Home

Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari

Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari

Conform legii 196 din 2018, înființarea asociațiilor de proprietari este obligatorie în condominiile cu mai mult de 3 unități de proprietate imobiliară (locuințe și/sau spații cu altă destinație) și cel puțin 3 proprietari.

Aceste asociații de proprietari au ca scop întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în bună stare a imobilului. De asemenea, încheie contracte de utilități și își asumă obligații față de terți, în ceea ce privește administrarea proprietății comune.

Pe de altă parte, aceeași lege spune că primăriile sunt obligate să înființeze un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari.

Ce face Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Sectorului 6

 • Asigură, la cerere, îndrumare și sprijin cu privire la organizarea și funcționarea celor peste 2.500 de asociații de proprietari din Sectorul 6;
 • Verifică dacă asociațiile de proprietari respectă normele legale privind înființarea, dacă au încheiate contracte de salubrizare, dacă realizează tratamente de dezinsecție și deratizare în interiorul blocului etc.;
 • Informează asociațiile de proprietari despre legislația în vigoare, care spune că fiecare proprietar trebuie să-și monteze contoare pentru individualizarea consumurilor, dar și despre regulamentul local de urbanism, aplicabil condominiilor;
 • Controlează documentele asociațiilor de proprietari, în ceea ce privește modul de organizare și funcționare;
 • Înregistrează situațiile soldurilor elementelor de activ și pasiv, depuse semestrial de asociațiile de proprietari;
 • Propune primarului emiterea atestatelor de administrator; 
 • Aplică sancțiuni contravenționale persoanelor din conducerea asociațiilor, dacă nu își îndeplinesc sau își depășesc atribuțiile.

În ce situații vă adresați acestui serviciu

 • Pentru a obține atestat de administrator;
 • Pentru îndrumare în ceea ce privește cadrul legal de înființare și funcționare;
 • Pentru depunerea actelor în vederea înscrierii în programul local de reabilitare termică;
 • Pentru a anunța, în termen de 30 de zile, orice modificare privind conducerea Asociației
 • Dacă aveți reclamații la adresa conducerii asociației de proprietari, dar numai după ce v-ați adresat, în scris, mai întâi președintelui, apoi comitetului executiv, după care cenzorului/comisiei de cenzori (în această ordine) și nu ați primit răspuns.

Ce NU face Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari

NU vă adresați acestui serviciu din cadrul Primăriei pentru mici neînțelegeri legate de modul de calcul al întreținerii, pentru că administratorul nu vă schimbă becul de pe scară sau nu plantează flori în curtea blocului!

Primăria nu poate interveni în contabilitatea unei asociații de proprietari, nici nu-i poate impune cum să se gospodărească. Aceste lucruri se rezolvă prin notificări interne către conducerea Asociației, prin expertize tehnice sau contabile, sau prin acțiuni în instanță.

Drepturile tale, ca proprietar

 • În primul rând, trebuie să știi că ai dreptul de a te înscrie în Asociația de proprietari din condominiul în care locuiești. Pentru asta, depune o cerere la președintele de bloc sau la administrator. Indiferent de răspunsul lor, după 30 de zile de la depunerea cererii ești automat considerat membru.
 • Atunci când îți cumperi un apartament și oricând, ulterior, ai dreptul de a cere cartea tehnică a imobilului. Conține toate datele despre construcție, despre structura de rezistență, instalațiile electrice, termice, sanitare, date privind reabilitarea, modul cum e alimentat liftul și multe altele. Este un „volum” consistent, pe care îl vei obține în copie, suportând costurile de multiplicare.
 • De asemenea, ai dreptul să primești explicații cu privire la calculul întreținerii și, dacă e cazul, să o contești în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, în termen de 10 zile de la primirea sesizării/contestației.
 • Dacă ai orice alte reclamații, sesizări, contestații, te vei adresa mai întâi președintelui Asociației de proprietari. Dacă problema nu s-a rezolvat, te poți adresa mai departe comitetului executiv și cenzorului sau comisiei de cenzori. Dacă nici atunci nu ai rezolvat problema și te consideri lezat în drepturile tale, te poți adresa Serviciului Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Sectorului 6. Vom avea nevoie să faci dovada că ești proprietar și membru al respectivei Asociații de proprietari.

