Home

Hotararile Autoritatii Deliberative

Hotararile Autoritatii Deliberative

Lista Regulamente priviind procedurile administrative
24 February 2022
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București
24 February 2022
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioarei nr. 12, Sector 6, București
24 February 2022
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” (fostă Școala Gimnazială nr. 164) din Str. Pravăț nr. 22, Sector 6, București
04 August 2021
Test 1