Home

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 November 2023
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 179/28.08.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare
20 November 2023
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Memoriu tehnic justificativ pentru execuţia lucrărilor de intervenție structurală la obiectivul de investiții Școala gimnazială nr. 117 și Grădinița nr. 170 din Sectorul 6 al Municipiului București
07 November 2023
Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023
07 November 2023
Hotarare privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 168/S/AC4/07.03.2022, aferent proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, cod SMIS 124845
07 November 2023
Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european ”Constr
20 November 2023
Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220/09.10.2023 privind aprobarea documentației - Memoriu tehnic justificativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de intervenție structurală pentru Grădinița nr. 274