Home

Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică și normele de conduită prevăzute de OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică și normele de conduită prevăzute de OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă documentul.

Previzualizare indisponibilă. Descarcă documentul.