Ce trebuie să știi

 • Asociațiile de proprietari sunt conduse de un președinte și de membrii comitetului executiv. Administratorul este doar un prestator de servicii al Asociației de proprietari.
 • Comitetul executiv are obligația legală de a se întruni lunar. În cazul în care nu sunt alte probleme organizatorice, se aprobă doar lista de întreținere.
 • Cenzorul are obligația de a verifica lunar activitatea financiar-contabilă a asociației și de a emite un raport asupra activității acesteia. Participarea cenzorului la adunarea generală și la ședințele comitetului executiv este obligatorie.
 • Adunarea generală este alcătuită din toți proprietarii membri ai Asociației de proprietari. Cvorumul necesar pentru întrunirea și votarea hotărârilor este de jumătate plus unu din membrii asociației. Dacă nu se îndeplinește cvorumul, întrunirea se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum 15 zile. La aceste adunări poți fi reprezentat de un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are împuternicire scrisă din partea ta pentru a vota în numele tău.

Recomandări

 • Datele adunărilor generale trebuie afișate la avizier. Prezintă-te la aceste ședințe, unde se hotărăsc lucruri importante ce țin de administrarea blocului: care e cuantumul fondului de rulment, al fondului de reparație, ce lucrări/reparații se fac în bloc etc. Trebuie organizată cel puțin o adunare generală pe an. Participă și implică-te activ în luarea deciziilor, vino cu sugestii!
 • Alege/votează pentru președinți și administratori competenți, monitorizează-le activitatea.
 • Pentru a preveni orice neplăcere și neînțelegere cu asociația de proprietari, e bine să fii informat, să-ți cunoști drepturile, dar și obligațiile!

Ține cont că în Sectorul 6 sunt peste 2.500 de asociații de proprietari. Buna lor funcționare, gospodărirea eficientă țin de fiecare dintre voi.

Legislația specifică asociațiilor de proprietari:

Telefon centrală: (0376) 204 319; Fax: (0376) 204 446

E-mail: [email protected]

Adresă: Calea Plevnei, nr.147-149, Bucureşti 6, Cod Postal 060013

Program de lucru cu publicul al Biroului Unic:

 • Luni: 09.00 – 16.00

 • Marți: 09.00 – 16.00

 • Miercuri: 09.00 – 18.00

 • Joi: 09.00 – 16.00

 • Vineri: 09.00 – 13.00

Deșeuri și curățenie

Aveți posibilitatea să vă adresați S.C.URBAN SA, cu sediul pe strada Munţilor nr.2, Sectorul 6, sau la tel. 0757.024.111, ori pe e-mail, la [email protected].

Salubrizarea și igienizarea acestora este asimilată părților comune (ghene, holuri, subsol, etc.). Reprezintă modul de îndeplinire a sarcinilor de către personalul angajat de asociația de proprietari să presteze servicii de curățenie, dar și modul de îndeplinire a atribuțiilor administratorului de imobil, conform prevederilor art. 66 din Legea nr.196/2018.

Preşedintelui și comitetului asociaţiei de proprietari din care faceţi parte.

Fie către Poliția Locală Sector 6, Serviciul Protecția Mediului (telefon: 021.9546), fie către Direcția Generală Servicii Publice Locale din cadrul Primăriei Sectorului 6 (telefon 0760.257.410).

