Home

Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctajîn vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

104 06.08.2015

AtasamentDimensiuneData publicării
H.C.L.-S6-nr.-104.pdf1.48 MB04 November 2021