Home

Compartimentul Monitorizarea Activitatii Serviciilor Publice

Compartimentul Monitorizarea Activității Serviciilor Publice

Verifică și monitorizează serviciile publice prestate de Primăria Sectorului 6, prin compartimentele specializate, precum și serviciile prestate de către operatori externi. Vorbim aici de lucrări de construcții, reparații, amenajări, lucrările de investiții, salubrizare.

Acest compartiment investighează care sunt problemele specifice pentru fiecare cartier în parte, realizează caiete de sarcini și regulamente în baza cărora sunt livrate servicii publice în Sectorul 6. Apoi, prin inspecție în teren, controlează dacă sunt respectați indicatorii de performanță, termenele impuse și dacă sunt realizate toate obligațiile contractuale.

De asemenea, Compartimentul de Monitorizare a Serviciilor Publice fundamentează și propune parteneriate/protocoale de colaborare cu administrațiile publice ale sectoarelor, precum și cu orașele învecinate, în vederea implementării unor proceduri unitare în domeniul serviciilor publice locale.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5