Home

Reabilitare termică

Reabilitare Termică

Banii provin din trei surse: 1. de la bugetul local; 2. prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) și 3. prin POR (Programul Operațional Regional).

Reabilitarea unui bloc costă foarte mult (în medie, 6-7 milioane de lei) și nu ne-am putea permite, doar de la bugetul local, să finanțăm atât cât ne-am dori. Prin urmare, Primăria Sectorului 6 accesează toate fondurile europene posibile, pentru a absorbi suma maximă de finanțare.

Totul depinde de sursa de finanțare.

Doar lucrările făcute prin PNRR sunt acoperite integral, iar proprietarii nu plătesc nimic. Dacă banii provin de la bugetul local, proprietarii vor plăti 20% din valoarea lucrărilor. Iar în situația în care banii provin din POR, cota asociației de proprietari este de 25%.

Suma de plată per apartament se calculează raportat la cota parte indiviză și se achită eșalonat, în decurs de 10 ani de la terminarea lucrărilor (din care primii 5 ani sunt de grație). Anual, suma datorată se va regăsi în obligațiile de plată de la Taxe și Impozite, unde apare cu denumirea „taxă de reabilitare”.

E important de știut că asociațiile de proprietari nu pot opta pentru o formă de finanțare sau alta. În momentul în care apare o sursă de finanțare și primim bani, se reabilitează primul bloc aflat pe lista de așteptare. Iar dacă dispunem de fonduri din mai multe surse în același timp, îi împărțim/alocăm în funcție de valoarea lucrărilor fiecărui imobil (unele blocuri sunt mai mari, cu mai multe scări, altele mai mici).

 1. Pensionarii, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie;
 2. Persoanele singure / familiile care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;
 3. Persoanele cu handicap sau care au în întreținere persoane cu handicap;
 4. Veteranii de război și soții supraviețuitori ai acestora.

Sumele datorate la data înstrăinării apartamentelor se recuperează de la noul proprietar.

1.234 de imobile figurau la începutul anului 2023 pe listă. Ordinea lor fusese votată în 2017 de Consiliul Local și a rămas neschimbată. A fost doar actualizată prin introducerea a 27 de blocuri întoarse de la PMB.

Ordinea a fost decisă în funcție de trei criterii:

 1. Nivelul de performanță energetică (au prioritate blocurile cele mai ineficiente din punct de vedere energetic);
 2. Numărul de apartamente (au prioritate cele cu un număr mai mare);
 3. Anul construirii imobilului (au prioritate cele cu vechimea cea mai mare).

Ținta pentru anul 2023 este de 70 de imobile. Cea mai mare parte dintre ele sunt deja în lucru. Pentru viitor, consultă lista și vezi ce pe poziție se află blocul tău!

Pentru anul 2024, ținta propusă este de 100 de blocuri, dar suntem pregătiți să reabilităm 200 de blocuri, în funcție de banii suplimentari pe care îi vom atrage din fonduri nerambursabile.

Acordul fiecărui proprietar este dat sub forma unei semnături în tabelul întocmit de președintele de bloc. Poți alege să refuzi, însă dacă 2/3 din proprietari sunt de acord, blocul va fi reabilitat. Inclusiv pe zona ta de apartament, întrucât face parte din fațada imobilului.

Există și situația rară, ce-i drept, când asociațiile de proprietari se răzgândesc și nu mai aduc la Primărie documentația pentru anvelopare. Este alegerea majorității membrilor din asociația de proprietari. Verifică să nu fiți în această situație, fără să fi fost informat.

Izolarea termică a fațadei, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termoizolantă;

Izolarea termică a pereților exteriori ai blocului;

Izolarea termică a planșeului de la subsol, precum și a a zonei de acces în imobil și a zonei camerelor de gunoi;

Înlocuirea ferestrelor și ușilor de la exterior, închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC;

Montarea de glafuri la ferestre și balcoane;

Termo-hidroizolarea terasei;

Înlocuirea instalației electrice de iluminat de la subsol.

Pentru probleme ce țin de reabilitarea termică vă rugăm să ne scrieți un e-mail pe adresa: [email protected].

Pentru sesizări, întrebări și probleme ce țin de reabilitarea termică, ne poți scrie pe adresa reabilitare@primărie6.ro.

Dosarele se depun la Biroul Unic din cadrul Primăriei Sectorului 6 (Calea Plevnei 147-149) sau la Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari (Splaiul Independenței, nr. 200, telefon 0760.257.410, email [email protected])

