Home

Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului teren în suprafață de 10 ha (lotul 1 – 1,7261 ha și lotul 2 – 8,2739 ha), situat în Prelungirea Ghencea nr. 238 (fost nr. 78) Sector 6, București, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al statului și transmiterea în domeniul public al

264 21.12.2021

AtasamentDimensiuneData publicării
HCL-264-2021.pdf1.65 MB17 January 2022