Home

Direcția Relații cu Publicul și Managementul Documentelor

Direcția Relații cu Publicul și Managementul Documentelor

Serviciul Relații cu Publicul și Gestionare Petiții oferă informații și sprijină cetățenii atunci când au nevoie de ajutor privind obținerea de documente, avize, autorizații, aprobări. Le oferă consultanță în completarea cererilor, a dosarelor, pe care le înregistrează și le transmite mai departe către direcțiile competente.

Tot Serviciul Relații cu Publicul ține la curent petenții, eliberează răspunsuri, acte administrative, documente solicitate. Face acest lucru atât fizic, cât și online, pentru eliminarea birocrației și scurtarea timpului de răspuns.

De asemenea, actualizează lista cu informațiile de interes public și asigură accesul la aceste informaţii, conform Legii 544/2001. Primește, înregistrează, analizează și formulează răspuns individual sau în comun cu structurile implicate, la solicitările formulate în baza Legii 544/2001.

Primeşte şi înregistrează corespondența adresată Primăriei Sectorului 6 constând în solicitări, notificări, propuneri, adrese, cereri, reclamaţii, sesizări, facturi şi alte documente primite direct de la petiționari sau indirect prin poştă, fax, email, curier, de la petenţi persoane fizice/juridice, organizaţii, instituţii centrale şi locale, instanţe, ONG-uri, etc.

Apoi, le repartizează spre soluționare către structurile de specialitate din cadrul Primăriei. Mai departe, urmărește traseul și stadiul de soluționare a petițiilor până la finalizare, informând petentul. De asemenea, expediază prin intermediul poștei electronice corespondența instituției, înaintată de către structurile competente ale aparatului de specialitate al primarului.

În ceea ce privește Arhiva, organizează și ordonează întregul material arhivistic existent în depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite (cronologic-structural, alfabetic, etc.), în condițiile prevăzute de lege. Menține permanent legătura cu Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, pentru desfășurarea în bune condiții a activității pe linie de arhivă.

Biroul Unic al Primăriei Sectorului 6

Calea Plevnei, nr. 147-149

Telefon centrală: 0376 204 319

Email: [email protected]

 

Program de lucru cu publicul

Luni: 09.00 – 16.00

Marți: 09.00 – 16.00

Miercuri: 09.00 – 18.00

Joi: 09.00 – 16.00

Vineri: 09.00 – 13.00

Aveți acasă deșeuri din categoria celor periculoase? Din septembrie 2023, le colectăm gratuit, în pubela ROȘIE!

Începând cu 23 septembrie 2023, puteți aduce deșeurile periculoase de uz casnic la 5 centre de colectare cu aport voluntar din Sectorul 6:

 • Str. Poarta Sărutului intersecție cu Valea Ialomiței (ANL1);
 • Str. Pasărea în Văzduh intersecție cu Pupăza cu Moț (ANL2);
 • Bd. 1 Mai nr. 49 (lângă Auchan);
 • Bd. Timișoara nr. 35;
 • Str. Liniei intersecție cu str. Timonierului

Containerele roșii, destinate acestui tip de deșeuri vor rămâne permanent în aceste puncte de colectare.

Ce intră în categoria deșeurilor periculoase

În categoria deșeurilor periculoase de uz casnic intră o gamă variată de produse pe care le avem cu toții în gospodărie:

 • Vopsea pe bază de ulei sau latex;
 • Spray-uri de vopsea;
 • Diluant de vopsea, lacuri;
 • Substanțe pentru etanșare;
 • Spray-uri de gândaci, insecte și rozătoare;
 • Îngrășăminte, pesticide, erbicide;
 • Spray-uri cu aerosoli;
 • Produse de curățenie;
 • Lac de unghii și acetonă;
 • Combustibili;
 • Azbest;
 • Lichid de frână;
 • Ulei auto;
 • Toner de imprimantă;
 • Baterii;
 • Solvenți, lipici;
 • Ciment;
 • Becurile fluorescente;
 • Seringi;
 • Medicamente,

De ce sunt periculoase aceste deșeuri?

Fiindcă pot fi explozive, cancerigene și/sau ecotoxice. Să luăm ca exemplu bateriile, de care ne folosim zi de zi. Devenite deșeuri, sunt extrem de nocive. Acestea conțin metale grele toxice, precum: mercur, cadmiu, nichel și plumb. După utilizare, bateriile continuă să genereze substanțe toxice și pot polua mediul pentru 50 de ani.  O baterie cu diametrul de 2 centimetri poate contamina un metru pătrat de sol! Mercurul este cea mai periculoasă substanță din baterii, elimină compuși cancerigeni în contact cu apa; Plumbul afectează sistemul nervos și organele excretoare și reproducătoare, iar nichelul poate cauza probleme de piele și afectează căile respiratorii;  Cadmiul este cancerigen și produce leziuni grave; Litiul, prezent în unele baterii, poate afecta grav sistemul nervos, rinichii, căile respiratorii și inima.

Gestionarea ineficientă a deșeurilor periculoase poate avea efecte negative grave: îmbolnăviri în lanț, contaminarea resurselor planetei sau catastrofe ecologice. Altfel spus: mult mai multe probleme de mediu pentru copiii și nepoții noștri! Iar unele puteau fi prevenite de noi, părinții și bunicii lor!

Contribuie ACUM la un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare!

 

Ne bucurăm că în comunitatea noastră avem persoane care iubesc animalele și își doresc să le ofere o viață mai bună. Dar...
Pâinea sau resturile alimentare aruncate pe spațiile verzi și pe trotuare nu ajung la păsările sau animalele comunitare, cum s-ar putea crede. În schimb, aceste resturi atrag și îngrașă șobolanii, care se înmulțesc rapid și pot deveni un adevărat pericol pentru sănătatea noastră. 

ȘTIAI CĂ

-    Păsările din zona noastră nu sunt dependente de alimentația umană. Ele au dezvoltat abilități pentru a-și asigura hrana, iar o dietă bazată pe pâine albă, covrigi sau pufuleți poate fi dăunătoare pentru sănătatea păsărilor. Acestea pot dezvolta o boală numită „aripa de înger”, afecțiune care se manifestă printr-o poziție nefirească a aripilor.
-    Dar nu doar șobolanii sunt atrași de resturile de mâncare aruncate pe jos. Pisicile comunitare sunt și ele tentate să se hrănească, iar aceasta nu este o soluție benefică nici pentru sănătatea lor.