Lista Unitatea de invatamant
 • Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică.
 • Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 182/08.09.2016 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică
 • Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 si a cheltuielilor legate de proiect
 1. Bloc TD16, Str. Chilia Veche, nr. 3
 2. Bloc 5A, Aleea Politehnicii, nr. 2
 3. Bloc D21, Str. Valea Ialomitei, nr. 5
 4. Bloc TD12, Drumul Taberei, nr. 97
 5. Bloc TD11, Str. Valea Lui Mihai, nr. 9
 6. Bloc F3, Bd. Preciziei, nr. 16
 7. Bloc D22, Str. Valea Ialomitei, nr. 3
 8. Bloc TD22, Str. Topolovat, nr. 12
 9. Bloc 21P, sc. 1-5, Bd. Iuliu Maniu, nr. 17
 10. Al. Baiut, nr.2, bloc A19
 11. Str. Valea Calugareasca, nr.5-7, bloc A6
 12. Al. Valea Prahovei, nr.2, bloc 7S14
 13. Bld. 1 Mai, nr.24, bloc 5S14
 14. Bloc D41, Aleea Craiesti, nr. 6
 15. Bloc D32, Str. Valea Oltului, nr. 26
 16. Bloc 34, Bd. Timisoara, nr. 43
 17. Bloc A15BIS, Aleea Callatis, nr. 8
 18. Bloc A53, Aleea Valea Viilor, nr. 2
 19. Bloc TD46, Drumul Taberei, nr. 63
 20. Bloc P10, sc. 1-6, Str. Cetatea De Balta, nr. 26
 21. Bloc 23, sc. 1-3, Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 15
 22. Bloc A47, Aleea Craiesti, nr. 2
 23. Bloc A42, Aleea Zvoristea, nr. 3
 24. Bloc 151, Aleea Birsanesti, nr. 3
 1. Bloc 82, Str.Estacadei nr.13
 2. Bloc 53, Str.Vistiernicul Stavrinos nr.21
 3. Bloc 55 , Str.Vistiernicul Stavrinos nr.15
 4. Bloc N34, Str.Margelelor nr.104-110
 5. Bloc 68, Str.Floare Rosie nr.8
 6. Bloc 77, Str.Ghirlandei nr.52
 7. Bloc 3, Bd.Iuliu Maniu nr.73
 8. Bloc 42, Str.Apusului nr.93-101
 9. Bloc 5P, Sc. 1-10, Bd. Iuliu Maniu, nr. 69
 10. Bloc 3,  Bd. Iuliu Maniu, nr. 52-72
 11. Bloc 131, sc. 1-3, Str. Ion Manolescu, nr. 4
 12. Bloc 21,  Calea Crangasi, nr. 27
 13. Bloc 2ICEM, Calea Crangasi, nr. 58C
 14. Bloc Z21,  Aleea Compozitorilor, nr. 10
 15. Bloc 24, sc. 1-2, Str. 9 Mai, nr. 7 / sc. C, Str. Porumbacu, nr. 1
 16. Bloc R1,  Prelungirea Ghencea, nr. 14
 17. Bloc 155,  Str. Vistiernic Stavrinos, nr. 25
 18. Bloc D23B,  Aleea Parva, nr. 5
 19. Bloc A2,  Str. Cetatea Histria, nr. 10
 20. Bloc 108, sc. 1-4, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3
 21. Bloc A28,  Str. Valea Oltului, nr. 16
 22. Bloc A4,  Str. Cetatea Histria, nr. 6
 23. Bloc M11,  Str. Delinesti, nr. 6
 24. Bloc Z6,  Str. Sibiu, nr. 19
 25. Bloc 129, sc. A-D, Str. Ion Manolescu, nr. 2
 26. Bloc D6,  Aleea Valea Salciei, nr. 3
 27. Bloc O8,  Str. Dezrobirii, nr. 40
 28. Bloc TD20,  Str. Topolovat, nr. 8
 29. Bloc A20,  Aleea Parva, nr. 2
 30. Bloc 114A, Sc. A-C, Str. Azurului, nr. 3
 31. Bloc TD17,  Str. Topolovat, nr. 2
 32. Bloc D7, sc. 1-8, Aleea Istru, nr. 9
 33. Bloc M4,  Aleea Potaisa, nr. 2
 34. Bloc TD6,  Str. Valea Lui Mihai, nr. 14
 35. Bloc A2,  Aleea Sandava, nr. 2
 36. Bloc R7,  Str. Targu Neamt, nr. 2
 37. Bloc 59, Str.Vintila Mihailescu nr.3
 1. Bloc M21, sc. 1-7, Aleea Cetatuia, nr. 1
 2. Bloc 4+4ANEXA,  Calea Giulesti, nr. 46-48
 3. Bloc 3, sc. 1-6, Aleea Politehnicii, nr. 6 / sc. 7,8, Str. Baia De Aries, nr. 3
 4. Bloc 12, sc. A-B, Str. Baia De Aries, nr. 7
 5. Bloc 13ICEM, sc. 1-3, Calea Crangasi, nr. 36
 6. Bloc 50,  Calea Crangasi, nr. 30
 7. Bloc 16, sc. A-C, Calea Crangasi, nr. 32