 

Dezinsecție, deratizare și dezinfecție (DDD)

Primaria Sectorului 6 nu deţine un serviciu cu atribuţii de prestare a serviciului public de salubrizare - activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. Tratamentele specifice de combatere a insectelor parazite (gândaci, pureci, ploșnițe etc.) trebuie să se realizeze de către asociație pe părţile comune (subsol, ghene, hol, etc.), care are în sarcină realizarea tratamentelor de dezinsecţie cu un operator autorizat (contra cost), în spaţiile pe care le deţine cu orice titlu. Pe proprietatea individuală (apartamente), tratamentele respective se realizează doar de proprietari, pe propria cheltuială. Puteți consulta lista operatorilor autorizați să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, afișată pe site-ul Primăriei Municipiului București (www2.pmb.ro în secțiunea Direcţia Utilități Publice). Informații suplimentare privind operatorii autorizați se pot solicita Serviciului Dezinsecţie, Deratizare, Dezinfecţie - Direcţia Generală Servicii Publice, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, la nr. tel. 021/305.55.00 int.2029. Precizăm faptul că rămâne la latitudinea proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, în calitate de beneficiari, să decidă societatea cu care vor încheia un contract de prestări servicii dezinsecţie/deratizare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Direcției Generale Servicii Publice Locale – Direcția de Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale – Serviciul Control Activități Publice Gospodărești și Sanitar Veterinar și Fitosanitar, Calea Plevnei nr.147-149, sector 6, la numărul de tel. 0760.257.410 sau pe email: [email protected]. Solicitarea va fi transmisă mai departe către Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti (str. Drumul Cooperativei nr. 20, Sector 5, tel. 021.413.18.56, 021.413.93.42, e-mail: [email protected]).

Cazul poate fi semnalat la numărul de tel. 0760.257.410.

Direcției Generale Servicii Publice Locale – Direcția de Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale – Serviciul Control Activități Publice Gospodărești și Sanitar Veterinar și Fitosanitare (Calea Plevnei nr.147-149, sector 6, [email protected], telefon 0760.257.410).

Activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Bucureşti sunt realizate de către Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A., Aleea Buchetului nr.10-12, Sector 3, telefon dispecerat 24/24: 0752.041.898, e-mail [email protected], care poate interveni în soluționarea acestor situații.

Către ADPDU Sector 6, într-o adresă semnată și ștampilată de asociația de proprietari. Aici se va specifica detaliat, cu planșă foto, care sunt arborii de tăiat și care sunt cei de toaletat. În cazul arborilor sau crengilor doborâte de furtuni, vă veți adresa ADPDU Sector 6, la numerele de telefon: 021.410.16.81 / 021.410.25.50 / 021.410.09.57 sau la numărul scurt 021.9546.

Arborii sunt situaţi numai pe domeniul public, condominiile tip bloc nu au grădini proprii. Orice cetăţean poate sesiza situaţiile neconforme la numerele de telefon ale ADPDU Sector 6.

 

Reabilitare termică

Reabilitarea imobilelor este reglementată de OUG nr.18/2009, cu modificările și completările ulterioare. Se referă la: lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic. Informații suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală de Investiţii Publice Sector 6, e-mail: [email protected].

Decizia se ia în funcție de rezultatele expertizei tehnice și ale auditului energetic efectuat asupra imobilului.

Nu, acesta face parte din faţada imobilului, fiind parte comună și este obligatorie, conform autorizației de construire.

Cu un preaviz scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore. În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile de mai sus, acesta răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi, conform Legii nr.196/2018, art.31.

Asociația de proprietari plătește 20% din costul total al lucrărilor de reabilitare. Restul de 80% este asigurat de la bugetul de stat și cel local. Procentul de 20% din totalul lucrărilor de reabilitare se împarte între toți proprietarii, fiecăruia revenindu-i o cotă proporţională cu cota parte indiviză, potrivit actelor de proprietate.

Pe site-ul Primăriei Sectorului 6, la secţiunea Reabilitare Termică. Tot aici găsiți și formularele necesare înscrierii în programul de reabilitare.

