitate cu prevederile Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și aprobarea Caietelor de sarcini pentru darea în administrare în regim de gestiune directă a activităților de salubrizare stradală, inclusiv deszăpezire, de pe raza   Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.

07 November 2023
Proiectul 257
Proiect de hotarare Nr. 257/06.11.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2023 - februarie 2024
Proiectul 257

Proiect de hotarare Nr. 257/06.11.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2023 - februarie 2024    

17 October 2023
Proiectul 246
Proiect de hotarare NR. 246/17.10.2023 pentru aprobarea procedurii privind înhumarea persoanelor adulte decedate pe raza sectorului 6, cu aparţinători care nu îşi pot îndeplini obligaţiile familiale datorită unor situaţii deosebite, precum şi desemnarea unei instituţii care să realizeze acţiunea de sigilare a locuinţelor în care au locuit persoanele decedate, caracter normativ
Proiectul 246

Proiect de hotarare NR. 246/17.10.2023 pentru aprobarea procedurii privind înhumarea persoanelor adulte decedate pe raza sectorului 6, cu aparţinători care nu îşi pot îndeplini obligaţiile familiale datorită unor situaţii deosebite, precum şi desemnarea unei instituţii care să realizeze acţiunea de sigilare a locuinţelor în care au locuit persoanele decedate, caracter normativ 

06 October 2023
Proiectul 240
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 267/31.10.2019 privind înfiinţarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Orşova” prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi „Orşova”, caracter normativ
Proiectul 240

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 267/31.10.2019 privind înfiinţarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Orşova” prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi „Orşova”, caracter normativ

18 September 2023
Proiectul 226
Proiect de hotarare Nr. 226/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 82”, Sector 6, pentru construire ansamblu de locuințe colective, comerț, servicii și dotări conexe cu regim de înălțime S+P+11E pe un teren cu suprafaţa măsurată de 36.004 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 18.09.2023
Proiectul 226

Proiect de hotarare Nr. 226/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 82”, Sector 6, pentru construire ansamblu de locuințe colective, comerț, servicii și dotări conexe cu regim de înălțime S+P+11E pe un teren cu suprafaţa măsurată de 36.004 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 18.09.2023 

18 September 2023
Proiectul 225
Proiect de hotarare Nr. 225/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giulești nr. 278”, Sector 6, pentru construire imobil locuință individuală cu regim de înălțime P+1E, pe un teren în suprafaţă măsurată de 276 mp, proprietate privată persoană fizică, publicat in data de 18.09.2023
Proiectul 225

Proiect de hotarare Nr. 225/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giulești nr. 278”, Sector 6, pentru construire imobil locuință individuală cu regim de înălțime P+1E, pe un teren în suprafaţă măsurată de 276 mp, proprietate privată persoană fizică, publicat in data de 18.09.2023 

15 September 2023
Proiectul 223
Proiect de hotarare Nr. 223/15.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Str. Viscolului nr. 81D”, Sector 6, pentru construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M pe un teren în suprafaţă măsurată în urma exproprierii de 641 mp, proprietate privată persoane fizice, publicat in data de 15.09.2023
Proiectul 223

Proiect de hotarare Nr. 223/15.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Str. Viscolului nr. 81D”, Sector 6, pentru construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M pe un teren în suprafaţă măsurată în urma exproprierii de 641 mp, proprietate privată persoane fizice, publicat in data de 15.09.2023

01 September 2023
Proiectul 217
Proiect de hotarare Nr. 217/31.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 103B”, Sector 6, pentru construire showroom cu funcțiuni conexe și spălătorie auto pe un teren în suprafaţă măsurată de 14.799 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 01.09.2023
Proiectul 217

Proiect de hotarare Nr. 217/31.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 103B”, Sector 6, pentru construire showroom cu funcțiuni conexe și spălătorie auto pe un teren în suprafaţă măsurată de 14.799 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 01.09.2023

29 August 2023
Proiectul 208
Proiect de hotarare Nr. 208/29.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Timonierului nr. 26”, Sector 6,pentru construire sedii ale unor organisme extrateritoriale cu regim de înălțime S+P+5E, S+P+9E și S+P+7E+8-9Er, pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.225 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 29.08.2023
Proiectul 208

Proiect de hotarare Nr. 208/29.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Timonierului nr. 26”, Sector 6,pentru construire sedii ale unor organisme extrateritoriale cu regim de înălțime S+P+5E, S+P+9E și S+P+7E+8-9Er, pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.225 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 29.08.2023

01 August 2023
Proiectul 183
Proiect de hotarare Nr. 183/01.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giulești nr. 241”, Sector 6, pentru construire clădire de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime S+P+4E, pe un teren în suprafaţă măsurată de 774 mp, proprietate privată persoană juridică
Proiectul 183

Proiect de hotarare Nr. 183/01.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giulești nr. 241”, Sector 6, pentru construire clădire de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime S+P+4E, pe un teren în suprafaţă măsurată de 774 mp, proprietate privată persoană juridică

22 June 2023
Proiectul 145
Proiect de hotarare Nr. 145/22.06.2023 privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice (DALI) pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale trotuare și carosabil Bulevardul Uverturii”, publicat in data de 22.06.2023
Proiectul 145

Proiect de hotarare Nr. 145/22.06.2023 privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice (DALI) pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale trotuare și carosabil Bulevardul Uverturii”, publicat in data de 22.06.2023