 8. Bloc 5, sc. A-E, Calea Giulesti, nr. 111
 9. Bloc I3,  Aleea Arinii Dornei, nr. 6
 10. Bloc 14, sc. A-D, Bd. Iuliu Maniu, nr. 16
 11. Bloc G15, sc. A,B, Str. Rusetu, nr. 10
 12. Bloc 19,  Calea Giulesti, nr. 119
 13. Bloc 17,  Bd. Iuliu Maniu, nr. 55
 14. Bloc 10A,  Bd. Iuliu Maniu, nr. 59
 15. Bloc 105, sc. A-F, Str. Cupolei, nr. 2
 16. Bloc 12,  Str. Dealul Tugulea, nr. 46-50
 17. Bloc 7P, sc. 1-11, Bd. Iuliu Maniu, nr. 65
 18. Bloc 16B,  Str. Centurii, nr. 1
 19. Bloc M7,  Str. Lacul Zanoaga, nr. 31
 20. Bloc 22B, sc. A-D, Bd. Iuliu Maniu, nr. 51
 21. Bloc 108A, sc. 1, 2, Str. Basmului, nr. 3-5
 22. Bloc 17,  Str. Rosia Montana, nr. 1
 23. Bloc Z13-Z14,  Intrarea Crainicului, nr. 15
 24. Bloc 11,  Bd. Uverturii, nr. 71-73
 25. Bloc 64, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 1
 26. Bloc 5, sc. 1-4, Bd. Iuliu Maniu, nr. 74-76
 27. Bloc 4,  Bd. Iuliu Maniu, nr. 52-72
 28. Bloc 45, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7
 29. Bloc 74,  Str. Ghirlandei, nr. 58
 30. Bloc 75,  Str. Ghirlandei, nr. 56
 31. Bloc 73,  Str. Ghirlandei, nr. 60
 32. Bloc 15, sc. A-C, Str. Dealul Tugulea, nr. 32-36
 33. Bloc H, sc. A-D, Bd. Iuliu Maniu, nr. 170A
 34. Bloc 41,  Bd. Iuliu Maniu, nr. 176-180
 35. Bloc OD3,  Aleea Poiana Muntelui, nr. 2
 36. Bloc OD5,  Str. Nera, nr. 2
 37. Bloc C12,  Bd. Timisoara, nr. 73
 38. Bloc M52,  Aleea Lunca Cernei, nr. 6
 39. Bloc TS2,  nr. 8A , Str. Riul Doamnei/Bloc TS1,str.Raul Doamnei nr.8B
 40. Bloc Z15,  Aleea Sandulesti, nr. 11
 41. Bloc A2,  Prelungirea Ghencea, nr. 8-10
 42. Bloc MIIB8/2,  Str. Tirgu Neamt, nr. 13
 43. Bloc A12,  Str. Segarcea, nr. 3
 44. Bloc A14,  Str. Segarcea, nr. 2- 4
 45. Bloc Z11,  Str. Sandulesti, nr. 1
 46. Bloc P2, sc. 1-4, Aleea Istru, nr. 1
 47. Bloc TS4,  Str. Riul Doamnei, nr. 6A/bloc TS3, nr.6B
 48. Bloc 417D,  Str. Valea Ialomitei, nr. 2A
 49. Bloc 803, sc. 1-3, Drumul Taberei, nr. 35A
 50. Bloc 107,  Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5A
 51. Bloc A3,  Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 6
 52. Bloc A7,  Str. Poiana Campina, nr. 5
 53. Bloc A6, sc. A,B, Str. Poiana Cimpina, nr. 3
 54. Bloc B5,  Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 4
 55. Bloc A8,  Str. Poiana Cimpina, nr. 7
 56. Bloc E12, sc. 1, Aleea Bucsenesti, nr. 1
 57. Bloc Z19, sc. A, Str. Tincani, nr. 6
 58. Bloc E21,  Aleea Compozitorilor, nr. 1
 59. Bloc Z6,  Aleea Pravat, nr. 2
 60. Bloc Z9,  Aleea Valea Florilor, nr. 6
 61. Bloc E26,  Aleea Poiana Vadului, nr. 3
 62. Bloc Z5,  Str. Pravat, nr. 4
 63. Bloc Z36,  Drumul Taberei, nr. 31
 64. Bloc Z24,  Str. Tincani, nr. 5
 65. Bloc Z44,  Str. Tincani, nr. 2
 66. Bloc G11,  Aleea Compozitorilor, nr. 9
 67. Bloc 28,  Aleea Dumbravita, nr. 2
 68. Bloc 832,  Str. Bozieni, nr. 6
 69. Bloc OS4,  Drumul Taberei, nr. 39
 70. Bloc 36, sc. 1-2, Bd. Timisoara, nr. 39
 71. Bloc OD5, Calea Giulesti, nr. 22
 72. Bloc I12,  Aleea Ariesul Mare, nr. 5
 73. Bloc 159,sc. 1-3 Aleea Barsanesti, nr. 1
 74. Bloc Rosu, Str. Portocalelor, nr. 2
 75. Bloc P39,  str.Ghirlandei, nr. 5
 76. Bloc A13,  str. Segarcea nr. 5
 77. Bloc Z38, Aleea Compozitorilor, nr. 2
 78. Bloc Z3, str. Valea Calugareasca, nr. 11
 79. Bloc M17,  str.Romancierilor, nr. 2A