Se dezbate oportunitatea înscrierii condominiului în programul local şi naţional de reabilitare termică, potrivit OUG nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Adunarea generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte, cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu, asupra acestei acţiuni - conform Legii nr.196/2018, art. 51. Preşedintele asociaţiei de proprietari semnează contractul de mandat. După efectuarea auditului tehnico – energetic, proprietarii îşi exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de intervenţie.

Să permită accesul pe proprietate pentru efectuarea lucrărilor la elementele comune de construcţie, la care nu există alt acces. Să achite taxa de reabilitare după primirea înştiinţărilor de plată, conform cotei-părţi ce le revine din aceasta.

 

Situații diverse

Către Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, cu sediul în Str. Constantin Mille nr.10, Sector 1, dispecerat non-stop: 021/9844, e-mail: [email protected].

La Compania Municipală Iluminat Public București SA, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, Sector 1, e-mail: [email protected], dispecerat non-stop: 037.481.09.99.

De obicei, cablurile negre şi groase sunt cabluri de fibră optică şi aparţin companiilor de telecomunicaţii (RDS, Telekom, UPC. etc). Aceste cabluri nu au tensiune electrică şi nu prezintă un risc din acest punct de vedere. Din păcate, nu le putem diferenţia de cele electrice şi nu trebuie să le atingem. În cazul în care observăm cabluri atârnate sau rupte, trebuie să semnalăm problema operatorilor de telecomunicaţii. Dacă nu putem recunoaşte cablurile, trebuie să semnalăm toţi operatorii. Este important să oferim cât mai multe detalii (dacă suntem siguri că acele cabluri sunt ale unui anumit operator, dacă serviciile sunt afectate, dacă este afectată circulaţia, etc.). În urma sesizării făcute de noi, furnizorul de servicii va trimite o echipă de intervenţii în vederea verificării/rezolvării problemei.

La Apa Nova Bucureşti – tel. 021.207.77.77, e-mail: [email protected], sau pe site (apa nova- contact –sesizari).

Pentru construirea unei rampe mă adresez președintelui și comitetului executiv al asociației de proprietari. Legislaţia actuală nu prevede în mod expres obligativitatea asociaţiilor de proprietari de a construi rampe pentru accesul în cladirile tip condominiu, unde acestea nu au fost prevăzute în proiectul de construcţie iniţial. Însă la fel de bine nu există nici prevederi care să interzică construirea lor. O astfel de modificare trebuie să fie aprobată prin hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Conform legii, programul de liniște este cuprins între orele 13:00-14:00 și 22:00- 07:00. Pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, puteți suna la Poliție.

Aceasta măsură poate fi luată în baza interesului legitim al asociaţiei de proprietari (de ex. pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejurimilor aferente acestora) - conform art.6 lit.F din Regulamentul General de Protecția Datelor(GDPR). Hotărârea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptată în cadrul adunării generale a Asociaţiei de proprietari – conform Legii 196/2018. Apoi, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Tel: 0318.059.211; 0318.059.212; e-mail: [email protected].

Da! În conformitate cu legea nr.196/2021, termenul limită pentru montaj este 31 decembrie 2021. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (str. Constantin Nacu, nr. 3, Bucureşti, Sector 2, e-mail [email protected], telefon 0219782).

Da! Începând cu data de 05.06.2018 se instituie obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale conform Ordinului ANRE nr. 89/10.05.2018. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (str. Constantin Nacu, nr. 3, Bucureşti, Sector 2, e-mail [email protected], telefon 0219782).

Trebuie să vă adresaţi Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti: telefon 0372.148.022, telverde 0800.820.002, sau prin e-mail la [email protected].

Trebuie să vă adresaţi Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti: telefon 0372.148.022, telverde 0800.820.002, sau prin e-mail la [email protected].

Persoanele care doresc să fie administratori de condominii trebuie să obțină atestat. Pentru asta, e necesar să depună o cerere și câteva documente la Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Sectorului 6.

