Home

Proiecte de hotărâre

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Lista Proiecte Aflate In Dezbatere
19 September 2023
Proiectul 227
Proiect de hotarare Nr. 227/19.09.2023 privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: Desființare construcții, reconformare spațială, consolidare, amenajare peisagistică, amenajare drum ocazional carosabil, circulații auto și pietonale, amenajare spații de recreere, culturale, educative, sport și comerț și organizare executare lucrări pentru obiectivul: PARCUL LACUL MORII
Proiectul 227

Proiect de hotarare Nr. 227/19.09.2023 privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: Desființare construcții, reconformare spațială, consolidare, amenajare peisagistică, amenajare drum ocazional carosabil, circulații auto și pietonale, amenajare spații de recreere, culturale, educative, sport și comerț și organizare executare lucrări pentru obiectivul: PARCUL LACUL MORII parte din proiectul ”Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”, publicat in data de 19.09.2023

18 September 2023
Proiectul 226
Proiect de hotarare Nr. 226/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 82”, Sector 6, pentru construire ansamblu de locuințe colective, comerț, servicii și dotări conexe cu regim de înălțime S+P+11E pe un teren cu suprafaţa măsurată de 36.004 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 18.09.2023
Proiectul 226

Proiect de hotarare Nr. 226/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 82”, Sector 6, pentru construire ansamblu de locuințe colective, comerț, servicii și dotări conexe cu regim de înălțime S+P+11E pe un teren cu suprafaţa măsurată de 36.004 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 18.09.2023 

18 September 2023
Proiectul 225
Proiect de hotarare Nr. 225/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giulești nr. 278”, Sector 6, pentru construire imobil locuință individuală cu regim de înălțime P+1E, pe un teren în suprafaţă măsurată de 276 mp, proprietate privată persoană fizică, publicat in data de 18.09.2023
Proiectul 225

Proiect de hotarare Nr. 225/18.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giulești nr. 278”, Sector 6, pentru construire imobil locuință individuală cu regim de înălțime P+1E, pe un teren în suprafaţă măsurată de 276 mp, proprietate privată persoană fizică, publicat in data de 18.09.2023 

15 September 2023
Proiectul 224
Proiect de hotarare Nr. 224/15.09.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti, pe anul 2023, publicat in data de 15.09.2023
Proiectul 224

Proiect de hotarare Nr. 224/15.09.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti, pe anul 2023, publicat in data de 15.09.2023

15 September 2023
Proiectul 223
Proiect de hotarare Nr. 223/15.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Str. Viscolului nr. 81D”, Sector 6, pentru construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M pe un teren în suprafaţă măsurată în urma exproprierii de 641 mp, proprietate privată persoane fizice, publicat in data de 15.09.2023
Proiectul 223

Proiect de hotarare Nr. 223/15.09.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Str. Viscolului nr. 81D”, Sector 6, pentru construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M pe un teren în suprafaţă măsurată în urma exproprierii de 641 mp, proprietate privată persoane fizice, publicat in data de 15.09.2023

15 September 2023
Proiectul 219
Proiect de hotarare Nr. 219/14.09.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 100/08.06.2023 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul 2023, publicat in data de 15.09.2023
Proiectul 219

Proiect de hotarare Nr. 219/14.09.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 100/08.06.2023 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul 2023, publicat in data de 15.09.2023

14 September 2023
Proiectul 222
Proiect de hotarare Nr. 222/14.09.2023 pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 166/2023 privind finanțarea participării elevilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2023 – 2024, publicat in data de 14.09.2023
Proiectul 222

Proiect de hotarare Nr. 222/14.09.2023 pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 166/2023 privind finanțarea participării elevilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2023 – 2024, publicat in data de 14.09.2023

14 September 2023
Proiectul 221
Proiect de hotarare Nr. 221/14.09.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 126/19.06.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Construirea a 231 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate de proiect, publicat in data de 14.09.2023
Proiectul 221

Proiect de hotarare Nr. 221/14.09.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 126/19.06.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Construirea a 231 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate de proiect, publicat in data de 14.09.2023

14 September 2023
Proiectul 220
Proiect de hotarare Nr. 220/14.09.2023 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 2/27.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2023 – 2024, publicat in data de 14.09.2023
Proiectul 220

Proiect de hotarare Nr. 220/14.09.2023 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 2/27.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2023 – 2024, publicat in data de 14.09.2023

13 September 2023
Proiectul 218
Proiect de hotarare Nr. 218/13.09.2023 privind împuternicirea expresă a Sectorului 6 să efectueze în numele și pentru Municipiul București toate operațiunile tehnico-juridice necesare pentru dezlipirea imobilului cu numărul cadastral 215906, situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, publicat in data de 14.09.2023
Proiectul 218

Proiect de hotarare Nr. 218/13.09.2023 privind împuternicirea expresă a Sectorului 6 să efectueze în numele și pentru Municipiul București toate operațiunile tehnico-juridice necesare pentru dezlipirea imobilului cu numărul cadastral 215906, situat în calea Giulești nr. 56, sector 6, publicat in data de 14.09.2023

01 September 2023
Proiectul 217
Proiect de hotarare Nr. 217/31.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 103B”, Sector 6, pentru construire showroom cu funcțiuni conexe și spălătorie auto pe un teren în suprafaţă măsurată de 14.799 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 01.09.2023
Proiectul 217