Bloc 15D,  Str. Fabricii, nr. 2B-A

 1. Strada Centurii nr.9 bl.113
 2. Strada Dealul Tugulea nr.24-30 bl.16
 3. Strada Dealul Tugulea nr.38-40 bl.13-14
 4. B-dul Iuliu Maniu nr.79 bl.1
 5. Strada Valea Ialomitei nr.6 bl.C10
 6. Prelungirea Ghencea nr.20-20A bl.TS9-10
 7. B-dul Uverturii nr.51-55 bl.9
 8. Strada Vladeasa nr. 3, bl. C68
 9. Strada Vladeasa nr.8 bl.C48
 10. Strada Sibiu nr.37 bl.Z13
 11. Str.Raul Dorna nr.2A bl.A1
 12. Str.Constructorilor nr.6 bl.G6
 13. Str.Nera nr.1 bl.F5
 14. Str.Paralutelor nr.2B bl.D1
 15. B-dul Vasile Milea nr.6 bl.A4
 16. Intr.Av.Caranda nr.2-8 bl.B1-B4
 17. Str.Obcina Mare nr.3 bl.F4
 18. Aleea Romancierilor nr.6 bl.E19
 19. B-dul Constructorilor nr.19 bl.J2
 20. B-dul Constructorilor nr.4 bl.G5
 21. B-dul Constructorilor nr.7 bl.F2
 22. Str.Romancierilor nr.2 bl.C4
 23. B-dul Ghencea nr.26 bl.C88A
 24. Str.Rusetu nr.2 bl.A1-A2
 25. Str.Ghirlandei nr.9 bl.43
 26. Str.Ghirlandei nr.9A bl.44
 27. B-dul Iuliu Maniu nr.94-100 bl.18
 28. Aleea Dealul Macinului nr.2 bl.A41
 29. Str.Rosia Montana nr.4 bl.O5
 30. Str.Valea Oltului nr.20 bl.A43
 31. Aleea Lunca Cernei nr.2 bl.D48
 32. Str.Floare Rosie nr.7 bl.51
 33. B-dul Timisoara nr.41 bl.P14
 34. Aleea Valea Siretului nr.2 bl.P3
 35. Aleea Bujoreni nr.2 bl.P1
 36. B-dul Timisoara nr.43 bl.P13
 37. B-dul Timisoara nr.39 bl.P15
 38. Aleea Pravat nr.14 bl.P7
 39. Aleea Valea Florilor nr.4 bl.P10
 40. Str.Pravat nr.6 bl.P4
 41. Str.Pravat nr.18 bl.P8
 42. Str.Pravat nr.8 bl.P5
 43. Aleea Poiana Mare nr.4 bl.B7
 44. B-dul Iuliu Maniu nr.102-104 bl.20
 45. Calea Giulesti nr.60 bl.B2
 46. B-dul Constructorilor nr.12 G10
 47. Str.Drumul Taberei nr.40 bl.T5
 48. Str.Ghirlandei nr.32 bl.78
 49. B-dul Constructorilor nr.9 G1
 50. B-dul Timisoara nr.53 bl.C2
 51. B-dul Timisoara nr.19 bl.C6
 52. Str.Drumul Taberei nr.64 bl.F4
 53. Str.Drumul Taberei nr.14 bl.B3
 54. Str.Drumul Taberei nr.56 bl.OS4
 55. Calea Giulesti nr.123 bl.A
 56. Calea Giulesti nr.133 bl.E
 57. Calea Giulesti nr.125 bl.B
 58. Calea Giulesti nr.62 bl.B1
 59. Str.Brasov nr.14 bl.2S14
 60. Str.Valea Ialomitei nr.4 bl.C11
 61. Str.Drumul Taberei nr.122 bl.OD2
 62. B-dul Timisoara nr.31 bl.OD7
 63. Str.Drumul Taberei nr.38 bl.OD4
 64. Str.Drumul Taberei nr.92 bl.C7
 65. Str.Drumul Taberei nr.120 bl.OD1
 66. Aleea Parva nr.6 bl.C37
 67. Str.Brasov nr.19 bl.OD5
 68. Str.Partiturii nr.8 bl.62
 69. B-dul 1 Mai nr.26 bl.6S14
 70. Calea Giulesti nr.115 bl.1
 71. Calea Giulesti nr.109 bl.6
 72. Calea Giulesti nr.107 bl.10
 73. Calea Giulesti nr.44 bl.7

Calea Giulesti nr.58 bl.B3

 1. Meseriasilor Nr 1 Bl C 93
 2. Strada Latea Gheorghe nr. 8, bl. C52
 3. Cetatea de Balta Nr 126 Bl 10
 4. Drumul Taberei nr. 35, bl. F5
 5. Aleea Istru nr. 3, bl. P3
 6. Strada Cetatea de Balta nr. 12. Bl. 27
 7. Str.Hanul Ancutei nr. 3, bl. 147
 8. Strada Drumul Sarii nr. 6, bl. V58
 9. Strada Politehnicii nr. 1, bl. I 1
 10. Cetatea Histria nr.9 bl.B14
 11. Valea Salciei nr.1,bl.D5
 12. Strada Dreptatii nr. 28, bl. F6, sc 1+2
 13. Olanesti nr 4 Bl 43A
 14. Calea Crangasi  nr.44 bl. 9
 15. Strada Mehadia nr 16 bl 22
 16. strada Nicolae Filimon nr. 28 bl. 18
 17. Calea Crangasi nr. 52, bl. 5 ICEM
 18. Strada Rosia Montana nr 3 bl M20
 19. Strada Baia de Aries nr. 3, bl. 5B
 20. Calea Crangasi  nr.34 bl. 15ICEM
 21. Strada Vladeasa nr. 7, bl. C34
 22. Odgonului nr.3,bl.134
 23. Titel Petrescu nr.8,bl.C39
 24. Bd Constructorilor Nr 28 Bl 17
 25. Bulevardul 1 Mai nr. 22, bl. 4 S14
 26. Strada Drumul Taberei nr. 39A, bl. 801, sc.  B
 27. Iuliu Maniu Nr 77 Bl 2B
 28. Bd.Iuliu Maniu nr. 22 bl. 15C/A
 29. str.Pravat nr.6 bl.M2
 30. Strada Fabricii nr.2 bl.15 bis
 31. Strada Cernisoara nr.45 bl.O13

Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825 bis

 1. Aleea Arheologilor nr 6 bl C5
 2. Aleea Compozitorilor nr 7 bl G10
 3. Aleea Istru nr 2 bl A13
 4. Aleea Istru nr 2C bl.A14B
 5. Aleea Lunca Cernei nr 1 bl A36
 6. Aleea Lunca Cernei nr 4 bl D47
 7. Aleea Lunca Siretului nr 8 bl M45A
 8. Aleea Timisul de Sus nr 2 bl A30
 9. Aleea Valea Florilor nr 2 bl P11
 10. Aleea Valea lui Mihai nr 1 bl D1
 11. Aleea Zvoristea nr 1 bl D29
 12. Apusului nr 67 bl 50
 13. Ariesul Mare nr 3 bl I10
 14. Arutela nr 1 bl.D1 sc C
 15. Brasov nr 17 bl P12
 16. Brasov nr 20 bl OD1
 17. Calea Crangasi 12 BL 26
 18. Calea Crangasi nr 50 bl 6
 19. Calea Giulesti 24 BL Z2
 20. Calea Giulesti nr 113 bl B21
 21. Calea Giulesti nr 127 bl C
 22. Calea Giulesti nr 26 bl OD4
 23. Ceahlau nr 24 bl 106 sc 1
 24. Cetatea de Balta nr 126 bl 11
 25. Cetatea de Balta nr 139-143 bl 6
 26. Cetatea Histria nr 1 bl II8b/13
 27. Cetatea Histria nr 3 bl MIIb8/14
 28. Cetatea Histria nr 7 bl MIIb8/16
 29. Chilia Veche nr 8 bl A7
 30. Constructorilor nr 16 bl H2
 31. Constructorilor nr 20 bl 20 sc A, sc B, sc C
 32. Constructorilor nr 24A bl 44 sc A, sc B, sc C
 33. Constructorilor nr 31 bl 31
 34. Constructorilor nr 33 bl 33
 35. Dealul Tugulea nr 25 bl F8
 36. Delinesti nr 8 bl M12
 37. Dezrobirii nr 12 bl 23
 38. Dezrobirii nr 14 bl 24
 39. Dezrobirii nr 43 bl P19
 40. Drumul Taberei nr 109 bl A7
 41. Drumul Taberei nr 128 bl TD18
 42. Drumul Taberei nr 140 bl 716
 43. Drumul Taberei nr 15-17 bl A1-A2
 44. Drumul Taberei nr 29 bl F2
 45. Drumul Taberei nr 46 bl OS2
 46. Drumul Taberei nr 53 bl R6
 47. Drumul Taberei nr 59 bl TD4
 48. Drumul Taberei nr 75 bl TS39
 49. Drumul Taberei nr 95 bl TD11
 50. Drumul Taberei nr. 65, bl. A6
 51. Drumul Taberei, nr. 52, bl. G115
 52. Drumul Taberei,nr. 37, bl. Z43
 53. Estacadei nr 10 bl 81
 54. Fabricii nr 6 bl 25/III
 55. Floare Rosie nr 14 bl 67
 56. Floare Rosie nr 18 bl 65
 57. Ghencea nr 28 bl C 87
 58. Ghirlandei nr 54 bl 76
 59. Intrarea Jarului nr 2 bl 52
 60. Intrarea Viforului  nr 5 bl 12 SC 1
 61. Iuliu Maniu nr 109 bl E sc 2
 62. Iuliu Maniu nr 109A bl E1 sc 1, sc 2
 63. Iuliu Maniu nr 128-134 bl 22
 64. Iuliu Maniu nr 14 bl 13
 65. Iuliu Maniu nr 158A bl J sc A
 66. Iuliu Maniu nr 184A bl G2
 67. Moinesti nr 3 bl 18 sc 5
 68. Obcina Mare nr.4 bl.OS2
 69. Obcina Mare nr 1A bl A2
 70. Paralutelor nr 7 bl P22
 71. Partizanilor nr 4 bl M3
 72. Pascani nr 3 bl D6
 73. Pascani nr 5 bl D7
 74. Pravat nr 20 bl P9
 75. Rasaritului 1 bl 118 sc 4
 76. Rasaritului nr 4 bl 116
 77. Raul Dorna nr 2 bl F1
 78. Saidac Gheorghe nr 2 bl 12
 79. Serban Bogdan Stan nr.5 bl.306-307
 80. Sibiu nr 1 bl C5
 81. Targu Neamt nr 9 bl M2b8/5
 82. Timisoara nr 35 bl OD6
 83. Timisoara nr 49 bl C6
 84. Timisoara nr 61 bl C3
 85. Timisoara nr 85 bl M42
 86. Tincani nr 3 bl OS3
 87. Tincani nr 7 bl Z25
 88. Uverturii nr 2 bl R1 sc B
 89. Uverturii nr 43 bl 1
 90. Valea Bujorului nr 1 bl D9
 91. Valea Calugareasca nr  10 bl  4
 92. Valea Ialomitei nr 1A bl 18A
 93. Valea Siretului nr 1 bl P2
 94. Vintila Mihailescu nr 19 bl 62 sc A, sc B
 95. Virtutii nr 18 bl R11 E
 96. Virtutii nr 3 bl R2A

