Home

Serviciul Dezvoltare Infrastructura IT

Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT

Serviciul Dezvoltare Infrastructura IT elaborează și implementează politicii de securitate a instituției, susține proiectarea și dezvoltarea de soluții noi/ aplicații și asigură implementarea acestora.

Propune necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic.

Instalează, administrează, dezvoltă și optimizează bazele de date și elaborează proceduri de management al utilizatorilor.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5