Home

Sector 6 Azi

Sector 6 Azi

SCURTĂ PREZENTARE

asd

Situat în Vestul Capitalei, cu o suprafaţă de 41 kmp (din totalul de 228 kmp ai Capitalei), cu o populaţie de peste 397.000 de locuitori, Sectorul 6 se învecinează la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni şi Calea Plevnei spre Giuleşti), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării şi Bulevardul Ghencea), iar în extremitatea sa vestică cu Judeţul Ilfov. Sectorul 6 este al doilea sector ca mărime din Municipiul Bucureşti. Este străbătut de râul Dâmboviţa, care odinioară se revărsa din matcă, provocând mari inundaţii. Reamenajarea cursului Dâmboviţei, prin ample lucrări hidrotehnice, a dus la captarea apei într-un lac de acumulare, denumit Lacul Morii, cu o suprafaţă de 241.5 hectare. Acest rezervor de apă asigură debitul curat al Dâmboviţei, previne inundaţiile şi totodată reprezintă potenţialul de energie pentru centralele electrice. Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giuleşti şi Crângaşi. Legătura Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale Capitalei se face prin următoarele artere principale: Splaiul Indepedenţei, Calea Crângaşi, Bulevardul Timişoara şi Bulevardul Ghencea. De asemenea, Bulevardul Uverturii și Calea Crângași fac legătura cu comuna Chiajna, iar Bulevardul Iuliu Maniu se prelungeşte cu autostrada Bucureşti-Piteşti (E70).

Lăcaşurile medievale de la Cotroceni şi Crângaşi

Pe harta Sectorului 6 au fost clădite edificii de valoare excepţională, precum lăcaşurile medievale de la Cotroceni şi Crângaşi, sau Mănăstirea Chiajna. Câteva personalităţi al căror destin a fost legat de aceste locuri şi au rămas în memoria comunităţii au fost: Tudor Vladimirescu, care în 1821 şi-a aşezat tabăra de panduri pe locurile care azi îi poartă numele (precum Drumul Taberei), cărturarul Dinicu Golescu, care şi-a deschis conacul său de la Belvedere pentru militanţii progresişti ai vremii, domnitori luminaţi ca Alexandru Ioan Cuza, cel care a pus bazele statului român, dr. Carol Davila, întemeietorul serviciului sanitar al armatei, fondatorul învăţământului medical românesc şi participant activ în războiul pentru Indepedenţă. Prezenţa în Sectorul 6 a unor vechi instituţii de învăţământ şi cercetare, precum Institutul Politehnic, Institutul Pasteur, Institutul Botanic şi Institutul Emil Carafolli, dau greutate acestei zone importante a Capitalei.
Perceptul antic “Mens sana in corpore sano” poate figura pe frontispiciul a trei din cele mai mari cluburi sportive din ţară: Steaua, Rapid-ul şi Sportul Studenţesc, care au dus faima talentelor româneşti, pretutindeni în lume.
Aceste trei cluburi sportive se află pe teritoriul Sectorului 6 şi au contribuit constant, prin generaţii de sportivi, la impresionantul palmares olimpic şi internaţional al României.
Pe raza Sectorului 6 se află edificii laice şi religioase cu valoare arhitecturală deosebită. Cel mai vechi aşezământ, ce datează din 1774, este biserica Mânăstirii Chiajna, de la capătul Căii Giuleşti, edificiu ajuns în stare de ruină după epidemia de ciumă din secolul al XIX-lea. Un lăcaş religios important, unde sunt înmormântaţi eroii pompieri, căzuţi în lupta cu turcii din Dealul Spirei la 13 septembrie 1848, este biserica Sfântul Gheorghe din Calea Plevnei, ridicată în 1838.
Alte biserici din secolul XIX sunt: Biserica Giuleşti-Sârbi, Biserica Căramidarii de Sus-Grozăveşti şi Biserica Militari I.

asd

Palatul Belvedere

asd

Războiul pentru Întregirea Neamului a adus pe altarul patriei jertfele a mii de soldaţi români, cărora li s-au ridicat monumente de recunoştinţă. Unul dintre cele mai impresionante monumente dedicate eroilor din primul război mondial este Monumentul Eroilor Genişti – Leul, realizare a sculptorului Spiridon Georgescu, una dintre capodoperele cu care Bucureştiul se poate mândri. O altă lucrare închinată luptătorilor din Primul Razboi Mondial este Statuia Infanteristului realizată în 1930 de acelaşi Spiridon Georgescu şi plasată în scuarul de lângă podul Cotroceni.