Virtutii nr 6 bl R12

 1. str.Parva nr.9 bl.D18
 2. Valea Argesului nr.18 bl.M 28
 3. str.Tg.Neamt nr.34 bl.A17
 4. str.Tg Neamt nr.14 bl.TD25
 5. Drumul Sarii nr.24 bl.A49
 6. Prelungirea Ghencea nr.30 bl.M5
 7. Valea Oltului nr.2 bl.M9
 8. Valea Ialomitei nr.11 bl.A 33
 9. Aleea Ghencea nr.1 bl.D 3
 10. str.Brasov nr.32 bl.A 11
 11. str.Arinii Dornei nr.16 bl.I 4
 12. str.Politehnicii nr.3 bl.I 2
 13. str.Ariesul Mare nr.1 bl.I 5
 14. str.Cetatea de Balta nr.112-114 bl.7
 15. str.Hanul Ancutei nr.2 bl.148
 16. Crangasi nr.56 bl.3 ICEM
 17. str.Nicolae Oncescu nr.1 bl.105
 18. str.Vintila Mihailescu nr.6 bl.77
 19. str.Ceahlau nr.21 bl.67 sc.2
 20. str.Ceahlau nr.24 bl.106 sc.C
 21. Drumul Taberei nr.37A bl.802
 22. Drumul Taberei nr.39A bl.801
 23. Drumul Taberei nr.57 bl.R 4
 24. Drumul Taberei nr.104 bl.M 17
 25. Aleea Istru nr.5 bl.P4
 26. Callatis nr.10 bl.D 8
 27. Callatis nr.12 bl.A 12
 28. Callatis nr.6 bl.A 15
 29. str.Tg.Neamt nr.15-17 bl.A15
 30. str.Garleni nr.5 bl.C 72
 31. str.Garleni nr.8 bl.C 83
 32. str.Meseriasilor nr.5 bl.C 80
 33. str.1 Mai nr.39 bl.C 15
 34. str.Sibiu nr.16 bl.E 33
 35. Arutela nr.1 bl.D 1 sc.A+B+D
 36. Arutela nr.2  bl.M 18
 37. str.Chilia Veche nr.6 bl.A 8
 38. str.Delinesti nr.1 bl.B 35
 39. str.Pascani nr.1 bl.D 5
 40. Virtutii nr.13 bl.R 5 B
 41. Veteranilor nr.13 bl.M 6
 42. str.Dreptatii nr.16 bl.P 8
 43. str.Ghirlandei nr.1A bl.N 13
 44. str. Margelelor nr.128-132 bl.M 30
 45. str.Iuliu maniu nr 71 bl. 4
 46. str. Iuliu Maniu nr.144-146 bl. 34
 47. str. Iuliu Maniu nr.148-152 bl. 35
 48. str. Iuliu Maniu 158A bl J sc. D
 49. Valea Argesului nr.3 bl.D 11
 50. Valea Argesului nr.11 bl.A 6
 51. Valea Rosie nr.7 bl.Z 6
 52. Valea Rosie nr.9 bl.Z 5
 53. str.Parva nr.4 bl.D 12
 54. str.Potaisa nr.1 bl.P 1
 55. str.Porumbacu nr.9 bl.31
 56. str.Porumbacu nr.72 bl.89
 57. Calea Crangasi nr.25 bl.20 sc.2
 58. str.Ceahlau nr.21 bl.67 sc.1
 59. Constructorilor nr.14 bl.1
 60. str.Nucsoara nr.9 bl.40
 61. str.Cetatea de Balta nr.131 bl.1
 62. str.Cetatea de Balta nr.133 bl.2
 63. str.Cetatea de Balta nr.145 bl.5
 64. Iuliu Maniu nr.13C-D bl.D5,D6
 65. Intr.Viforului nr.5 bl.12 sc.2-7
 66. Aleea Zorelelor nr.8 bl.9A
 67. str.Apusului nr.37 bl.D 2
 68. str.Apusului nr.33 bl.D 4
 69. str.Rasaritului nr.1 bl.118 sc.1
 70. str.Rasaritului nr.1 bl.118 sc.2
 71. str.Rasaritului nr.1 bl.118 sc.3
 72. str.Oboga nr.3 bl.155A sc.2
 73. str.Sandulesti nr.3 bl.E 16
 74. Aleea Sandulesti nr.5 bl.E 15
 75. Aleea Sandulesti nr.7 bl.E 17
 76. str.Sandulesti nr.7 bl.Z 12
 77. str.Sandulesti nr.9 bl.Z 14
 78. str.Romancierilor nr.2 bl.Z 16
 79. Aleea Romacierilor nr.4 bl.Z 17
 80. Valea Viilor nr.7 bl.M 40
 81. str.Tg.Neamt nr.32 bl.A16
 82. str.Tg.Neamt nr.36 bl.A 18
 83. str.Tg.Neamt nr.2A bl.31
 84. Ghencea nr.32 bl.C 66
 85. str.Obcina Mica nr.7 bl.A 4
 86. str.Obcina Mica nr.5 bl.A 5
 87. str.Obcina Mare nr.5 bl.A 3
 88. Valea Bujorului nr.2 bl.D 10
 89. Prelungirea Ghencea nr.28 bl.C 5
 90. Valea Calugareasca nr.4 bl.B 5
 91. str.Cetatea Histria nr.4 bl.D 2
 92. str.Baiut nr.13 bl.A34
 93. str.Baia de Aries nr.7 bl.12 sc.C
 94. str.Valea Calugareasca nr.1 bl.D 5
 95. str.Valea Calugareasca nr.3 bl.D 4
 96. str.Valea Calugareasca nr.22 bl.E 1
 97. str.Timisul de Jos nr.3 bl.A 24
 98. str.Nicolae Oncescu nr.2B bl.101
 99. str.Dezrobirii nr.45 bl.P 17
 100. Iuliu Maniu nr.152 bl.K
 101. Cetatea de Balta nr.22 bl.O 6 sc.A
 102. str.Carabusului nr.28 bl.145 sc.1+2+3
 103. Lunca Siretului nr.4 bl.D 43
 104. Parva nr.7 bl.D 17
 105. Segarcea nr.1 bl.A 11
 106. Poiana Vadului nr.1 bl.OD 8
 107. Uverturii nr.2 bl.R 1 sc.1
 108. Iuliu Maniu nr.11A bl.D 3
 109. Valea Oltului nr.10 bl.A 27
 110. Cara Anghel nr.1 bl.C 90 sc.B
 111. Compozitorilor nr.6 bl.E 20
 112. Aleea Moinesti nr.5 bl.20
 113. Cetatuia nr.12 bl.25 sc.2
 114. Dezrobirii nr.44 bl.O 9
 115. Uverturii nr.85 bl.O 14
 116. Iuliu Maniu nr.190 bl.C1
 117. Cetatea Histria nr.2 bl.D1
 118. Apusului nr.35 bl.D3
 119. Virtutii nr.15 bl.R 6 A sc.4

