Home

Proiecte de hotărâre

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse în scris la sediul Primăriei Sector 6, din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6 – Biroul Unic sau pe adresa de e-mail [email protected].

______________

Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotărâre puse în dezbatere este de 10 zile de la data primei publicări online.

Lista Proiecte Aflate In Dezbatere
17 May 2024
Proiectul 138
Proiect de hotărâre nr. 138/17.05.2024 privind declanșarea procedurii de selecţie pentru administratorii ECO-COMPLEX VEST S.R.L., pentru mandatul 2024-2028
Proiectul 138

Proiect de hotărâre nr. 138/17.05.2024 privind declanșarea procedurii de selecţie pentru administratorii ECO-COMPLEX VEST S.R.L., pentru mandatul 2024-2028

17 May 2024
Proiectul 129
Proiect de hotărâre nr. 129/17.05.2024 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, pe anul 2024
Proiectul 129

Proiect de hotărâre nr. 129/17.05.2024  privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, pe anul 2024

17 May 2024
Proiectul 130
Proiect de hotărâre nr. 130/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Executarea lucrărilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZEB), respectând Ordinul M.D.R.A.P. nr. 386/2016, cu funcțiunea de grădiniță cu regim de înălțime P+1E, în incinta Școlii Gimnaziale "Sfinții Constantin și Elena", în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 - 2027
Proiectul 130

Proiect de hotărâre nr. 130/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Executarea lucrărilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZEB), respectând Ordinul M.D.R.A.P. nr. 386/2016, cu funcțiunea de grădiniță cu regim de înălțime P+1E, în incinta Școlii Gimnaziale "Sfinții Constantin și Elena", în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 - 2027

17 May 2024
Proiectul 131
Proiect de hotărâre nr. 131/17.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Infrastructura educațională modernă - Grădinița Constantin și Elena” în cadrul apelului din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Proiectul 131

Proiect de hotărâre nr. 131/17.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Infrastructura educațională modernă - Grădinița Constantin și Elena” în cadrul apelului din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

17 May 2024
Proiectul 132
Proiect de hotărâre nr. 132/17.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Infrastructura educațională modernă - Grădinița Hillary Clinton” în cadrul apelului din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Proiectul 132

Proiect de hotărâre nr. 132/17.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Infrastructura educațională modernă - Grădinița Hillary Clinton” în cadrul apelului din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

17 May 2024
Proiectul 133
Proiect de hotărâre nr. 133/17.05.2024 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere capacitate prin refacere si supraetajare clădire existentă pentru Grădinița Hillary Clinton”, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 - 2027
17 May 2024
Proiectul 134
Proiect de hotărâre nr. 134/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Executarea lucrărilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZEB), respectând Ordinul M.D.R.A.P. nr. 386/2016, cu funcțiunea de grădiniță, cu regim de înălțime Ds+P+2E, conform H.C.G.M.B. nr. 157/2017” – Grădinița ANL Brâncuși, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027
Proiectul 134

Proiect de hotărâre nr. 134/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Executarea lucrărilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZEB), respectând Ordinul M.D.R.A.P. nr. 386/2016, cu funcțiunea de grădiniță, cu regim de înălțime Ds+P+2E, conform H.C.G.M.B. nr. 157/2017” – Grădinița ANL Brâncuși, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027

17 May 2024
Proiectul 135
Proiect de hotărâre nr. 135/17.05.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății cu răspundere limitată ECO COMPLEX VEST S.R.L. pe anul 2024
Proiectul 135

Proiect de hotărâre nr. 135/17.05.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății cu răspundere limitată  ECO COMPLEX  VEST S.R.L. pe anul 2024

17 May 2024
Proiectul 136
Proiect de hotărâre nr. 136/17.05.2024 privind declanșarea procedurii de selecţie pentru administratorii Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., pentru mandatul 2024-2028
Proiectul 136

Proiect de hotărâre nr. 136/17.05.2024 privind declanșarea procedurii de selecţie pentru administratorii Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., pentru mandatul 2024-2028

17 May 2024
Proiectul 137
Proiect de hotărâre nr. 137/17.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Infrastructura educațională modernă - Grădinița Constantin Brâncuși” în cadrul apelului din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Proiectul 137

