Home

TechDiversity: Diversity and Inclusion in Knowledge-based Digital and Tech Ecosystems

PROIECT

TechDiversity: Diversity and Inclusion in Knowledge-based Digital and Tech Ecosystems

2024-01-15

Sectorul 6 al Municipiului București implementează, în perioada 01 iunie 2023 – 31 decembrie 2025, proiectul cu titlul „TechDiversity: Diversity and Inclusion in Knowledge-based Digital and Tech Ecosystems”. Finanțarea este acordată de către Comisia Europeană prin programul URBACT IV.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu alte opt autorități publice din țări membre ale Uniunii Europene: Trikala - Grecia, Amarante – Portugalia, Agenția de Dezvoltare Regională Bielsko Biala – Polonia, Consiliul Local al Municipalității Guía de Isora – Spania, Larnaca – Cipru, Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena – Grecia, Municipalitatea Arezzo – Italia și Municipalitatea Idrija – Slovenia.

9 parteneri: 3 zone mai puțin dezvoltate, 3 zone în tranziție, 3 zone mai dezvoltate.

proiect

 

Bugetul total al proiectului este în cuantum de 840.000,00 euro, iar Sectorului 6 al Municipiului București îi este alocată suma de 70.700,00 euro (inclusiv TVA), echivalentul a 350.778,05 RON (1 EUR = 4,9615 RON la cursul BNR din data de 06.06.2023). Finanțarea de este asigurată din următoarele surse: 70.700,00 euro sunt asigurați

  • 65% - finanțare nerambursabilă – respectiv 45.955,00 euro, echivalentul a 228.005,73 RON;
  • 19% - finanțare națională – respectiv 13.433,00 euro, echivalentul a 66,647.83 RON (Contribuția Punctului Național de Contact din cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației).
  • 16% - buget local - respectiv 11.312,00 euro, echivalentul a 56,124.49 RON, reprezentând.

Proiectul abordează modul în care elevii din clasele terminale ale colegiilor tehnice și tinerii studenți provenind din diverse medii  (inclusiv minorități, migranți, persoane din medii socio-economice defavorizate etc) reușesc să facă parte din și să crească ecosistemele digitale și tehnologice bazate pe cunoaștere.

O abordare posibilă este de a asigura că toți membrii grupului țintă pot participa la ecosistemele digitale ale orașului. Astfel, unul din obiectivele proiectului este reprezentat de conectarea grupului țintă la oportunități de angajare și antreprenoriat în domeniul digital și tehnologic reprezintă un obiectiv al proiectului.

Subiecte majore abordate de către rețea:

  • talent tehnologic: ce pot face orașele pentru a pregăti mai bine grupul țintă pentru oportunitățile de angajare și conectarea lui în roluri în afacerile digitale și tehnologice locale;
  • antreprenoriat tehnologic: ce pot face orașele pentru a sprijini tinerii să construiască, să conducă și să extindă companiile tehnologice și digitale;
  • înțelegerea diversității și incluziunii: cunoașterea caracteristicilor grupului țintă și ce este nevoie pentru a crea ecosisteme digitale incluzive și diverse

Scopul final al acestui proiect este de a dezvolta, în mod participativ alături de actori interesați din sectorul public, privat, academic și societatea civilă, un plan integrat de acțiune care să cuprindă măsuri concrete pentru sprijinirea și să contribuie la integrarea pe piața muncii, a tinerilor din colegii tehnice din domeniul electrotehnicii și/sau din primii ani de facultate. Ne propunem să conectăm instituțiile de învățământ și tinerii cu mediul de afaceri și expertiza centrelor de cercetare.

În acest context, un rol extrem de important este atribuit grupului local de lucru, organism cu rol consultativ și care este principalul instrument de lucru al proiectului. Grupul local de lucru va facilita și va integra comunicarea și colaborarea între membrii săi pentru a identifica cele mai bune soluții în contextul specific al sectorului 6.

Evenimente derulate în cadrul proiectului

1. URBACT Academy

În perioada 27-30 august 2023, a avut loc în orașul Malmo, Regatul Suediei, evenimentul intitulat Universitatea URBACT. Acesta a fost organizat de finanțatorii programului și s-a adresat tuturor rețelelor de orașe finanțate, iar din partea aparatului de lucru al Primarului Sectorului 6, a participat o persoană din echipa de proiect.  

proiect

Procesul de formare a fost centrat pe parcurgerea de către participanți și familiarizarea acestora cu metodologia privind ciclul de activități din cadrul proiectelor URBACT. Printre temele abordate menționăm: definirea problemei – cauze și efecte ale acesteia, identificarea și implicarea factorilor interesați, definirea unei viziuni, co-generarea de soluții de rezolvare a problemei identificate, identificarea de surse de finanțare, implementarea măsurilor și măsurarea rezultatelor/ efectelor măsurilor implementate.

proiect

2. Vizita liderului de parteneriat în București

proiect

În data de 11 septembrie 2023, reprezentantul liderului de parteneriat, Harry Kalliaras și expertul desemnat, Kostas Karamarkos, au vizitat Sectorul 6 al Municipiului București pentru o vizită de lucru în cadrul căreia am efectuat o primă evaluare a cadrului instituțional local și am stabilit punctele și direcțiile cheie în procesul de implementare al proiectului, precum și metodologia de abordare a proiectului.

 

proiect

3. Prima reuniune transnațională – kick-off

proiect

În perioada 27-29 noiembrie 2023, a avut loc deplasarea în orașul Trikala, Republica Elenă, a reprezentanților Sectorului 6 al Municipiului București la activitățile întâlnirii transnaționale. Scopul vizitei a fost acela de a clarifica aspecte metodologice privind lucrul între partenerii rețelei și de a stabili o foaie de parcurs privind faza 2 de implementare a proiectului și un calendar estimativ al implementării.

proiect

4. Prima reuniune a Grupului Local URBACT

proiect

În data de 20 decembrie 2023 a avut loc prima întâlnire a grupului local de lucru URBACT, organizată cu participarea reprezentanților mediului de cercetare și academic, mediului non-guvernamental și a mediului de afaceri. În cadrul ședinței de lucru au fost identificat  și dezbătute problemele specifice sectorului referitoare la tipologia proiectului și, prin folosirea diverse metode de lucru, am realizat o primă analiza de nevoi de Sectorului 6 și se definește arborele problemei aferent proiectului.

proiect

Pentru mai multe informații despre rețeaua TechDiversity, puteți vizita pagina dedicată a proiectului acesând link-ul: https://urbact.eu/networks/techdiversity.