Ceahlau nr.24 bl.106 sc.B

 1. Aleea Callatis nr.4 bloc A16
 2. Str. Valea Ialomitei nr.9 bloc D9
 3. Aleea Timisul de Jos nr.2 bloc D15
 4. Str. Pascani nr.7 bloc D8
 5. Str. Ceahlau nr.14 bloc 29
 6. Str. Moinesti nr.10 bloc 203
 7. Str. Mehadiei nr.14 bloc 4 ICEM
 8. Str. Dealul Tugulea nr.1 bloc M18
 9. Aleea Timisul de Sus nr.1 bloc D16
 10. Str. Delinesti nr.2 bloc A5
 11. Str. Valea Ialomitei nr.8 bloc D28
 12. Aleea Potaisa nr.7 bloc A18
 13. Aleea Istru nr.2B bloc A14C
 14. Drumul Taberei nr.93 bloc R3
 15. Aleea Dealul Macinului nr.8 bloc D38
 16. Aleea Parva nr.10 bloc D23
 17. Bd. Uverturii nr.16 bloc A2
 18. Aleea Lunca Siretului nr.6 bloc A46
 19. Bd. Constructorilor nr.22 bloc 20
 20. Str. Valea Argesului nr.9 bloc A7
 21. Aleea Istru nr.7 bloc A3
 22. Drumul Taberei nr.107 bloc A8
 23. Drumul Taberei nr.105 bloc A9
 24. Bd. Constructorilor nr.24 bloc 19 scara A
 25. Bd. Constructorilor nr.24 bloc 19 scara B
 26. Str. Porumbacu nr.13 bloc 86
 27. Prelungirea Ghencea nr.36 bloc D4

 

 1. Bloc 10, sc.1-3, Str. Baia de Aries nr.9 / Bloc 10A, sc.1, Str. Baia De Aries nr.9A 
 2. Bloc 64, sc.1-3, Str. Vintila Mihailescu nr.20
 3. Bloc 7, sc. A-F, Str. Valea Calugareasca nr.8
 4. Bloc Z12, sc. A, Str. Sibiu nr.35
 5. Bloc M41, Str. Valea Oltului nr.28
 6. Bloc D30,  Str. Valea Oltului nr.22
 7. Bloc 153A, Str. Vistiernicul Stavrinos nr.28 –  Bloc 153, Str. Vistiernicul Stavrinos nr.28 – Bloc 152, Str. Vistiernicul Stavrinos nr.26
 8. Bloc 25-1,  Aleea Cetatuia nr.10
 9. Bloc TD44, Drumul Taberei nr.67
 10. Bloc 142, sc. A-D, Str. Valea Lunga nr.3
 11. Bloc A35,  Aleea Parva nr.8
 12. Bloc M8,  Aleea Valea Salciei nr.2
 13. Bloc 304,  Str. Margelelor nr.6
 14. Bloc 14,  Str. Moinesti nr.18/Str.Mohorului nr 8
 15. Bloc A50,  Aleea Cimpul cu Flori nr.14
 16. Bloc 825, sc.1-3, Aleea Valea Prahovei nr.1A
 17. Bloc 35, sc.A-B, Bd. Timisoara nr.41
 18. Bloc C70, Str. Srg.Gheorghe Latea nr.13
 19. Str.Vladeasa nr.1 bl.C67
 20. Iuliu Maniu nr.188 bl.C
 21. Iuliu Maniu nr.97 bl.A
 22. Iuliu Maniu nr.99 bl.A1
 23. Iuliu Maniu nr.182 bl.G1
 24. Iuliu Maniu nr.184 bl.G
 25. Iuliu Maniu nr.105 bl.C
 26. Iuliu Maniu nr.107 bl.D
 27. Iuliu Maniu nr.111 bl.F
 28. Iuliu Maniu nr.103 bl.B
 29. Str. Valea Cascadelor nr.13, bl.13
 30. Str. Valea Cascadelor nr.19, bl.H3
 31. Str.Valea Cascadelor nr.11, bl.F1
 32. Bloc A14A, Aleea Callatis nr.1
 33. Bloc 106, Strada Cupolei nr.1
 34. Bloc F7, Strada Țincani nr.4
 35. Bloc F17, B-dul Compozitorilor nr.4
 36. Bloc F3, Strada Obcina Mare nr.1
 37. Bloc H1, B-dul Constructorilor nr.15
 38. Bloc TD24, Strada Târgu Neamț nr.12
 39. Bloc 21, Strada Mehadia nr.18
 40. Bloc 1 ICEM, Strada Mehadia nr.12
 41. Bloc 11ICEM, Calea Crângasi nr.40
 42. Bloc 10ICEM, Calea Crangasi nr.42
 43. Bloc C7, Strada Ruxandra Mihaela Marcu nr.5
 44. Bloc E4, Aleea Poiana Cernei nr.4
 45. Bloc E6, Aleea Poiana Cernei nr. 6
 46. Bloc 20, Calea Giulesti nr.117
 47. Bloc E25, Aleea Poiana Sibiului nr.6
 48. Bloc E10, Strada Brasov nr.13
 49. Bloc E27, Aleea  Poiana Cernei nr.3
 50. Bloc E7, Aleea Valea Florilor nr.3

Toate blocurile vechi din Sectorul 6 vor fi reabilitate, în timp. Pentru asta, este nevoie de bani. Pe măsură ce îi obținem, demarăm lucrările. 

Ordinea blocurilor este neschimbată. Consultă AICI LISTA pentru a vedea pe ce poziție se află blocul tău. 

