Home

Serviciul Logistica, Administrativ si Protectia Muncii

Serviciul Logistică, Administrativ și Protecția Muncii

Atribuţii specifice:

  • asigură curăţenia, securitatea clădirii şi funcţionarea tuturor instalaţiilor Primăriei
  • face propuneri de efectuare a reparaţiilor capitale şi de întreţinere, conform normelor în vigoare
  • asigură aprovizionarea cu materiale, consumabile şi piese de schimb pentru întreţinerea copiatoarelor, aparatelor fax, calculatoarelor, imprimantelor, maşinilor de calcul, precum şi pentru  autoturismele din dotare
  • propune casarea unor bunuri cu durata de viaţă expirată
  • asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere, pentru instalaţiile de iluminat şi cele sanitare, precum şi pentru curăţenie
  • asigură aprovizionarea şi distribuirea rechizitelor, conform referatelor de necesitate
  • organizează şi supraveghează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, răspunde de  dotarea cu aparatură şi echipamente specifice conform Planului de prevenire şi stingere a incendiilor
  • organizează şi controlează modul de executare a serviciilor de pază
  • participă la organizarea alegerilor locale, prezidenţiale, europarlamentare, având ca sarcină organizarea şi dotarea secţiilor de votare
  • în îndeplinirea sarcinilor, colaborează cu serviciile specializate ale sectorului, instituţiile şi regiile autonome (Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Apa Nova, Distrigaz, Electrica, etc.), verificând cantităţile stipulate emise de aceştia, cu consumurile efective, înregistrate la locaţiile Primăriei Sectorului 6.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5