Home

Direcția de Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale

Direcția de Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale

Ce face această direcție

Monitorizează modul în care sunt furnizate serviciile publice locale, de la curățenia stradală și ridicarea deșeurilor, amenajările urbanistice, până la sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari, sau atribuirea de locuințe sociale. Tot această direcție supervizează în teren starea sectorului, calitatea, accesibilitatea și furnizarea coordonată a serviciilor publice prestate de Primăria Sectorului 6, prin compartimentele specializate, precum și de operatorii externi.

Principalele responsabilități

 • Monitorizează activitatea operatorului de salubrizare și se asigură că e menținută curățenia în sector;
 • Ajută, îndrumă și controlează asociațiile de proprietari;
 • Ține legătura cu furnizorii de utilități, colaborează cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu Inspectoratul de Stat în Construcții, cu A.N.R.E., cu Guvernul (ministerele de resort), cu Metrorex etc.;
 • În același timp, asigură coordonarea între structurile Primăriei Sectorului 6, care furnizează servicii publice, dar și între acestea și Primăria Generală, celelalte sectoare și localitățile limitrofe;
 • Verifică dosarele întocmite pentru atribuirea de locuințe sociale și locuințe din fondul locativ de stat.

 

Acest serviciu din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale este menit să asigure sănătatea cetățenilor. În acest sens, îndeplinește următoarele atribuții:

 • Sprijină asociațiile de proprietari din Sectorul 6 la întocmirea dosarelor de reabilitare termică și verifică documentația depusă;
 • Informează și sprijină proprietarii/asociațiile de proprietari în situația apariției unor cazuri de îmbolnăvire a populaţiei, atunci când nu sunt respectate normele de igienă în locuințe, precum şi în cazul deţinerii şi creşterii animalelor, în condiţii necorespunzătoare;
 • Verifică dacă asociațiile de proprietari realizează, cu un operator autorizat, tratamente de combatere a rozătoarelor și insectelor; colaborează cu instituțiile specializate în domeniu, în vederea desfășurării unor acțiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
 • Instituie măsurile de carantină care se impun, în cazul evoluției bolilor infecțioase pe teritoriul Sectorului 6;
 • Participă, împreună cu instituțiile abilitate, la acțiunile de declarare și evaluare a animalelor, în condiţiile apariţiei unui focar de boli transmisibile;
 • Sesizează societăţile abilitate pentru ecarisaj în vederea ridicării cadavrelor de animale de pe domeniul public;
 • Sesizează instituţiile abilitate cu supravegherea animalelor fără stăpân pentru a captura câinii comunitari;
 • Informează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în vederea soluționării cazurilor sociale constatate pe teren;
 • Acordă consultanță în domeniul serviciilor publice gospodărești, ține legătura cu furnizorii de servicii și utilități publice (companii municipale, Urban S.A., Metrorex, Guvern,  A.N.R.S.C., A.N.R.E., Poliție, E-Distribuție Muntenia Sud, Engie România).

Ce aspecte verifică la nivelul asociațiilor de proprietari:

 • Incidente ce survin pe părţile comune ale blocului şi care afectează proprietatea individuală;
 • Întreţinerea și repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu (proprietăţi individuale/comune);
 • Modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente;
 • Montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală și condominiu;
 • Întreprinderea demersurilor pentru reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei blocului, în situațiile prevăzute de lege;
 • Schimbarea destinației proprietății comune;
 • Existența autorizațiilor de construire pentru executarea unor lucrări, eliberate în condițiile legii proprietarilor care au modificat suprafețele utile, în scopul recalculării corecte a cotelor corespunzătoare și înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcției;
 • Respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părților comune;
 • Îndeplinirea condițiilor de către proprietari/asociația de proprietari în ceea ce privește modificarea instalațiilor interioare din condominiu, aflate în proprietatea comună (existența referatului tehnic, hotărârea adunării generale);
 • Existența modificărilor constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale condominiului: terasa, subsolul;
 • Degradarea apartamentelor proprietate individuală și/sau a proprietății comune a imobilului, ca urmare a unor modificări executate sau a neglijenței (deficiențe ale instalațiilor, inundații, etc.).

Contact: Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Bucureşti 6, Cod Postal 060013

Telefon Centrala: (0376) 204 319

E-mail:[email protected]

 

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5