Home

Serviciul Autorizatii in Constructii

Serviciul Autorizații in Construcții

Serviciul Autorizații în Construcții verifică respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

Analizează documentaţiile depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatele de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctele de vedere şi, după caz, actele administrative ale autorităţii pentru protecţia mediului, obţinute de solicitant.

Verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren, rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitoare la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse.

Asigură întocmirea autorizaţiilor de construire/desfiinţare pe baza documentaţiilor prevăzute de lege pentru:

  • construcţiile de orice fel şi instalaţiile aferente acestora, împrejmuiri, extinderi, supraetajări, consolidări, modernizări, recompartimentări interioare, schimbări de destinaţie, desfiinţări, informări, operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, cereri în justiţie etc.
  • firme, reclame, panouri publicitare, mobilier urban etc.
  • branşamente apă, canal, gaze naturale, reţele electrice, extinderi conducte cu lungimi mai mici de 30,00 m.

Eliberează autorizaţiile de construire/desfiinţare în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Asigură prelungirea valabilităţii avizelor de amplasare şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
 

Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Bucureşti 6, Cod Postal 060013

Telefon Centrala: 0376 204 319

E-mail: [email protected]

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5

Lista Unitatea de invatamant
02 November 2023
Certificate de urbanism
02 October 2023
Certificate de urbanism
04 September 2023
Certificate de urbanism
31 July 2023
Certificate de urbanism
30 June 2023
Certificate de urbanism
31 May 2023
Certificate de urbanism
30 April 2023
Certificate de urbanism
01 January 2010
Certificate de urbanism