Home

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Audit Public Intern

Acest compartiment efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Primarului Sectorului 6 şi ale entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6 sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, cât şi la nivelul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • alocarea creditelor bugetare;
 • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 • sistemul de luare a deciziilor;
 • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 • sistemele informatice.

Principalele responsabilități

 • Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională). Apoi îl supune analizei şi aprobării Primarului Sectorului 6, după care îl transmite la U.C.A.A.P.I. până la data de 31 ianuarie a anului ulterior şi la Curtea de Conturi până la sfârşitul trimestrului I ulterior;
 • În cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat Primarului Sectorului 6 şi conducătorului entităţii auditate;
 • Efectuează misiuni de audit la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6;
 • Efectuează auditul performanței sau misiuni de consiliere, etc.

Splaiul Independenței, nr. 200, Sector 6

Telefon: 0372 463 383

Email: [email protected]

Aveți acasă deșeuri din categoria celor periculoase? Din septembrie 2023, le colectăm gratuit, în pubela ROȘIE!

Începând cu 23 septembrie 2023, puteți aduce deșeurile periculoase de uz casnic la 5 centre de colectare cu aport voluntar din Sectorul 6:

 • Str. Poarta Sărutului intersecție cu Valea Ialomiței (ANL1);
 • Str. Pasărea în Văzduh intersecție cu Pupăza cu Moț (ANL2);
 • Bd. 1 Mai nr. 49 (lângă Auchan);
 • Bd. Timișoara nr. 35;
 • Str. Liniei intersecție cu str. Timonierului

Containerele roșii, destinate acestui tip de deșeuri vor rămâne permanent în aceste puncte de colectare.

Ce intră în categoria deșeurilor periculoase

În categoria deșeurilor periculoase de uz casnic intră o gamă variată de produse pe care le avem cu toții în gospodărie:

 • Vopsea pe bază de ulei sau latex;
 • Spray-uri de vopsea;
 • Diluant de vopsea, lacuri;
 • Substanțe pentru etanșare;
 • Spray-uri de gândaci, insecte și rozătoare;
 • Îngrășăminte, pesticide, erbicide;
 • Spray-uri cu aerosoli;
 • Produse de curățenie;
 • Lac de unghii și acetonă;
 • Combustibili;
 • Azbest;
 • Lichid de frână;
 • Ulei auto;
 • Toner de imprimantă;
 • Baterii;
 • Solvenți, lipici;
 • Ciment;
 • Becurile fluorescente;
 • Seringi;
 • Medicamente,

De ce sunt periculoase aceste deșeuri?

Fiindcă pot fi explozive, cancerigene și/sau ecotoxice. Să luăm ca exemplu bateriile, de care ne folosim zi de zi. Devenite deșeuri, sunt extrem de nocive. Acestea conțin metale grele toxice, precum: mercur, cadmiu, nichel și plumb. După utilizare, bateriile continuă să genereze substanțe toxice și pot polua mediul pentru 50 de ani.  O baterie cu diametrul de 2 centimetri poate contamina un metru pătrat de sol! Mercurul este cea mai periculoasă substanță din baterii, elimină compuși cancerigeni în contact cu apa; Plumbul afectează sistemul nervos și organele excretoare și reproducătoare, iar nichelul poate cauza probleme de piele și afectează căile respiratorii;  Cadmiul este cancerigen și produce leziuni grave; Litiul, prezent în unele baterii, poate afecta grav sistemul nervos, rinichii, căile respiratorii și inima.

Gestionarea ineficientă a deșeurilor periculoase poate avea efecte negative grave: îmbolnăviri în lanț, contaminarea resurselor planetei sau catastrofe ecologice. Altfel spus: mult mai multe probleme de mediu pentru copiii și nepoții noștri! Iar unele puteau fi prevenite de noi, părinții și bunicii lor!

Contribuie ACUM la un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare!

 

Ne bucurăm că în comunitatea noastră avem persoane care iubesc animalele și își doresc să le ofere o viață mai bună. Dar...
Pâinea sau resturile alimentare aruncate pe spațiile verzi și pe trotuare nu ajung la păsările sau animalele comunitare, cum s-ar putea crede. În schimb, aceste resturi atrag și îngrașă șobolanii, care se înmulțesc rapid și pot deveni un adevărat pericol pentru sănătatea noastră. 

ȘTIAI CĂ

-    Păsările din zona noastră nu sunt dependente de alimentația umană. Ele au dezvoltat abilități pentru a-și asigura hrana, iar o dietă bazată pe pâine albă, covrigi sau pufuleți poate fi dăunătoare pentru sănătatea păsărilor. Acestea pot dezvolta o boală numită „aripa de înger”, afecțiune care se manifestă printr-o poziție nefirească a aripilor.
-    Dar nu doar șobolanii sunt atrași de resturile de mâncare aruncate pe jos. Pisicile comunitare sunt și ele tentate să se hrănească, iar aceasta nu este o soluție benefică nici pentru sănătatea lor.