Un obiectiv de interes public cu care Sectorul 6 se poate mândri este Grădina Botanică (din Şoseaua Cotroceni, nr.3), amenajată pe aceste locuri în 1884 de savantul Dimitrie Brandză şi colaboratorul său, medicul şi botanistul Dimitrie Grecescu, care au creat aici şi Institutul Botanic. Printre institutele de interes ştiinţific naţional din Sectorul 6, se află Institutul Pasteur, înfiinţat în 1895, profilat pe cercetare şi producţie de medicamente, Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale, purtând numele savantului Elie Carafolli, cât şi Institutele ICECHIM şi IPROCHIM.

INFORMAŢII GENERALE

Populaţia: Ţinând cont de caracterul provizoriu al datelor privind fenomenele demografice (naşteri şi decese) survenite în străinătate, datele cu privire la populaţia după domiciliu la 1 iulie 2021 sunt provizorii şi vor fi revizuite în a doua parte a anului 2022. 
Sectorul 6: 397.754 locuitori (site INS - DRS – București - date provizorii la 1 iulie 2021), fiind al doilea sector al Capitalei din punct de vedere al numărului de locuitori. 

Suprafaţa: 41 kmp, la 31 decembrie 2019 (conform Anuarului Statistic al Municipiului București, ediția 2021).
Conducerea Primăriei Sector 6 în prezent: Primar, 2 Viceprimari, 1 Secretar şi 1 Administrator Public.
Aşezare: Este parte componentă a Municipiului Bucureşti, fiind al doilea sector al Capitalei din punct de vedere al suprafeţei. Sectorul 6 se află foarte aproape de Gara de Nord, principalul nod feroviar al ţării, si de Gara Basarab. Din partea de vest a Sectorului 6 pleacă drumul european E70. Totodată există legături cu toate celelalte sectoare ale Capitalei.

Este situat, ca și restul Capitalei, la o altitudine medie de 85 m. Pe teritoriul său se află altitudinea maximă a Capitalei 94,63 m localizată pe Bulevardul Iuliu Maniu. Teritorial Sectorul 6 este delimitat, de la intersecția râului Dâmbovița cu Strada Constantin Noica și Șoseaua Cotroceni, în partea de est, limita sectorului urmând traseul: Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Geniului, apoi Drumul Sării până la intersecția cu Calea 13 Septembrie și Bulevardul Ghencea.

Limita de sud o reprezintă Bulevardul Ghencea și Prelungirea Ghencea, până la Intrarea Floarea Galbenă. Limita de vest este trasată de linia care pornește din dreptul Intrării Floarea Galbenă până la fostul complexul de sere floricole, prin sudul și estul acestuia, până la Bulevardul Timișoara, pe Bulevardul Timișoara, spre vest până la calea ferată paralelă cu șoseaua de centură spre nord, apoi pe această cale ferată până la canalul Argeș, urmărește canalul Argeș, până la stația Apa Nova București, de aici urmează canalul deversor până la râul Dâmbovița și continuă cu râul Dâmbovița până la Drumul Morii. Limita de nord este stabilită de calea ferată București-Roșiori, pornind de la Drumul Morii până la Drumul Carierei, continuând cu Calea Giulești până la intersecția cu Șoseaua Orhideelor, apoi cu Calea Plevnei până la Strada Constantin Noica, pe Strada Constantin Noica până la râul Dâmbovița.

Fondul de locuinţe: Cetăţenii sectorului locuiesc în mare parte la bloc, iar în zonele mărginaşe ale sectorului la casă. Locuinţele sunt dispuse în blocuri de 4 –10 etaje sau în case individuale, majoritatea acestora fiind racordate la reţelele de tehnico -edilitare. Sectorul 6 este împărțit în 30 de microzone și sunt pe 2.500 de imobile de locuit.

Clima: Temperat continentală, caracterizată prin veri calde, uscate şi ierni reci. Maxima absolută a temperaturii a fost de 40.56°C (atinsă în 24.07.07), iar minima absolută a temperaturii a fost de -17.22°C (atinsă în 06.02.05 – 23.01.06 – 24.01.06). Diferenţele mari de temperatură iarnă – vară ajung până la 60 de grade. În timpul verii media precipitaţiilor şi a umidităţii este scăzută, dar pot apărea, în mod sporadic, furtuni puternice, adesea violente. În timpul primăverii şi toamnei precipitaţiile sunt mai ridicate decât în timpul verii, cu ploi mult mai frecvente, dar şi mult mai blânde.