Cine poate solicita atestat de administrator

Persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Au domiciliul în Sectorul 6
 • Au diplomă de studii (învățământ primar, gimnazial și primii doi ani ai învățământului secundar superior)
 • Au obținut un certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, emis în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

Ce acte trebuie să depui

 • Copie după cartea de identitate
 • Acte de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă este cazul) – în copie
 • Certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii - copie
 • Cazier judiciar care să ateste că nu ai nicio condamnare – original
 • Cazier fiscar – original
 • Declarație pe propria răspundere conform căreia nu ești în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni – original.

Atestatul se eliberează pentru o perioadă de patru ani și poate fi reînnoit în condițiile în care a fost emis. El poate fi retras ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanța a stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator.

Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului duce automat la imposibilitatea exercitării activității de administrator.

Mai multe detalii găsești în Hotărârea Consiliului Local Sector 6, „privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii”.

Cererea tip o poți descărca de AICI.

Lista anunturi asociatii de proprietari
12 January 2023

Potrivit noilor reglementări din domeniul energiei, anumite categorii defavorizate vor primi ajutor pentru compensarea prețului la energie. Pentru a putea facilita întreg procesul, asociațiile de proprietari vor fi intermediari între beneficiari, stat și companiile care furnizează energie electrică.

Astfel, la solicitarea beneficiarilor, asociațiile de proprietari/locatari vor elibera certificate pentru validarea datoriilor curente și a restanțelor pentru consumul de energie, în două exemplare. Unul dintre ele rămâne la asociație, altul ajunge la Poșta Română, prin care se fac plățile.

În baza acestor certificate se pot efectua plățile către persoanele care beneficiază de sprijin din partea statului, dacă sunt însoțite de cardul de energie. Ele trebuie să conțină:

 • datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;
 • suma datorată de beneficiar;
 • datele de identificare ale asociației de proprietari/locatari și contul bancar al acesteia;
 • perioada de consum;
 • datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Sumele pentru compensarea consumului la energie sunt primite de asociația de proprietari, în numele beneficiarilor. Asociațiile apoi virează acești bani la furnizorii de energie, în termenele prevăzute în contracte.

Cine beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie

Conform O.U.G. nr. 166/08.12.2022, beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie următoarele categorii de persoane și familii:

 • pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii de sector și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, care au cel puțin 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Dacă la un loc de consum au domiciliul unul sau mai mulți beneficiari, sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau domiciliul declarat.

Dacă beneficiarul unui card de energie este o persoană cu handicap grav, accentuat sau mediu, acesta poate fi utilizat, după  caz, de un părinte, tutor, curator, reprezentant legal/personal.

Excepții în care NU se acordă sprijinul

Există situații în care sprijinul pentru consumul de energie NU poate fi acordat:

 • pensionarii care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România.
 • persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial organizate ca structuri publice sau private.  
 • dacă la un loc de consum la care au domiciliul unul sau mai mulți
  beneficiari, stau și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de mai sus, se iau în calcul și veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2.000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie.

Care este valoarea sprijinului și pe ce perioadă poate fi folosit

Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31  decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:

 • 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2023;
 • 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023-31 decembrie 2023.

Aici puteți consulta întregul anunț al Serviciului Îndrumare și Control Asociații de Proprietari privind sprijinul la compensarea prețului la energie.

11 May 2022

Având în vedere faptul că în perioada martie 2020-februarie 2022 au existat acte normative care nu au permis convocarea adunărilor generale ale proprietarilor, iar în prezent starea de alertă a încetat, îndrumăm asociațiile de proprietari să convoace de urgență adunarea generală în primul trimestru al anului 2022, pentru:

 • adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs 
 • alegeri pentru funcțiile de președinte, membrii ai comitetului executiv și cenzor/comisie de cenzori, în situația în care mandatele au expirat în perioada stării de alertă
 • adoptarea unor hotărâri necesare bunului mers al asociației

Reamintim tuturor proprietarilor următoarele:

 • asociațiile de proprietari sunt conduse de către  președinte și membrii comitetului executiv. 
 • administratorul asociației de prorietari este doar un prestator de servicii al asociației de proprietari, indiferent de forma de colaboare
 • în cazul în care președinetele nu dă curs solicitării proprietarilor, aceștia se pot adresa comitetului și cenzorului pentru rezolvarea situației.
 • comitetul executiv are obligatia legală de a se întruni lunar.  
 • în cazul în care nu sunt alte probleme organizatorice, se aprobă doar lista de întreținere
 • cenzorul are obligația de a verfica lunar activitatea financiar-contabilă a asociației și de a emite un raport asupra activității acesteia.
 • participarea cenzorului la adunarea generală și sedințele comitetului executiv este obligatorie
 • proprietarii au dreptul de a se înscrie în asociația  de proprietari  din condominiului în care locuiesc
 • adunarea generală ordinară se convoacă de către preşedintele asociaţiei de proprietari, sau comitetul executiv sau cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.
 • proprietarii, membrii ai asociației de proprietari care sunt nemulțumiți de modul cum își desfășoară activitatea președintele și membrii comitetului executiv au dreptul să convoace adunarea generală pentru adoptarea măsurilor care se impun.
03 April 2022
 • Adunarea generală a proprietarilor va avea loc cel puţin o dată pe an, în primul trimestru.
 • Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a adunării generale aparţine preşedintelui asociaţiei de proprietari şi membrilor comitetului executiv.
 • Adunarea generală este alcătuită din toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari.
 • Adunarea generală ordinară se convoacă de către preşedintele asociaţiei de proprietari, comitetul executiv sau cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

Etapele convocării/reconvocării adunării generale:

 

 • Comitetul executiv stabilește data și ora convocării adunării generale și ordinea de zi.
 • Se afișează la avizier ordinea de zi cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită / 3 zile pentru adunările generale extraordinare sau adunări generale reconvocate semnată de preşedinte, membrii comitetului executiv şi de cenzor/comisia de cenzori.
 • Proprietarii sunt anunţaţi şi pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunţaţi, pe baza tabelului nominal convocator, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari.
 • Propunerea de ordine de zi a adunării generale, se aprobă şi se completează prin hotărâre a adunării generale.
 • Cenzorul/Comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari participă la adunările generale ale asociaţiei şi ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfăşurării acestora.
 • Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari sunt prezenţi personal sau prin reprezentanţi care au o împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarii în numele cărora votează. O copie a împuternicirii se ataşează procesului-verbal al şedinţei.
 • La începutul adunării generale se face prezența și cenzorul precizează dacă există cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor, respectiv jumătate plus unu din numărul membrilor asociației de proprietari, consemnându-se în Registul unic de procese verbale.
 • Procesul-verbal al şedinţei, care descrie evenimentele în desfăşurare, hotărârile adoptate şi rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociaţiei numit secretar al adunării generale prin votul majorităţii celor prezenţi, în Registul unic de procese verbale.
 • Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociaţiei de proprietari, întrunirea adunării generale se suspendă şi se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări.
 • La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de tabel convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, şi prin afişare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.


Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociaţiei de proprietari se au în vedere următoarele:

