Home

ANEXA 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sudului nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 333 mp