Industrie: În Sectorul 6 își au sediul principal cinci companii dintre primele 100 ale acestui top, respectiv Auchan România SA, Mega Image, Renault Comercial Roumanie S.R.L, Telekom România Mobile și Electrocentrale București S.A.

Cifra de afaceri a tuturor companiilor din Sectorul 6 a fost de 38.893 milioane lei în anul 2013 și de 42.948 milioane de lei în anul 2014, conform INS. 

Salariul mediu pentru locuitorii Sectorului 6, la fel cu al salariaților din București, este cel mai mare la nivel național, cu un câștig mediu net în luna decembrie 2016 de 3.219 lei (713 euro, la cursul mediu BNR din luna decembrie 2016), urmați de cei din județele Ilfov (2.743 lei, 607 euro), Cluj (2.605 lei, 577 euro) și Timiș (2.512 lei, 556 euro).

Comerţ: În Sectorul 6 există mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, Carrefour, Bricodepot, AFI Mall, Plaza România, Cora, Expo Construct Militari, Dedeman, Auchan, Complexul Comercial Sir, etc. şi peste 1.281 de magazine care desfăşoară activităţi comerciale.
Pieţele agroalimentare sunt concentrate în cartierele Militari (2) şi Drumul Taberei (5), în timp ce în cartierul Crângaşi există două pieţe.

Instituţii de învăţământ: Există un număr mare de elevi şi studenţi, dintre care ponderea cea mai mare o reprezintă elevii din învăţământul primar.
În Sectorul 6 au sediul prestigioase unităţi de învăţământ: Universitatea Politehnică Bucureşti - este cea mai mare universitate tehnică din țară, având 15 facultăți, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Institutul Teologic Penticostal, şcoli gimnaziale – 27, grădinițe - 26, colegii naționale și licee  – 14.
Unitățile particulare de învățământ sunt prezente în sector având 41 de unități, de la grădinițe până la școli postliceale.

Cultură: Există un număr mare de obiective culturale, dintre care menţionăm: 3 cinematografe, un teatru, două muzee şi cinci biblioteci publice, filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. Totodată, pe raza Sectorului 6 îşi au sediul social un număr mare de edituri.

Sănătate: În cadrul Sectorului 6 sunt localizate spitalele Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești), Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”, trei policlinici, o casă de bătrâni, patru dispensare și un număr mare de farmacii, dar niciuna dintre acestea nu sunt în admistrarea primăriei de sector. 

Centrul Multifuncţional de Sănătate “SFÂNTUL NECTARIE”, investiție realizată prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a fost inaugurat în decembrie 2017.
Centrul de Sănătate ”Sfântul Nectarie” este situat în zona Lujerului, cartier Militari. Aici veți regăsi o clinică dotată cu aparatură de specialitate, pregătită să stabilească un diagnostic, prin intermediul celor mai noi metode de investigație.
Clinica are capacitate de diagnostic şi tratament în sistem ambulatoriu pentru toți cetăţenii care trec pragul și cred în garanția unui act medical competent, realizat de o echipă devotată.
Echipa medicală reunește profesioniști de înaltă competență, pregătiți să ofere toate informațiile necesare.
Echipa medicală de exceptie a clinicii asigură consultații în specialitățile:
stomatologie, oftalmologie, medicină internă, ortopedie, gastroenterologie, recuperare medicală, ginecologie, orl, chirurgie generală, psihiatrie, pediatrie, cardiologie, dermatologie, endocrinologie, pneumologie, neurochirurgie, urologie, psihologie clinică, chirurgie cardio-vasculară, medicina muncii, laborator analize.

Parcuri şi spaţii verzi: Suprafața de spații verzi din Sectorul 6 aflată în administrarea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 este de 2.070.742 mp.

Parcuri din Sectorul 6: Parc Timișoara, Parc Crângași, Parc 1 Decembrie x Parc Păcii, Parc Marin Preda (fost Giuleşti), Parcul Geniului – Răzoare, Parc Tudor Vladimirescu, Parc Nicolae Filimon, Parc ANL Brâncuși, Parc Drumul Taberei și Parc 9 Mai. Suprafața totală a acestora este de 336,008 mp.

Cel mai cunoscut parc al Sectorului 6, simbolul cartierului Drumul Taberei, Parcul Drumul Taberei, cunoscut și după fosta denumire Moghioroș, este printre cele mai apreciate şi mai vizitate parcuri de cartier și din București.

Întregul Parc Drumul Taberei a trecut printr-un proces amplu de lucrări de îmbunătățire a infrastructurii, acest loc de relaxare fiind redat comunității la standarde europene.