Proiect de hotarare Nr. 217/31.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 103B”, Sector 6, pentru construire showroom cu funcțiuni conexe și spălătorie auto pe un teren în suprafaţă măsurată de 14.799 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 01.09.2023

01 September 2023
Proiectul 216
Proiect de hotarare Nr. 216/31.08.2023 de preluare prin novație, de către Sectorul 6 al Municipilui București, a contractelor de furnizare de utilități încheiate la nivelul instituțiilor publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 și a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al municipiului București, publicat in data de 01.09.2023
Proiectul 216

Proiect de hotarare Nr. 216/31.08.2023 de preluare prin novație, de către Sectorul 6 al Municipilui București, a contractelor de furnizare de utilități  încheiate la nivelul instituțiilor publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 și a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al municipiului București, publicat in data de 01.09.2023

31 August 2023
Proiectul 215
Proiect de hotarare Nr. 215/31.08.2023 privind solicitarea împuternicirii Sectorului 6 să efectueze în numele și pentru Municipiul București toate operațiunile tehnico-juridice necesare pentru alipirea imobilelor, proprietate publică, situate în bd. Timișoara nr. 108B, sector 6, identificate cu numerele cadastrale 242011, 242006 și 245494, publicat in data de 31.08.2023
Proiectul 215

Proiect de hotarare Nr. 215/31.08.2023 privind solicitarea împuternicirii Sectorului 6 să efectueze în numele și pentru Municipiul București toate operațiunile tehnico-juridice necesare pentru alipirea imobilelor, proprietate publică, situate în bd. Timișoara nr. 108B, sector 6, identificate cu numerele cadastrale 242011, 242006 și 245494, publicat in data de 31.08.2023

31 August 2023
Proiectul 211
Proiect de hotarare Nr. 211/31.08.2023 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 402/26.11.2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drumul Osiei”, publicat in data de 31.08.2023
Proiectul 211

Proiect de hotarare Nr. 211/31.08.2023 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 402/26.11.2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drumul Osiei”, publicat in data de 31.08.2023

31 August 2023
Proiectul 212
Proiect de Hotarare Nr. 212/31.08.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea Programului Local actualizat de Reabilitare Termică Sector 6 și a altor obiective de investiții, precum și aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții cuprinse în program, publicat in data de 31.08.2023
Proiectul 212

Proiect de Hotarare Nr. 212/31.08.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea Programului Local actualizat de Reabilitare Termică Sector 6 și a altor obiective de investiții, precum și aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții cuprinse în program, publicat in data de 31.08.2023

31 August 2023
Proiectul 214
Proiect de hotarare Nr. 214/31.08.2023 privind atribuirea calității de Unitate de Achiziții Centralizate Sectorului 6 al municipiului București și de aprobare a normelor specifice de funcționare a Unității de Achiziții Centralizate, publicat in data de 31.08.2023
Proiectul 214

Proiect de hotarare Nr. 214/31.08.2023 privind atribuirea calității de Unitate de Achiziții Centralizate Sectorului 6 al municipiului București și de aprobare a normelor specifice de funcționare a Unității de Achiziții Centralizate, publicat in data de 31.08.2023

31 August 2023
Proiectul 213
Proiect de hotarare Nr. 213/31.08.2023 privind transmiterea imobilului Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei” situat în strada Romancierilor nr. 1, sector 6, București din administrarea Administrației Școlilor Sector 6 în administrarea Primăriei Sectorului 6 prin Direcția Generală de Investiții Publice în vederea consolidării, reabilitării și modernizării infrastructurii edilitare a acestei unități de învățământ, publicat in data de 31.08.2023
Proiectul 213

Proiect de hotarare Nr. 213/31.08.2023 privind transmiterea imobilului Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei” situat în strada Romancierilor nr. 1, sector 6, București din administrarea Administrației Școlilor Sector 6 în administrarea Primăriei Sectorului 6 prin Direcția Generală de Investiții Publice în vederea consolidării, reabilitării și modernizării infrastructurii edilitare a acestei unități de învățământ, publicat in data de 31.08.2023

30 August 2023
Proiectul 210
Proiect de hotarare Nr. 210/30.08.2023 pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 57/28.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a SKATEPARK-urilor situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, caracter normativ, publicat in data de 30.08.2023
Proiectul 210

Proiect de hotarare Nr. 210/30.08.2023 pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 57/28.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a SKATEPARK-urilor situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, caracter normativ, publicat in data de 30.08.2023

30 August 2023
Proiectul 209
Proiect de hotarare Nr. 209/30.08.2023 privind aprobarea înființării unității de educaţie timpurie antepreşcolară CREȘA ÎNGERAȘII, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, publicat in data de 30.08.2023
Proiectul 209

Proiect de hotarare Nr. 209/30.08.2023 privind aprobarea înființării unității de educaţie timpurie antepreşcolară CREȘA ÎNGERAȘII, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, publicat in data de  30.08.2023

29 August 2023
Proiectul 208
Proiect de hotarare Nr. 208/29.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Timonierului nr. 26”, Sector 6,pentru construire sedii ale unor organisme extrateritoriale cu regim de înălțime S+P+5E, S+P+9E și S+P+7E+8-9Er, pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.225 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 29.08.2023
Proiectul 208

Proiect de hotarare Nr. 208/29.08.2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Timonierului nr. 26”, Sector 6,pentru construire sedii ale unor organisme extrateritoriale cu regim de înălțime S+P+5E, S+P+9E și S+P+7E+8-9Er, pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.225 mp, proprietate privată persoană juridică, publicat in data de 29.08.2023