 

 

În perioada mai-iunie 2024, vor intra în reabilitare următoarele blocuri:

1. Bloc P6, Str. Cetatea De Baltă nr. 28

2. Bloc P31, Str. Grințieșului nr. 2

3. Bloc C50, Str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 13

4. Bloc C58, sc. 1, Str. Srg. Gheorghe Lățea nr.2

5. Bloc C58, sc. 2, Str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 5

6. Bloc N25, Str. Estacadei nr. 4

7. Bloc 150, Sc. 1-2, Aleea Bîrsănești nr. 1

8. Bloc 122, sc. A-C, Str. George Calboreanu nr. 4

9. Bloc 302, Str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 1A

10. Bloc Z18, sc. 1, Str. Sibiu nr. 13

11. Bloc 148A, Str. Valea Lungă nr. 20

12. Bloc C47, sc. A-C, Str. Lățea Gheorghe nr. 12

13. Bloc P15, Str. Cetatea De Baltă nr. 43

14. Bloc M39, Drumul Taberei nr. 76

15. Bloc C43, Str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 17

16. Bloc 27, sc. A-F, Str. Lt. Gheorghe Saidac nr. 7

17. Bloc 9, Str. Politehnicii nr. 3

18. Bloc 157, Sc. 1-2, Aleea Bîrsănești nr. 8

19. Bloc 22C, sc. A-D, Str. Lujerului nr. 2

20. Bloc M27, Str. Valea Argeșului nr. 16

21. Bloc M25, Str. Valea Argeșului nr. 12

22. Bloc M21, Str. Valea Argeșului nr. 4

23. Bloc M24, Str. Valea Argeșului nr. 10

24. Bloc M34, Aleea Valea Viilor nr. 1

25. Bloc 160, sc. 1-2, Str. Oboga nr. 5

26. Bloc M16, Str. Veteranilor nr. 11

27. Bloc 66, sc. 1-2, Str. Ceahlăul nr. 23

28. Bloc 102, sc. 1-3, Str. Cupolei nr. 4-8

29. Bloc 4, sc. A-B, Str. Roșiori De Vede nr. 1 / Bloc 4, sc. C-E, Str. Mălinului nr. 7

30. Bloc 51, Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 23

31. Bloc 5-7, Șos. Cotroceni nr. 5-7

32. Bloc M19, Drumul Taberei nr. 106

33. Bloc M23, sc. 1-3, Str. Cetatea De Baltă nr. 2

34. Bloc 823, Str. Țincani nr. 3A

35. Bloc 19, Str. Valea Lungă nr. 15

36. Bloc 123, Str. Ion Manolescu nr. 3

37. Bloc Z27, Str. Brașov nr. 11A

38. Bloc 18, sc. 1-4, Aleea Moinești nr. 3

39. Bloc 73, Str. Ceahlăul nr. 19

40. Bloc 38, sc. 1-2, Str. Ceahlăul nr. 9

41. Bloc 137, sc. A, Str. Mohorului nr. 5

42. Bloc 71, Str. Ceahlăul nr. 25

43. Bloc C37, sc. A-B, Str. Srg. Gheorghe Lățea nr. 18

44. Bloc 85, Str. Fraților nr. 1

45. BlocC91, Str. Meseriașilor nr. 2

46. Bloc C35, sc. A-B, Str. Srg. Gheorghe Lățea nr. 14

47. Bloc 63, Str. Vintilă Mihăilescu nr. 21

48. Bloc 99, Str. Simion Mehedinți nr. 1

49. Bloc C8, Str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 12

50. Bloc 78, Str. Vintilă Mihăilescu nr. 8

51. Bloc 60, Str. Valea Roșie nr. 2

 

 

 

 

Asociațiile de proprietari care doresc să se înscrie pentru reabilitarea termică a imobilului trebuie să depună documentele de mai jos la Biroul Unic din cadrul Primăriei Sectorului 6 (Calea Plevnei 147-149) sau la Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari (Splaiul Independenței, nr. 200, telefon 0760.257.410, email [email protected]).

 

 • Anexa 1 - Fișa tehnică a blocului de locuințe. Este un document care conține informații despre clădire. Sunt acele informații care se regăsesc în Cartea tehnică a construcției. Asociațiile care nu dețin, încă, această carte tehnică o pot solicita în mod gratuit de la proiectant (mai ales la PMB). Responsabilitatea întocmirii fișei tehnice a clădirii aparține președintelui asociației de proprietari. 
 • Anexa 2 - Înștiințare. Este documentul prin care primăria anunță asociația de proprietari despre necesitatea actualizării documentației de reabilitare (depuse anterior), sau întocmirea acesteia, în vederea includerii blocului în programul de reabilitare pe diferite surse de finanțare. Documentul trebuie atașat la dosar.
 • Anexa 3 - Contract mandatEste documentul prin care asociația de proprietari, prin împuternicitul acesteia, presedintele asociației, mandatează primarul ca în numele asociației să realizeze lucrările de reabilitare a imobilului și să semneze toate actele necesare realizării acestui obiectiv. Președintele asociației de proprietari este împuternicit să semneze contractul de mandat prin hotărârea adunării generale a proprietarilor, cu semnatura a 2/3 din numărul total al proprietarilor din imobilul supus reabilitării.
 • Anexa 4 - Hotărârea Adunării Generale a ProprietarilorHotărârea adunării generale se adoptă cu 2/3 din numărul total al proprietarilor din imobil și este consemnată în procesul verbal al adunării generale, care se depune în original la dosar.
 • Anexa 5 - Solicitare de înscriere în programul local

  Este documentul prin care președintele asociației, împuternicit prin hotărârea adunării generale, solicită Primăriei Sectorului 6 înscrierea în programele de reabilitare termică. În susținerea cererii se anexează:

  - hotărârea adunării generale, însoțită de tabelul nominal cuprinzând proprietarii care au fost de acord cu reabilitarea și semnaturile acestora,

  - LISTA cuprinzând TOȚI proprietarii din imobil și destinația tuturor unitpților imobilare individuale. Această listă nu trebuie să conțină semnăturile proprietarilor.

  - Contractul de mandat, în 2 exemplare, semnat de președintele asociației de proprietari și ștampilat cu ștampila asociației de proprietari. După semnarea acestuia de către primarul Sectorului 6, un exemplar va rămâne la președintele asociației.

 • Anexa 6 - Lista proprietarilorEste documentul care arată că minimum 2/3 din numărul TOTAL al proprietarilor a semnat hotărârea de intrare în programul de reabilitare.