Bucureștenii pot vizita serele din Parcul Drumul Taberei, cele șapte pavilioane expoziționale au fost amenajate cu plante provenite din zone tropicale, mediteraneene, deșertice și ecuatoriale.

Peste 300 de specii de plante cresc în serele din Parcul Drumul Taberei. Acestea au nevoie de condiții speciale, astfel că pentru a fi păstrată temperatura și umiditatea optimă există 224 de foraje geotermale. Este vorba despre o soluție modernă și ecologică, unică în Capitală. La nivelul țării, este devansată, ca putere, doar de Laserul de la Măgurele.

Protecţia cetăţeanului: Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

1.    ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
2.    circulaţia pe drumurile publice;
3.    disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
4.    protecţia mediului;
5.    activitatea comercială;
6.    evidenţa persoanelor;
7.    alte domenii stabilite prin lege
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. Îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale.

Transportul urban: Transportul urban de suprafaţă este asigurat de către STB, care acoperă întreaga suprafaţă a Sectorului 6. Transportul subteran este realizat de către METROREX, existând pe raza sectorului 3 magistrale de metrou: M1, M3 și noua  magistrală M5.
Sectorul 6, fiind conectat direct prin Bulevardul Iuliu Maniu la Autostrada A1 este legătura rutieră între București, vestul țării și Europa, și invers. Apartenența la Municipiul Bucureşti îl face să fie conectat celui mai important nod național de transport rutier-feroviar-aerian, caracterizat printr-un înalt grad de accesibilitate, inclusiv internațională, fiind situat pe cele două coridoare multi-modale europene: Axa Prioritară Europeană nr. 4 (Nădlac-Constanţa) şi Axa Prioritară Europeană GiurgiuAlbiţa (nr. 9), precum şi la aproximativ 60 de kilometri de Dunăre (Axa Prioritară Europeană Nr. 7). Accesibilitatea aeriană şi multi-modală este asigurată de Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" (Otopeni), cel mai mare aeroport internaţional din România.

Utilităţi:

Alimentarea cu apă în Sectorul 6 se realizează de către S.C. APA NOVA S.A. Această societate administrează pe raza sectorului o rețea de 378,880 de kilometri, dintre care rețeaua de canalizare măsoară o lungime de 187,143 km și cea de furnizare a apei potabile 191,737 km. 

Alimentarea cu energie termică a Sectorului 6 este realizată de către RADET Bucureşti care este administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România, deținând 43% din piața totală. Furnizează energie termică pentru aproximativ 565.000 de apartamente, reprezentând peste 8.500 de blocuri şi imobile, în care trăiesc peste 1,25 milioane locuitori, precum şi pentru aproximativ 5.400 de instituţii, obiective sociale şi agenţi economici. RADET Bucureşti este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. 95% dintre consumatori sunt de tip casnic, restul fiind de tip social şi industrial (instituţii publice şi agenţi economici). 

În Sectorul 6, RADET dispune de o rețea de distribuție a energiei termice ce acoperă 134,343 kilometri din totalul de 216,052 kilometri ai rețelei stradale, adică un procent de 62,64%, și un număr de 233 de străzi, adică 41,83 % din numarul total al acestora (557). Sectorul 6 este împărțit din acest punct de vedere în 3 mari zone: Militari, unde se află 32 de puncte termice, Crângași unde sunt 29 de puncte termice și Drumul Taberei, unde sunt amplasate 37 de puncte termice. 

Alimentarea cu energie electrică a Sectorului 6 este realizată de către ELECTRICA S.A., ce deține o rețea de distribuție a energiei electrice care acoperă 97.13% din lungimea totală a străzilor Sectorului 6.
În ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale, aceasta se face de către DISTRIGAZ SA., care deține o rețea de furnizare a gazelor naturale ce acopera 70.74% din lungimea străzilor, rețea la care sunt racordate toate locuințele colective din Sectorul 6. Extinderea acesteia este necesară pentru unele strazi din cartierele Giulești/ Giulești Sârbi: Str. Boziilor, Podul Ilhovățului și Cucuruzului, Strada Budieni. 

Salubrizarea în Sectorul 6 este realizată de către firma S.C. URBAN S.A.. Aceasta acoperă o suprafață de 180,523 km din totalul de 216,052 kilometri ai străzilor sectorului, ceea ce reprezintă un procent de 83,56%. De asemenea, acoperă 394 strazi, adică un procent de 70.74%.
Un rol important în salubrizarea sectorului îl are și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.
 

Obiective turistice în Sectorul 6

asd