 • fiecare proprietar, membru al asociaţiei, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliară;
 • pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare şi modernizare, votul fiecărui proprietar, membru al asociaţiei, are o pondere egală cu cota-parte indiviză din proprietatea comună;
 • în situaţia în care un proprietar deţine o cotă-parte indiviză de părţi comune mai mare de jumătate din totalul cotelor-părţi indivize de proprietate comună din condominiu, ponderea voturilor de care el dispune este limitată, fiind egală cu suma ponderii voturilor celorlalţi proprietari;
 • în cazul unui vot paritar, votul preşedintelui asociaţiei de proprietari este decisiv;
 • în cazul în care pe parcursul desfășurării adunării generale unii proprietari pleacă, se va consemna în procesul verbal, iar în situația în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor, cenzorul prezent poate dispune suspendarea adunării generale;
 • proprietarul, membru al asociaţiei, poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarul în numele căruia votează;
 • în cazul personelor juridice (dezvoltatori imobiliari) persoana prezentă la adunarea generală trebuie să prezinte împuternicire scrisă din partea acestora;
 • un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta cel mult un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarii în numele cărora votează;
 • preşedintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării generale;
 • administratorul, reprezentantul administratorului, soţul/soţia acestuia şi alţi membri ai familiei sale, dacă sunt membri ai asociaţiei de proprietari la care acesta este angajat, nu au drept de vot în probleme referitoare la activitatea administratorului.
 • Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul şedinţei, în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semnează de către toţi membrii prezenţi ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori.
 • În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoştinţa tuturor proprietarilor, prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, prin afişarea unei fotocopii datate la avizierul asociaţiei de proprietari.

Atenție!

Pentru dezvoltatorii imobiliari care dețin în proprietate maii multe unități de proprietate imobiliară:

 • au aceleași drepturi și obligații ca ceilalți proprietari
 • pot fi membrii ai asociației de proprietari și pot împuternici un reprezentat pentru a participa și vota la adunarea generală
 • în situaţia în care deţine o cotă-parte indiviză de părţi comune mai mare de jumătate din totalul cotelor-părţi indivize de proprietate comună din condominiu, ponderea voturilor de care el dispune este limitată, fiind egală cu suma ponderii voturilor celorlalţi proprietari

AtasamentDimensiuneData publicării
Legea 82/1991 a contabilitatii31.85 KB13 October 2021
Ordin 3103/201714.4 KB13 October 2021
Reglementari anexa 1 din 2017167.75 KB13 October 2021
Reglementari anexa 2 din 201722.06 KB13 October 2021
Ordin 2634 din 201515.21 KB13 October 2021
Anexa 1 norma generala 25.06 KB13 October 2021
Anexa 2 norma generala 29.12 KB13 October 2021
Anexa 3 modelele 47.69 KB13 October 2021
Registrul jurnal36 KB13 October 2021
Registrul inventar38.5 KB13 October 2021
Fisa pentru valori materiale42.5 KB13 October 2021
Jurnal pentru operatiuni diverse36 KB13 October 2021
Fisa pentru operatiuni diverse b39 KB13 October 2021
Fisa pentru operatiuni diverse c41 KB13 October 2021
Registrul pentru evidenta fondului de rulment37.5 KB13 October 2021
Registrul pentru evidenta fondului de reparatii41 KB13 October 2021
Registrul pentru evidenta sumelor speciale37 KB13 October 2021
Registrul pentru evidenta fondului de penalizari39 KB13 October 2021
Lista de plata55.5 KB13 October 2021
Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv40 KB13 October 2021
Extras din registrul formatorilor126.17 KB13 October 2021
Tabel convocator sedinta comitet executiv13.92 KB29 March 2022
Proces verbal comitet executiv45 KB29 March 2022
Afis convocator adunare generala38.5 KB29 March 2022
Tabel convocator adunare generala56.5 KB29 March 2022
Afis reconvocator adunare generala33.5 KB29 March 2022
Model proces verbal adunare generala20.42 KB29 March 2022
Model decizie comitet executiv conform Legii 196 din 201839.5 KB29 March 2022
Contract de mandat presedinte asociatie89.5 KB29 March 2022
Contract de mandat membru comitet asociatie72 KB29 March 2022
Anunt avizier pentru colectare date proprietari36.5 KB29 March 2022
Act aditional si cerere de adeziune la asociatia de proprietari33 KB29 March 2022
Declaratie proprietar privind datele din actul de proprietate si adresa unde doreste sa fie convocat la adunarea generala35 KB29 March 2022
Model buget de venituri si cheltuieli80 KB30 May 2022