Home

Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Sfânta Treime”, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitare de stat

Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Sfânta Treime”, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitare de stat

Date privind autoritatea contractantă:

Sectorul 6 Al Municipiului București,

 • Adresa postala: Calea Plevnei nr. 147 - 149, Sector 6, Localitatea Bucuresti, Cod postal 060013, Romania
 • Persoană/e de contact: Marius Marin Petrescu, Florica Bălan, 
 • Telefon: +400376 204 319, interior 393
 • Email: [email protected]

Descrierea achiziției publice

În vederea prestării de Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar – masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Sfânta Treime”, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitare de stat, sunt necesare următoarele activități principale:

Obiectul achiziției îl consituie pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar – masă caldă pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Sfânta Treime”, în locul de desfășurare a cursurilor, dupa cum urmează:

 • 490 elevi învățământ primar, program estimativ de livrare: 09.45 – 10.00
 • 320 elevi învățământ gimnazial, program estimativ de livrare: 13.45 – 14.00

Se va livra suport alimentar – masă caldă:

 • Fel de bază cu garnitură 350 gr din care 150 gr. carne fără os și o chiflă/50 gr sau pâine și salată 100 gr;
 • Un desert la alegere.

Durata contractului

08.01.2024 până la sfârșitul anului școlar – iunie 2024, în perioada desfășurării activității didactice, operatorul economic având obligația de a asigura zilnic pregătirea, prepararea și livrarea suportului alimentar – masă caldă pentru elevii care frecventează cursurile (fizic sau online), în cantitățile și conținutul caloric stabilit prin Normele Metodologice de aplicare  a prevedrilor OUG nr.77/2023.

Cantitățile necesare estimate (începând cu data de 08.01.2024) sunt următoarele:

 • Învățământ primar:     490 elevi * 104 zile 
  • Număr maxim de porții = 50.960
 • Învățământ gimnazial: 320 elevi * 104 zile
  • Număr maxim de poții = 33.280

Valoarea estimată este de 1.159.142,40 lei fără TVA, respectiv 1.263.465,21 lei cu TVA. Valoarea estimată maximă / porție: 13,76 lei fără TVA.

Această valoare estimată a fost calculată luând în considerare intrarea in vigoare de la 01.01.2023 a modificărilor la Codul fiscal, prin care se modifică TVA-ul aferent serviciilor de catering, ţinînd seama de faptul că valoarea maximă alocată/ beneficiar este de 15 lei cu TVA, conform OUG nr. 77/2023, art. 1 alin. (1). 

Oferta nu poate depăşi valoarea de 13,76 lei fără TVA/ porţie.

Orice ofertă care depăşeşte valoarea maximală de 13,76 / porţie va fi respinsă ca inacceptabilă.

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail achiziț[email protected] sau la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, București. În cazul în care ofertele se vor depune la sediul autorității contractante se va solicita la Registratură să fie menționată ora depunerii ofertei precum și faptul că acesta va avea ca și destinatar Serviciul Achiziții Publice.

Condiții de participare

Condițiile de participare pe care ofertantul trebuie să le îndeplineasăc se regăsesc în Fișa de date, anexată la prezenta invitație de participare, și se vor îndeplini ca atare. 

Prezentarea ofertei

Prezentarea ofertei se va realiza respectând cerințele din Fișa de date și Caietul de sarcini, anexe la prezenta invitație de participare. Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite prin e-mail la adresa [email protected]

Dată limită de depunere oferte

21.12.2023, ora 14.00

AtasamentDimensiuneData publicării
Caiet de sarcini277.29 KB19 December 2023
Invitație și fișă de date457.31 KB19 December 2023
Modele formulare49.21 KB19 December 2023
Contract servicii de catering35.3 KB19 December 2023