Home

Acte de identitate

Acte de identitate

Actele de identitate care se eliberează cetățeanului român sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, după caz, a adresei de reședință a titularului.

     Termenul de valabilitate al cărții de identitate este, după cum urmează:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani;

     Un nou act de identitate de eliberează în următoarele cazuri:

 1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
 2. daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de „copil gasit” si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);
 3. in cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
 4. in cazul deteriorarii actului de identitate;
 5. in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 6. cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 7. in cazul schimbarii sexului;
 8. in cazul anularii;
 9.  in cazul atribuirii unui nou CNP;
 10. pentru preschimbarea buletinelor de identitate sau a cartii de identitate provizorii.

     In situatia cetățenilor români care au domiciliul in românia și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei personae, pe baza de procura speciala (potrivit modelului postat la „Formulare de completat”), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale româniei din tara respectiva.

     Depunerea cererii:

 1. Cererea se depune de către soliciant la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia.
 2. În cazul persoanei puse sub interdicţie, cererea se depune de reprezentantul legal al acesteia.
 3. Minorul depune cererea însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.
 4. Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta formularul-tip printat fata-verso (link la formular) pe care cetatenii romani il completeaza pentru obtinerea unui act de identitate si care contine informatiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.N.E.P
 5. Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor si trebuie sa fie insotita de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a domiciliului si, dupa caz, a resedintei.
 6. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii actelor de identitate, solicitantii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii. Pentru persoana care nu detine astfel de documente ori in situatia in care se constata diferente intre fizionomia solicitantului si documentele prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identitatii de catre structura teritoriala a politiei.

     Cazuri speciale:

 1. Cetăţenii români domiciliaţi în România şi aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea cartii de identitate prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva.
 2. Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.

     Cartea provizorie de identitate

    Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

    Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi este de un an (1 an) de zile