Proiect de hotărâre nr. 137/17.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Infrastructura educațională modernă - Grădinița Constantin Brâncuși” în cadrul apelului din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

16 May 2024
Proiectul 117
Proiect de hotărâre nr. 117/23.04.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, în vederea execuției lucrărilor de protejare/relocare și extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier strada Valea Cricovului, Sector 6, Bucureștiˮ
Proiectul 117

Proiect de hotărâre nr. 117/23.04.2024  privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, în vederea execuției lucrărilor de protejare/relocare și extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier strada Valea Cricovului, Sector 6, Bucureștiˮ

16 May 2024
Proiectul 116
Proiect de hotărâre nr. 116/23.04.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, în vederea execuției lucrărilor de protejare/relocare și extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier Drumul Belșugului, Sector 6, Bucureștiˮ
Proiectul 116

Proiect de hotărâre nr. 116/23.04.2024  privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, în vederea execuției lucrărilor de protejare/relocare și extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier Drumul Belșugului, Sector 6, Bucureștiˮ

16 May 2024
Proiectul 115
Proiect de hotărâre nr. 115/23.04.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, în vederea execuției lucrărilor de protejare/relocare și extindere a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier strada ALEȘD (tronson între bd. Uverturii – str. Calea Apeductului), Sector 6, Bucureștiˮ
Proiectul 115

Proiect de hotărâre nr. 115/23.04.2024  privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, în vederea execuției lucrărilor de protejare/relocare și extindere a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier strada ALEȘD (tronson între bd. Uverturii – str. Calea Apeductului), Sector 6, Bucureștiˮ

15 May 2024
Proiectul 128
Proiect de hotărâre nr. 128/15.05.2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul 128

Proiect de hotărâre nr. 128/15.05.2024  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 164/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată  a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect,  cu modificările și completările ulterioare

15 May 2024
Proiectul 127
Proiect de hotărâre nr. 127/15.05.2024 privind aprobarea și finanțarea proiectului „Grădinița de vară” 2024
Proiectul 127

Proiect de hotărâre nr. 127/15.05.2024 privind aprobarea și finanțarea proiectului „Grădinița de vară” 2024

15 May 2024
Proiectul 126
Proiect de hotărâre nr. 126/15.05.2024 privind transmiterea imobilului identificat cu numărul cadastral 211120, situat în aleea Pravăț nr. 16, sector 6, București, din administrarea Administrației Școlilor Sector 6 în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în scopul extinderii capacității prin refacerea și supraetajarea clădirii existente pentru Grădinița “Hillary Clinton”
Proiectul 126

Proiect de hotărâre nr. 126/15.05.2024 privind transmiterea imobilului identificat cu numărul cadastral 211120, situat în aleea Pravăț nr. 16, sector 6, București, din administrarea Administrației Școlilor Sector 6 în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în scopul extinderii capacității prin refacerea și supraetajarea clădirii existente pentru Grădinița “Hillary Clinton”

14 May 2024
Proiectul 125
Proiect de hotarare nr. 125/14.05.2024 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, de a hotărî cu privire la înființarea Complexului de Servicii Sociale ”Banca Locală de Alimente Sector 6” – instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
Proiectul 125

Proiect de hotarare nr. 125/14.05.2024  privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6, de către  Consiliul General al Municipiului București, de a hotărî cu privire la înființarea Complexului  de Servicii Sociale ”Banca Locală de Alimente Sector 6” – instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

13 May 2024
Proiectul 124
Proiect de hotărâre nr. 124/13.05.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 94/29.04.2021 privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea Direcţiei Protecţie Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social , caracter normativ
13 May 2024
Proiectul 123
Proiect de hotărâre nr. 123/13.05.2024 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de către Consiliul General al Municipiului București să instituie taxa specială pentru emiterea acordului unic
Proiectul 123

Proiect de hotărâre nr.123/13.05.2024 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de către Consiliul General al Municipiului București să instituie taxa specială pentru emiterea acordului unic

 

24 April 2024
Proiectul 119
Proiect de hotărâre nr. 119/23.04.2024 de aprobare a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București